Hvordan sikrer du mest muligt af dit depositum?

DIGURAs article about foreign tenants - deposit

Mange tvister angår spørgsmål om depositum. Læs med her, hvor DIGURA giver dig nogle gode råd til at få mest muligt af dit depositum tilbage.

Hvad kan udlejer kræve ved fraflytning?

Som udgangspunkt kan din udlejer kun kræve, at du afleverer lejemålet i vedligeholdt stand. Dette betyder ifølge lejeloven, at du skal aflevere lejemålet i den stand, som lejemålet var i, da du overtog det, bortset fra almindeligt slid og ælde. Dette gælder dog ikke lejeboliger, der er udlejet før 1. juli 2015. I disse tilfælde kan udlejer kræve, at du afleverer lejemålet som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind.

Tilbagebetaling af depositum er en af de største tvister mellem lejere og udlejere, hvorfor det er vigtig at kende til lejeloven. Hvad kan du så gøre for at få mest muligt depositum tilbage ved fraflytningen?

Læs også: Få styr på fraflytningsrapporten og undgå at blive snydt

Pro tip

Husk at der er forskel på indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten. Indflytningsrapporten er udfyldt af udlejer (eller udlejers repræsentant), mens fejl- og mangellisten er udfyldt af lejer. 

Få lavet en indflytningsrapport samt mangelliste ved indflytning

Vores første trick til at få mest muligt depositum tilbage, er ved indflytningen. Når du flytter ind i lejemålet skal din udlejer indkalde dig til indflytningssyn, i hvilken forbindelse han skal udfærdige en indflytningsrapport. I denne skal lejemålets stand ved indflytningen noteres – samt eventuelle mangler. Dette er dog udlejers syn på standen af lejemålet. Du bør derfor tillige lave en detaljeret liste over fejl og mangler i lejemålet, som du sender til din udlejer inden 14 dage efter at have overtaget lejemålet. 

Denne vil få stor betydning ved din fraflytning af lejemålet, da den kan bevise din reklamation over eventuelle mangler i lejemålet, som du ikke skal hæfte for. Det er derfor vigtigt, at du er meget grundig, og noterer selv den mindste ting ned, så du kan få mest muligt af dit depositum tilbage.

Se hvordan en mangelliste kan se ud her:

 

Læs også: Fraflytningsopgørelse: Hvad er reglerne egentlig?

Tag billeder af lejemålets stand​

Hvis du har en ambition om at få mest muligt depositum tilbage, kan du med fordel tage billeder af lejemålet, navnlig i de enkelte rum og af de konkrete mangler, hvis du finder sådanne. Du kan således dokumentere, hvordan lejemålet så ud, da du overtog det. Det er en fordel at datere samt at sende dem til udlejer snarest – gerne senest 14 dage efter, at du overtog lejemålet. Du kan med fordel tage billeder af standen ved fraflytning, således at du kan sammenligne billederne. Hvis der kun er sket forringelse i form af slid og ælde, har du en rigtig god sag, og så er der et godt grundlag for, at få en stor del af dit depositum tilbage.

Få mest muligt depositum tilbage: vedligehold løbende lejemålet​

Sidste, men mindst lige så effektive, trick til at få mest muligt depositum tilbage er, at du med stor fordel kan vedligeholde lejemålet løbende. Det forholder sig nemlig således, at en stor del af de penge, som bliver fratrukket ved opgørelse af depositum ved fraflytning skyldes manglende vedligeholdelse af lejemålet. I de fleste lejeaftaler er lejer ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. De udgifter til istandsættelse, som lejer er ansvarlig for, må ikke overstige, hvad der er rimeligt og sædvanligt. Lejer vil ofte skulle betale udlejers udgifter i anledning af, at lejer ikke har opfyldt sin pligt til at vedligeholde eller at behandle det lejede forsvarligt.

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Pro tip

Når du deltager i indflytnings- og fraflytningssynet, så hav altid en person med dig. Udlejer har ofte en fagperson med, hvor begge er vant til at holde disse syn – Ved at have en person med dig, så har du en som kan hjælpe dig.

Indflytningsrapport og fraflytningsrapport

Der gælder forskellige regler vedrørende ind- og fraflytningsrapporten, afhængig af om din udlejer er karakteriseret som værende en ”amatør” eller professionel udlejer. Udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, er professionelle udlejere. Udlejere, der kun udlejer ét lejemål, er således ”amatør”-udlejer. Reglerne for ”amatør”-udlejere er noget lempeligere end for professionelle udlejere.

”Amatør”-udlejere
Til ”amatør”-udlejere stilles ikke i lejeloven krav om at afholde ind- og fraflytningssyn med lejer. Udlejeren skal dog senest 14 dage efter, at lejer fraflytter lejemålet, have fremsendt lejer sine istandsættelseskrav. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, kan udlejer miste sit krav på istandsættelse, og du kan derved få det fulde depositum tilbage.

Professionelle udlejere
Professionelle udlejere skal derimod i henhold til lejeloven afholde ind- og fraflytningssyn. I forbindelse hermed skal udlejer udarbejde en ind- og fraflytningsrapport.

Når lejer skal fraflytte, skal udlejer senest afholde fraflytningssyn 14 dage efter at være blevet bekendt med, at du er fraflyttet lejemålet. Endvidere skal lejer varsles om afholdelsen af fraflytningssynet senest 1 uge før. Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer enten fysisk eller elektronisk. Dette skal ske på stedet. Lejer skal kvittere med underskrift eller ved elektronisk at bekræfte at have modtaget rapporten. Hvis lejer ikke er til stede til fraflytningssynet eller er uenig med dens indhold, skal udlejer senest 14 dage efter synet sende fraflytningsrapporten til lejer. Herefter kan lejer gøre indsigelse.

Hvis du ikke har modtaget en indflytningsrapport ved overtagelsen af lejemålet, eller hvis du ikke har modtaget en fraflytningsrapport i forbindelse med opsigelse af lejemålet, så er du berettiget til at få dit fulde depositum tilbage. Dette er også tilfældet, selvom der er opstået mangler i lejemålet. Fordi tilstanden af lejemålet ved din overtagelse ikke kan dokumenteres, så har udlejeren ingen ret til istandsættelse for dine penge. I så fald, så skal du have fuld tilbagebetaling af depositum ifølge lejeloven.

Læs også: Få styr på fraflytningsrapporten og undgå at blive snydt

Tvist om tilbagebetaling af depositum

Typisk ser vi, at udlejer og lejer ikke er enige om, hvad der skal udbedres i lejemålet, eller prisen på disse udbedringer. Udlejer tilbageholder således det beløb af depositummet (eller hele depositummet), som denne mener, skal bruges til istandsættelsen ved fraflytning. Hvis du vinder sagen i huslejenævnet, tvinges udlejer altså til at tilbagebetale dele af eller hele depositummet afhængig af sagens omstændigheder. Indtil dette tidspunkt, kan udlejer tilbageholde dit depositum. Det er selvfølgelig ikke en sjov situation, hvis du f.eks. skal flytte i en ny lejlighed, hvor du kunne bruge hele eller dele af dit ”gamle” depositum til at betale det ”nye” depositum.

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Såfremt der måtte opstå en tvist ved den endelige opgørelse så er det vigtigt, at du har gjort brug af dine rettigheder, herunder at sende din udlejer en mangelliste ved indflytningen af lejemålet samt dokumenteret standen af lejligheden. Det vil gøre din sag stærkere.

Kan udlejer kræve mere end depositum ved indflytning –  Hvor meget skal jeg så have tilbage?

Udlejer kan kræve, at du skal dække de istandsættelsesudgifter, som du hæfter for i lejeforholdet, i forbindelse med fraflytning. Hvis du har misligholdt hele eller dele af det lejede, som du ellers ikke hæfter for, kan udlejer dog også kræve, at du skal dække disse istandsættelsesudgifter. Hvis disse udgifter overstiger dit depositum, kan udlejer sende en regning på differencen. Det betyder også, at du ikke vil få noget af dit depositum tilbage. Depositummet er udlejers sikkerhedsstillelse for som minimum at få dækket dele af istandsættelsesudgifterne i forbindelse med fraflytning. Udlejer er dog ikke begrænset af kun at kunne kræve istandsættelse for det beløb, du har betalt i depositum.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold

Bliv en del af Danmarks førende lejerforening, hvor vi hjælper dig med dine rettigheder som lejer.

Vil du være tryg i dit lejeforhold og undgå at blive snydt af din udlejer? Så kan du få adgang til vores tryghedspakke for 49 kroner om måneden, hvor du kan blandt andet får adgang til vores juridiske hotline.

Vi hjælper dig hele vejen og sikrer dig juridisk, så du altid har tryghed i din lejebolig.

Medlemskab fra kun
49 kr. / pr. mdr
  • Tryghedspakken
  • Gratis tjek af husleje
  • Gratis tjek af lejekontrakt
  • Gratis vurdering af din sag
  • Adgang til skabeloner
  • Nyhedsbrev "Lejere i Danmark"
  • Adgang til særlige guides
  • Rådgivning via juridisk hotline
NYT

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med depositum kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring depositum, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email