Fraflytningsrapport: den komplette guide

Fraflytningsrapport: den komplette guide

Picture of Mike Vestergaard

Mike Vestergaard

Partner
Når du skal flytte, er det vigtigt at have styr på din fraflytningsrapport. Når du har styr på den, er du bedre stillet i forhold til at få en stor del af dit depositum tilbage. Bliv klogere her!

Hvad er en fraflytningsrapport?

En fraflytningsrapporten er en rapport, som din udlejer er forpligtet til at udarbejde til dig som lejer. Rapporten er en oversigt over standen af lejemålet, når man fraflytter (også kaldet en flytteopgørelse). Det har betydning for, hvad du hæfter for som lejer og hvor meget du skal betale for dette. Hvis udlejer ikke laver en fraflytningsrapport, hæfter du som lejer kun for misligholdelse.

Har din udlejer udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport?

Det første du som fraflyttende lejer skal være opmærksom på er, om din udlejer har udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport. Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, og ikke har udarbejdet en ind- eller fraflytningsrapport, mister udlejer nemlig retten til at kræve istandsættelse ved fraflytning på lejers regning. Fraflytningsrapporten tager oftest udgangspunkt i indflytningsrapporten. 

TIP

Ofte kræver udlejere nyistandsættelse af lejemålet, hvor de ikke tager højde for reglerne. Hvis din lejekontrakt er indgået efter d. 1/7-2015, så må udlejere kun kræve normalistandsættelse og det er en væsentlig mindre byrde end nyistandsættelse. 

Bemærk hertil, at indflytnings – og fraflytningsrapporten skal udleveres. Det vil sige, at du også skal have rapporten. I det nederste afsnit af artikel vil vi gennemgå fristerne for dette.

Læs også: Fraflytningssyn: Det skal du være opmærksom på 

Derudover er disse rapporter med til at illustrere standen af det lejede ved ind- og fraflytning. Du skal som lejer nemlig ikke aflevere lejemålet i bedre stand, end da du overtog det. Det fremgår af lejelovens § 98, 3. pkt:

Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.”

Du kan med fordel også tage billeder af lejemålet både ved ind- og fraflytning til at illustrere lejemålets stand. Det er et godt supplement til rapporterne. Derudover skal du huske, at du har 14 dage til at udfylde en fejl- og mangelliste ved indflytning. Det er meget vigtigt, at du udfylder denne grundigt, så du ikke hæfter for fejl og mangler, der allerede var til stede ved indflytning.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Er din lejekontrakt fra før eller efter 2015?

I 2015 kom der en ny lejelove, som faktisk har stor betydning for istandsættelse ved fraflytning. Der er nemlig kommet nye regler angående fraflytningsrapport- og synet samt udlejers mulighed for at kræve istandsættelse. Hvis den er indgået før, og du modtog lejemålet nyistandsat, kan din udlejer gøre krav på dit depositum til nyistandsættelse af lejemålet. Hvis din lejekontrakt er indgået efter den 1. juli 2015, er det kun et krav, at du afleverer lejemålet som ”normalistandsat”.

Hvad er normalistandsætttelse så? 

Normalistandsættelse er en betegnelse for den vedligeholdelse, som du er pligtig til som lejer. Det vil sige, at du skal levere lejemålet i den stand som du overtog det, dog uden at udbedre for slid og ælde. 
Det indebærer nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, mellemslibning og lakering af gulve, samt maling af træ og jern.

Læs også: Har du modtaget en efterregning? Her er reglerne 

Grundlæggende om fraflytningsrapport og fraflytningssyn

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal han indkalde dig til et flyttesyn senest to uger efter, at han er blevet bekendt med, at du er fraflyttet. Dette skal ske med minimum én uges varsel, men en kortere frist kan aftales mellem udlejer og lejer.

Eksempel: Du har opsagt din lejlighed, så du senest skal være ude den 31/12. Du forlader lejligheden den 30/12 og meddeler dette til udlejer. Herefter skal udlejer afholde fraflytningssynet senest d. 13/01. Samtidig skal udlejer senest indkalde dig til synet d. 06/01 (udover hvis du som lejer acceptere en kortere frist).

Det kan være aftalt i lejekontrakten, at indkaldelsen kan ske digitalt. I 9/10 tilfælde vil indkaldelsen kommer pr. mail, men enkelte udlejere foretrækker stadig at sende et brev. 

Hvis disse tidsmæssige krav i forhold til afholdelse af fraflytningssynet og indkaldelse ikke er overholdt, er udlejer ikke berettiget til at afkræve dig dit depositum.

TIP

Der er kommet nye regler angående digital kommunikation. Pr. 1/1-19 gælder reglerne for alle lejere i Danmark. Det betyder, at du kan modtage din fraflytningsrapport pr. mail i stedet for at få et papir i hånden. Du skal huske at bekræfte modtagelsen af rapporten til selve fraflytningssynet. 

Det er afgørende, om din udlejer lejer ét eller flere lejemål ud

Hvis din udlejer har mere end et lejemål som udlejes, så har din udlejer pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport, som skal udleveres til dig ved synet. Dette kan både være en fysisk rapport eller en digital rapport, som du får tilsendt via mail. Hvis du får rapporten tilsendt via mail, skal du huske at kvittere for modtagelse. 

Bemærk: Du skal som lejer have underskrevet og udleveret fraflytningsrapporten ved synet, altså til selve mødet og ikke senere på dagen, udover hvis du som lejer har nægtet at underskrive fraflytningsrapporten eller ikke været til stede. Hvis dette ikke sker og udlejer først udleverer fraflytningsrapporten senere, så har udlejer ikke overholdt lejelovens ufravigelige regler. 

Læs også: Må udlejer kræve, at jeg fraflytter 14 dage før? 

Du skal som lejer underskrive fraflytningsrapporten i forbindelse med synet, hvis du er enig med dens indhold. Hvis du ikke er 100% enig med fraflytningsrapportens indhold, er det altid en god idé at vente med at underskrive den. Udlejeren skal også underskrive fraflytningsrapporten. 

Hvis du ikke er til stede ved flyttesynet eller nægter at underskrive fraflytningsrapporten, skal du have modtaget rapporten senest to uger efter fraflytningssynet. Dette kan ske via en mail. 

Hvis din udlejer kun lejer én lejlighed ud, skal han sende en fraflytningsrapport til dig senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. Det vil sige, at der er lidt andre regler i dette tilfælde, og derfor kan du ikke forlange, at din udlejer har din fraflytningsrapport klar på stedet.  

Det er vigtigt, at du under flyttesynet spørger ind, hvis der opstår usikkerheder med hensyn til dine rettigheder eller selve lejemålet. Du kan også med fordel medbringe en bekendt. Hvis du har dokumentation af mangler, der var til stede ved overtagelsen, eventuelt i form af billeder, anbefaler vi, at du medtager dem til fraflytningssynet.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med fraflytningsrapport kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring fraflytningsrapport, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere