Få styr på fraflytningsrapporten og undgå at blive snydt

Hvilke regler skal din udlejer overholde, når du fraflytter dit lejemål? Skal der udarbejdes fraflytningsrapport, hvilke frister gælder? Læs mere om dette her og sørg for at du ikke bliver snydt. 

DIGURAs artikel om flyttrapport

Har din udlejer udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport?

Hvis man som lejer ikke kender til sine rettigheder mht. fraflytning, kan det ofte resultere i, at man uberettiget mister store dele af sit depositum. I denne artikel gennemgår vi nogle af de ting, du skal være særlig opmærksom på, hvis du ønsker så meget af dit depositum tilbage som muligt.

Det første du som fraflyttende lejer skal være opmærksom på er, om din udlejer har udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport.

Du skal som lejer ikke aflevere lejemålet i bedre stand, end da du overtog det. 

Din udlejer må endvidere forvente en vis forringelse af lejemålet i form af normal slid og ælde.

Med en ind- og fraflytningsrapport sikrer man, at lejeren ikke kommer til at hæfte for mangler, der allerede var til stede ved overtagelsen. Dette betyder, at din udlejer som udgangspunkt ikke kan kræve dit depositum til istandsættelse af lejemålet, hvis du ikke har modtaget en ind- og fraflytningsrapport. Du skal derved have dit fulde depositum tilbage.

Læs også: Mangler i lejemålet

Det har betydning om din lejekontrakt er indgået før eller efter den 1. juli 2015. Hvis den er indgået før, og du modtog lejemålet nyistandsat, kan din udlejer gøre krav på dit depositum til nyistandsættelse af lejemålet. 

Hvis din lejekontrakt er indgået efter den 1. juli 2015, er det kun et krav, at du afleverer lejemålet som ”normalistandsat”. Dette indebærer nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, mellemslibning og lakering af gulve, samt maling af træ og jern.

Grundlæggende om fraflytningsrapport og fraflytningssyn

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal han indkalde til dig til et syn senest 2 uger efter, at han er blevet bekendt med, at du er fraflyttet.

Dette skal ske med minimum en uges varsel, men en kortere frist kan aftales.

Det kan ligeledes være aftalt i lejekontrakten, at indkaldelsen skal ske digitalt. Hvis disse tidsmæssige krav ikke er overholdt, er udlejer ikke berettiget til dit depositum.

Ved fraflytningssynet har din udlejer pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport, som skal udleveres til dig ved synet. 

Dette kan både være en fysisk rapport eller en digital rapport, som du får tilsendt via mail. Hvis du får rapporten tilsendt via mail, skal du huske at svare, at du har modtaget denne.

Du skal som lejer underskrive fraflytningsrapporten i forbindelse med synet, hvis du er enig med dens indhold. Hvis du ikke er 100% enig med dens indhold, er det altid en god idé at vente med at underskrive den. Udlejeren skal også underskrive rapporten. 

Hvis du ikke er til stede eller nægter at underskrive, skal du have modtaget rapporten senest 2 uger efter fraflytningssynet. Dette kan ske via en mail. 

Efter du har modtaget rapporten, skal du straks sende en mail tilbage, hvori du godkender dens indhold. 

Det er vigtigt, at du under flyttesynet spørger ind, hvis der opstår usikkerheder mht. dine rettigheder eller selve lejemålet. Du kan også med fordel medbringe en bekendt. Hvis du har dokumentation af mangler, der var til stede ved overtagelsen, evt. i form af billeder, anbefaler vi, at du medtager dem til fraflytningssynet.

Læs også: Flyttesynet

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu