Mangler i lejemålet​

Mangler i lejemålet er noget, de fleste har oplevet i deres lejeperiode. Men når man bor til udlejning, kan det være vanskeligt at finde ud af, hvem der skal betale, såfremt uheldet er ude. Det vil vi prøve at forklare her.

DIGURAs artikel om hvornår der er mangler i lejemålet

Mangler i lejemålet - Hvad er det?

Et lejemål skal af udlejer stilles til rådighed i god og forsvarlig stand. Dette gælder i hele lejeperioden. Såfremt hele eller dele af lejemålet ikke lever op til, hvad der svarer til ”god og forsvarlig stand”, vil der opstå mangler i lejemålet. 

Hvad der er ”god og forsvarlig stand” varierer meget fra lejemål til lejemål, og kan således være svært at vurdere. Kontakt DIGURA her, hvis du er i tvivl, og vil have vurderet din sag.

Læs også: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

Mangler ved indflytning

Det er vigtigt, at du sørger for at få noteret eventuelle mangler i lejemålet i indflytningsrapporten. Således kan det under ingen omstændigheder blive dit ansvar at betale for udbedring af disse mangler, hvis de var eksisterende på tidspunktet for indflytning.

Endvidere følger det af lejeloven, at du inden for en frist på de første to uger, fra det tidspunkt du overtager lejemålet, kan få noteret fejl og mangler. Mangler, der opdages inden for to uger efter lejemålets overtagelse, anses som mangler, der var der på tidspunktet for overtagelse af lejemålet. 

Det er således vigtigt at udnytte denne mulighed, så du kan bevise, at du ikke har forårsaget eventuelle mangler i lejemålet selv, og således ikke skal hæfte for dem. Det er en god idé at tage billeder som dokumentation af manglerne. Dette kan bruges som vigtigt bevismateriale ved en eventuel senere tvist.

Vil du have en gratis fejl– og mangelliste? Hent den her

Læs også: Vigtigheden i at dokumentere alt 

Mangler under lejeperioden

Såfremt udlejer har handlet svigagtigt (f.eks. ved ikke at have fortalt relevante oplysninger eller løjet om disse m.m.), eller manglen er en såkaldt skjult mangel (En mangel, der først viser sig senere – f.eks. utætte vinduer, der først viser sig ved lave temperaturer), kan du stadig få noteret manglen, selvom de to uger er gået. Sådanne mangler hæfter du som lejer heller ikke for, da manglen anses at have været til stede, da du flyttede ind i lejemålet.

Endvidere følger det af lejeloven, at udlejer har pligt til at holde lejemålet i god stand. Dette gælder fra lejeperiodens start og gennem hele lejeperioden. Som udgangspunkt er det således udlejer, der skal dække udgifter ved mangler i ejendommen. Dette kan eksempelvis være utætte vinduer, komfur, køleskab m.m., der ikke virker på den måde, som kan forventes. Mangler ved inventar du som lejer selv har medbragt, hæfter du dog selv for.

Efter lejeloven har lejer endvidere krav på, at det lejede holdes i den stand, der kan forventes ved lejeaftalens indgåelse. Hvis udlejer ikke udbedrer manglen straks på lejers opfordring, kan lejer som udgangspunkt få manglen udbedret på udlejers regning. Vi anbefaler dog altid, at du tager kontakt til os inden, da et par betingelser skal være opfyldt, før dette kan gøres.

Læs også: 5 råd til fraflytning

Andet aftalt

Det kan i lejekontraktens § 11 være aftalt, at du som lejer står for dele af vedligeholdelsen. Det vil typisk være den indvendige vedligeholdelse.

Det er derfor vigtigt at tjekke, hvad du og udlejer konkret har aftalt, så du ved, om det er dig eller udlejer, der har ansvaret for vedligeholdelse. 

Den, der har ansvaret for vedligeholdelse, er ansvarlig for at udbedre manglen. Af lejeloven fremgår det dog, at lejer ikke hæfter for almindelig slid og ælde. Hvis der opstår mangler i lejemålet som følge af dette, og ikke pga. lejers manglende vedligeholdelse, hæfter udlejer.

Lejers ansvar

Udlejer har selvfølgelig ikke ansvaret, hvis lejer selv er skyld i, at der opstår mangler i lejemålet. 

Et eksempel på dette kan være en mangel ved komfur eller ovn, fordi lejer har brugt dette forkert. Et andet eksempel kan være brandmærker i gulvet. Sådanne mangler hæfter lejer selv for. 

Erstatning

Skulle det ske, at du har mangler i lejemålet, kan du i nogle tilfælde få erstatning. Dette angår situationer, hvor udlejer ikke har udbedret mangler, det kunne forventes var udbedret inden indflytning, eller udlejer har handlet urimeligt.

Endvidere gælder det, hvor udlejer har forsømt lejemålet i lejeperioden.

Det er typisk udgifter til opmagasinering, midlertidig bolig og lignende udgifter, der gives erstatning for. Hvis du vil have hjælp til at få erstatning, kan du kontakte DIGURA her, og se vores billige priser her.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu