Få styr på fraflytningsrapporten og undgå at blive snydt

DIGURAs artikel om flytterapport

Fraflytning kan typisk være en dyr affære. Oftest har lejer en bedre situation end man tror.  Læs mere om fraflytning og fraflytningsrapporten her og sikr dig imod at blive snydt.

Har din udlejer udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport?

Hvis man som lejer ikke kender til sine rettigheder med hensyn til fraflytningsrapporten, kan det ofte resultere i, at man uberettiget mister store dele af sit depositum. I denne artikel gennemgår vi nogle af de ting, du skal være særlig opmærksom på, hvis du ønsker så meget af dit depositum tilbage som muligt.

Det første du som fraflyttende lejer skal være opmærksom på er, om din udlejer har udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport. Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, og ikke har udarbejdet en ind- eller fraflytningsrapport, mister udlejer nemlig retten til at kræve istandsættelse ved fraflytning ( i hvert fald på lejers regning!).

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Bemærk hertil, at indflytnings – og fraflytningsrapporten skal udleveres. Det vil sige, at du også skal have rapporten. I det nederste afsnit af artikel vil vi fremgå fristerne for dette.

Derudover er disse rapporter med til at illustrere standen af det lejede ved ind- og fraflytning. Du skal som lejer nemlig ikke aflevere lejemålet i bedre stand, end da du overtog det. Det fremgår af lejelovens § 98, 3. pkt:

Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.”

Du kan med fordel også tage billeder af lejemålet både ved ind- og fraflytning til at illustrere lejemålets stand. Det er et godt supplement til rapporterne. Derudover skal du huske, at du har 14 dage til at udfylde en fejl- og mangelliste ved indflytning. Det er meget vigtigt at du udfylder denne grundigt, så du ikke hæfter for fejl og mangler, der allerede var til stede ved indflytning.

Læs også: Bliv indflytningsklar i din nye lejlighed 

Er din lejekontrakt fra før eller efter 2015?

I 2015 kom der en ny lejeloven, som faktisk har stor betydning for istandsættelse ved fraflytning – Der er nemlig kommet nye regler angående fraflytningsrapport- og synet samt udlejers mulighed for at kræve istandsættelse. Hvis den er indgået før, og du modtog lejemålet nyistandsat, kan din udlejer gøre krav på dit depositum til nyistandsættelse af lejemålet. Hvis din lejekontrakt er indgået efter den 1. juli 2015, er det kun et krav, at du afleverer lejemålet som ”normalistandsat”.

Hvad er normalistandsætttelse så? Det indebærer nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, mellemslibning og lakering af gulve, samt maling af træ og jern.

Grundlæggende om fraflytningsrapport og fraflytningssyn

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal han indkalde til dig til et flyttesyn senest 2 uger efter, at han er blevet bekendt med, at du er fraflyttet. Dette skal ske med minimum en uges varsel, men en kortere frist kan aftales mellem udlejer og lejer.

Eksempel: Du har opsagt din lejlighed, så du senest skal være ude den 31/12. Du forlader lejligheden den 30/12 og meddeler dette til udlejer. Herefter skal udlejer afholde fraflytningssynet senest d. 13/01. Samtidig skal udlejer senest indkalde dig til synet d. 06/01 (udover hvis du som lejer acceptere en kortere frist).

Det kan være aftalt i lejekontrakten, at indkaldelsen kan ske digitalt. I 9/10 tilfælde vil indkaldelsen kommer pr. mail, men enkelte udlejere foretrækker stadig at sende med brev. 

Hvis disse tidsmæssige krav i forhold til afholdelse af fraflytningssynet og indkaldelse ikke er overholdt, er udlejer ikke berettiget til at afkræve dig dit depositum.

Læs også: Flytteopgørelse; Hvad er reglerne egentlig?

Vigtigt om din udlejer lejer én eller flere lejemål ud

Hvis din udlejer mere end én lejlighed ud, så har din udlejer pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport, som skal udleveres til dig ved synet. Dette kan både være en fysisk rapport eller en digital rapport, som du får tilsendt via mail. Hvis du får rapporten tilsendt via mail, skal du huske at svare, at du har modtaget denne.

Bemærk følgende: Du skal som lejer have underskrevet og udleveret fraflytningsrapporten ved synet, altså til selve mødet og ikke senere på dagen, udover hvis du som lejer har nægtet at underskrive fraflytningsrapporten eller ikke været til stede. Hvis dette ikke sker og udlejer først udleverer fraflytningsrapporten senere, så har udlejer ikke overholdt lejelovens ufravigelige regler. 

Du skal som lejer underskrive fraflytningsrapporten i forbindelse med synet, hvis du er enig med dens indhold. Hvis du ikke er 100% enig med fraflytningsrapportens indhold, er det altid en god idé at vente med at underskrive den. Udlejeren skal også underskrive fraflytningsrapporten. 

Hvis du ikke er til stede ved flyttesynet eller nægter at underskrive fraflytningsrapporten, skal du have modtaget rapporten senest 2 uger efter fraflytningssynet. Dette kan ske via en mail. 

Læs også: Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det

Hvis din udlejer kun lejer én lejlighed ud, så skal din udlejer sende en fraflytningsrapport til dig senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. Det vil sige, at der er lidt andre regler i dette tilfælde og derfor kan du ikke forlange, at din udlejer har din fraflytningsrapport klar på stedet.  

Det er vigtigt, at du under flyttesynet spørger ind, hvis der opstår usikkerheder med hensyn til dine rettigheder eller selve lejemålet. Du kan også med fordel medbringe en bekendt. Hvis du har dokumentation af mangler, der var til stede ved overtagelsen, eventuelt i form af billeder, anbefaler vi, at du medtager dem til fraflytningssynet.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.