Sager i boligretten – Hvad er boligretten?

Sager i boligretten – Hvad er boligretten?

Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Boligretten behandler sager om leje af hus eller husrum – eksempelvis lejligheder, sommerhuse og garager, men ikke udebyggede arealer og landbrugsarealer. Hvorfor er dette relevant? Fordi de fleste sager begynder i Huslejenæven eller Beboerklagenævn.

Husleje- og Beboerklagenævnet

I Danmark har vi den retssikkerhed, at man som henholdsvis lejer og udlejer kan få prøvet sin lejeretlige sag for et mindre administrationsgebyr ved Husleje- og beboerklagenævn. 

Huslejenævnene er specialiserede inden for det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

De typer sager der behandles ved Huslejenævnet angår blandt andet følgende forhold (og mange flere):

  • Vilkår i lejeaftalen
  • Vedligeholdelse 
  • Huslejestigning
  • Depositum og forudbetalt leje
  • A conto 

Læs også: Huslejenævnet: Sådan fungerer en sag 

Hvad er boligretten?

Boligretten er byretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Boligretten er en såkaldt særlig domstol, fordi boligretten ud over en juridisk dommer kan udvides med to lægdommere, som er bekendt med bolig- og huslejeforhold. Den ene af de to lægdommere er udpeget efter indstilling fra lejerforeninger, imens den anden lægdommer er udpeget af udlejerforeninger.

Læs også: Tidsbegrænset lejemål – den komplette guide for lejere

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Hvilke sager behandles i boligretten?

Først og fremmest er der nogle sager, som Huslejenævnet simpelthen ikke kan behandle – eksempelvis opsigelses- og ophævelsestvister. Disse skal indbringes direkte for Boligretten. Et andet eksempel er, at tvister om forholdsmæssigt afslag i huslejen på grund af mangler skal behandles indbringes direkte for Boligretten.

Omvendt kan det også siges, at Boligretten som 1. instans ikke behandler sagen, der ikke først er behandlet af Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, hvis sagen altså kan behandles af disse nævn. Udlejer og lejer har dog som udgangspunkt altid mulighed for at aftale, at sagen alligevel indbringes direkte for Boligretten.

Endvidere fungerer boligretten som ankeinstans for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, hvilket altså vil sige, at hvis man er utilfreds med afgørelsen hos Nævnet, så kan man anke afgørelsen til boligretten.

Hvordan forløber en sag hos boligretten?

Såfremt man som lejer eller udlejer ønsker at indbringe en sag for boligretten, så er det nødvendigt at anlægge sag an ved civil retssag. Sagen skal anlægges ved indlevering af stævning til Retten.

Retten sender stævningen til den sagsøgte. Med stævningen følger en vejledning om, hvordan den sagsøgte skal forholde sig, hvis han vil protestere mod sagsøgerens krav.

Hvis sagsøgte ikke mener, at sagsøgerens krav er berettiget, fx idet han ikke mener, at han skylder sagsøger det beløb, som sagsøger kræver, skal han give retten og sagsøgeren besked herom i et såkaldt svarskrift. Retten vil herefter beslutte hvordan sagen skal forberedes og behandles.

Når forberedelsen er slut, afholdes der en hovedforhandling. Hovedforhandlingen er det afsluttende møde i sagen, inden der bliver afsagt dom.

Retten afsiger dom i overensstemmelse med sagsøgerens krav, hvis den sagsøgte ikke reagerer, eller hvis den sagsøgte er enig i at skylde beløbet.

Hvis enten lejer eller udlejer er utilfreds med afgørelsen, så kan sagen ankes videre i retssystemet, herunder Landsretten og Højesteret.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad koster det at indbringe en sag for boligretten?

I modsætning til indbringelse af sag for Huslejenævnet, så kan det være særdeles omkostningsfuldt at indbringe en sag for Boligretten. Dette skyldes, at en boligretssag føres som en civil retssag, hvor der skal betales omkostninger i forbindelse med retssagen. Der vil således være en retsafgift og sagsomkostninger, herunder eksempelvis salær til advokater.

Småsagssystemet

Småsager er civile sager om krav på højst 50.000 kroner. Når en sag behandles som småsag betyder det, at retten hjælper parterne med at forberede og oplyse sagen. Hensigten er primært at parterne kan undlade at lade sig repræsentere af advokater, og føre sagen selv ved hjælp af dommerens objektive vejledning.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan lade sig repræsentere i en småsag. Du skal dog være opmærksom på, at du alene kan få dækket advokatomkostninger til det mundtlige retsmøde, altså hovedforhandlingen, under forudsætning af at man har fået bevilget fri proces eller retshjælpsdækning hos forsikringsselskab. Øvrige omkostninger til advokatbistand må man altså selv betale.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med boligretten kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring boligretten, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90% af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere