Sager i boligretten – Hvad er boligretten?

boligretten - alt du skal vide

Boligretten behandler sager om leje af hus eller husrum – eksempelvis lejligheder, sommerhuse og garager, men ikke udebyggede arealer og landbrugsarealer. Hvorfor er dette relevant? Fordi de fleste sager begynder i Huslejenæven eller Beboerklagenævn.

Husleje- og Beboerklagenævnet

I Danmark har vi den retssikkerhed, at man som henholdsvis lejer og udlejer kan få prøvet sin lejeretlige sag for et mindre administrationsgebyr ved Husleje- og beboerklagenævn. 

Du kan læse mere om Huslejenævnet her: https://digura.dk/saadan-fungerer-en-sag-ved-huslejenaevnet/ 

Huslejenævnene er specialiserede inden for det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

De typer sager der behandles ved Huslejenævnet angår bl.a. følgende forhold (og mange flere):

  • Vilkår i lejeaftalen
  • Vedligeholdelse 
  • Huslejestigning
  • Depositum og forudbetalt leje
  • A conto 

Kort om boligretten

Boligretten er byretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Boligretten er en såkaldt særlig domstol, fordi boligretten ud over en juridisk dommer kan udvides med to lægdommere, som er bekendt med bolig- og huslejeforhold. Den ene af de to lægdommere er udpeget efter indstilling fra lejerforeninger, imens den anden lægdommer er udpeget af udlejerforeninger.

Hvilke sager behandles i boligretten?

Først og fremmest er der nogle sager, som Huslejenævnet simpelthen ikke kan behandle – eksempelvis opsigelses- og ophævelsestvister. Disse skal indbringes direkte for Boligretten. Et andet eksempel er, at tvister om forholdsmæssigt afslag i huslejen på grund af mangler skal behandles indbringes direkte for Boligretten.

Omvendt kan det også siges, at Boligretten som 1. instans ikke behandler sagen, der ikke først er behandlet af Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, hvis sagen altså kan behandles af disse nævn. Udlejer og lejer har dog som udgangspunkt altid mulighed for at aftale, at sagen alligevel indbringes direkte for Boligretten.

Endvidere fungerer boligretten som ankeinstans for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, hvilket altså vil sige, at hvis man er utilfreds med afgørelsen hos Nævnet, så kan man anke afgørelsen til boligretten.

Hvordan forløber en sag hos boligretten?

Såfremt man som lejer eller udlejer ønsker at indbringe en sag for boligretten, så er det nødvendigt at anlægge sag an ved civil retssag. Sagen skal anlægges ved indlevering af stævning til Retten.

Retten sender stævningen til den sagsøgte. Med stævningen følger en vejledning om, hvordan den sagsøgte skal forholde sig, hvis han vil protestere mod sagsøgerens krav.

Hvis sagsøgte ikke mener, at sagsøgerens krav er berettiget, fx idet han ikke mener, at han skylder sagsøger det beløb, som sagsøger kræver, skal han give retten og sagsøgeren besked herom i et såkaldt svarskrift. Retten vil herefter beslutte hvordan sagen skal forberedes og behandles.

Når forberedelsen er slut, afholdes der en hovedforhandling. Hovedforhandlingen er det afsluttende møde i sagen, inden der bliver afsagt dom.

Retten afsiger dom i overensstemmelse med sagsøgerens krav, hvis den sagsøgte ikke reagerer, eller hvis den sagsøgte er enig i at skylde beløbet.

Hvis enten lejer eller udlejer er utilfreds med afgørelsen, så kan sagen ankes videre i retssystemet, herunder Landsretten og Højesteret.

Hvad koster det at indbringe en sag for boligretten?

I modsætning til indbringelse af sag for Huslejenævnet, så kan det være særdeles omkostningsfuldt at indbringe en sag for Boligretten. Dette skyldes, at en boligretssag føres som en civil retssag, hvor der skal betales omkostninger i forbindelse med retssagen. Der vil således være en retsafgift og sagsomkostninger, herunder eksempelvis salær til advokater.

Småsagssystemet

Småsager er civile sager om krav på højst 50.000 kroner. Når en sag behandles som småsag betyder det, at retten hjælper parterne med at forberede og oplyse sagen. Hensigten er primært at parterne kan undlade at lade sig repræsentere af advokater, og føre sagen selv ved hjælp af dommerens objektive vejledning.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan lade sig repræsentere i en småsag. Du skal dog være opmærksom på, at du alene kan få dækket advokatomkostninger til det mundtlige retsmøde, altså hovedforhandlingen, under forudsætning af at man har fået bevilget fri proces eller retshjælpsdækning hos forsikringsselskab. Øvrige omkostninger til advokatbistand må man altså selv betale.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.