Har du modtaget en efterregning? Her er reglerne

Har du modtaget en efterregning? Her er reglerne

Picture of Sebastian Juhl

Sebastian Juhl

Senior legal advisor
En regning er aldrig sjov at modtage. En efterregning er slet ikke en god overraskelse. En efterregning kan vise sig at komme lang tid efter du faktisk er fraflyttet dit tidligere lejemål, men der er faktisk nogle frister, der skal overholdes før regningen er gyldig. Vi gør dig klogere på emnet lige her.

Efterregning

En efterregning er en opkrævning som konsekvens af, at du som lejer enten har betalt mindre i a conto-indbetaling, end hvad der svarer til dit reelle forbrug. Det kan også være, at din udlejer har måtte udbedre lejligheden for et beløb, der er større end det, du indbetale i depositum. Der skelnes således mellem efterregning ved forbrugsregnskab og fraflytning.

Forbrugsregnskab

Formalia
Som lejer har du krav på at få tilsendt et regnskab over dit forbrug én gang årligt. Regnskabet skal være skriftligt, og det skal fremgå, hvad udgifterne til forbrug har været for lige netop dit lejemål. Herudover skal du oplyses om, at du har ret til at gøre indsigelse skriftligt inden seks uger. Alle formalia skal være overholdt. Hvis ikke alle formalia er overholdt, er regnskabet ugyldigt.

Afregning
Såfremt du modtager en efterregning, kan udlejer ikke kræve betaling af denne før tidligst en måned efter, at du modtog forbrugsregnskabet. Udgør efterregningen mere end tre måneders husleje, er det din ret, at du kan afdrage denne over tre måneder.
Vær opmærksom på, at det kan få konsekvenser, hvis du som lejer ikke betaler en efterregning til tiden. Først skal udlejer dog give dig en skriftlig rykker. Hvis denne ignoreres, kan det i værste tilfælde medføre, at dit lejemål ophæves.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Manglende regnskab

Udlejer kan miste retten til at gøre en efterregning gældende, hvis fristerne i forhold til forbrugs-regnskabet ikke er overholdt.

Regnskabsåret for forbrugsregnskabet gælder som udgangspunkt fra d. 1/6-30/5. Der kan i din lejekontrakt være aftalt andet, og derfor bør du tjekke den, hvis du vil være sikker på hvilke frister, der gælder for lige netop dit lejemål. Udlejer skal som udgangspunkt have fremsendt forbrugsregnskabet senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Der gælder særlige regler ved leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg. Udlejer skal i det tilfælde fremsende regnskabet til lejer senest tre måneder efter, at udlejer har modtaget regnskabet fra anlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end udgangspunktet på fire måneder. 

Reglerne om disse frister er ufravigelige, og kan derfor ikke fraviges ved aftale.

Hvis du ikke har modtaget regnskabet inden for disse frister, kan udlejer ikke kræve, at du betaler en evt. senere fremsendt efterregning. Udlejer mister således sin ret til at opkræve betaling.

Læs også: Forbrugsregning ved fraflytning: Hvad er reglerne? 

Fraflytning

Ved fraflytning skal lejer som nævnt aflevere lejemålet i samme stand, som det blev overtaget (med undtagelse af almindelig slid og ælde). Hvis du ikke afleverer lejemålet i den – for dit lejemål – rette stand, benytter udlejer pengene, du har indbetalt som depositum, til at udbedre det, der skal udbedres. Såfremt udgifterne overstiger det beløb, du har indbetalt som depositum, kan udlejer opkræve dig et beløb svarende til udgifterne i forbindelse med istandsættelsen. 

Indflytningsrapport

Indflytningsrapporten er vigtig, når du som lejer skal fraflytte dit lejemål. Her fremgår det netop hvilken stand lejemålet var i, da du flyttede ind. Det er i denne stand, du skal aflevere lejemålet ved fraflytning.

Fraflytningssyn
En professionel udlejer, der udlejer mere end én lejlighed skal afholde fraflytningssyn inden for to uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet. Udlejer skal indkalde dig til fraflytningssyn med minimum en uges varsel. Hvis fraflytningssynet ikke er afholdt inden for de ovennævnte to uger, mister udlejer retten til at kræve betaling af dig for mangler i lejemålet ved fraflytning. 

En udlejer, der kun lejer én lejlighed ud, har en frist på to uger til at give lejer besked om, hvad der skal udbedres, og hvad prisen for dette er. Fristen starter fra det tidspunkt lejer afleverer nøglerne. Hvis udlejer ikke meddeler dette inden for to uger, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve betaling for mangler i lejemålet. Du kan læse mere om fraflytningssynet her.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Efter fraflytning

Når du er flyttet fra dit lejemål, kan der stadig være udestående med din udlejer. Det kan blandt andet være hvis du har fået en efterregning. Her har udlejer nogle frister, han skal overholde. 

Efterregningens indhold
Til regningen for udgifterne til istandsættelse ved fraflytning er der et specifikationskrav. Det skal derfor fremgå tydeligt af regningen, hvor mange penge der er blevet brugt til hvad. Hvis der både er malet og renoveret en dør, skal det f.eks. fremgå, hvor mange penge der er blevet brugt til at male, og hvor mange penge der er blevet brugt til at renovere/udskifte døren. Udlejer må ikke blot skrive, at der er foretaget istandsættelse for xx antal kr. Det skal stå specifikt.

Frister
Det er ikke endegyldigt defineret, hvornår du som lejer skal have modtaget opgørelsen på udlejers istandsættelser. Af retspraksis fremgår det dog, at du skal have modtaget opgørelsen inden for 4-6 uger. Det er udlejers ansvar, at få indsamlet regninger fra eventuelle håndværkere i tide.

Læs også: Fraflytningsopgørelse: Hvad er reglerne?

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med efterregning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring efterregning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere