Mangler i lejemålet​ – Den store guide til lejere

Mangler i lejemålet​ – Den store guide til lejere

Picture of Mike Vestergaard

Mike Vestergaard

Partner

Mangler i lejemålet er noget, de fleste har oplevet i deres lejeperiode. Læs med her og find ud af,, hvem der reelt hæfter, såfremt en mangel opstår i lejemålet.

Mangler i lejemålet - Hvad er det?

Udlejer skal efter lejelovens regler stille det lejede til rådighed i god og forsvarlig stand fra indflytning og i hele din lejeperiode.

Der sondres således mellem oprindelige mangler (mangler ved indflytning) og efterfølgende mangler (mangler, der opstår i lejeperioden).

Lever en eller flere ting i dit lejemål ikke op til det, som kunne forventes efter aftalen, så vil lejemålet anses som at være behæftet med en mangel. Mangler ses desværre ofte i lejeforhold, både mangler som burde været udbedret af udlejer, og mangler som er skabt af lejer, så derfor er det et punkt, som er rigtig vigtigt. Men vigtigst af alt, så kan det også koste en rigtig mange penge, hvis man ikke har styr på reglerne omkring mangler.

TIP

Ved udbedring af fejl og mangler, så kan det være en god ide at få dialogen med udlejer på skrift. På den måde kan du holde udlejer op på deadlines, hvad der skal udbedres og andre formaliteter. 

Et lejemål skal af udlejer stilles til rådighed i god og forsvarlig stand. Dette gælder i hele lejeperioden. Såfremt hele eller dele af lejemålet ikke lever op til, hvad der svarer til ”god og forsvarlig stand”, vil der som udgangspunkt være en mangel i lejemålet. 

Hvad der er ”god og forsvarlig stand” varierer meget fra lejemål til lejemål, og kan således være svært at vurdere. 

Eksempel på en mangel: hvis du overtager et lejemål og du finder ud af at bruseren på badeværelset ikke virker, så vil det anses som en mangel.

Mangler ved indflytning

Det er vigtigt, at du sørger for at få noteret eventuelle mangler i lejemålet i indflytningsrapporten. Således kan det under ingen omstændigheder blive dit ansvar at betale for udbedring af disse mangler, hvis de var eksisterende på tidspunktet for indflytning.

Endvidere følger det af lejeloven, at du inden for en frist på de første to uger, fra det tidspunkt du overtager lejemålet, kan få noteret fejl og mangler. Mangler, der opdages inden for to uger efter lejemålets overtagelse, anses som mangler, der var til stede på tidspunktet for overtagelse af lejemålet.

Det er således vigtigt at udnytte denne mulighed, så du kan bevise, at du ikke har forårsaget eventuelle mangler i lejemålet selv, og således ikke skal hæfte for dem. Det er en god idé at tage billeder som dokumentation af manglerne. Dette kan bruges som vigtigt bevismateriale ved en eventuel senere tvist.

Husk ikke at være sparsom med denne liste. Jo flere fejl og mangler du noterer, jo bedre sikrer du dig selv.

Vil du have en fejl– og mangelliste? Hent den her

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Mangler under lejeperioden

Såfremt udlejer har handlet svigagtigt (f.eks. ved ikke at have fortalt relevante oplysninger eller løjet om disse m.m.), eller manglen er en såkaldt skjult mangel (En mangel, der først viser sig senere – f.eks. utætte vinduer, der først viser sig ved lave temperaturer), kan du stadig få noteret manglen, selvom de to uger er gået. Sådanne mangler hæfter du som lejer heller ikke for, da manglen anses at have været til stede, da du flyttede ind i lejemålet.

Endvidere følger det af lejeloven, at udlejer har pligt til at holde lejemålet i god stand. Dette gælder fra lejeperiodens start og gennem hele lejeperioden. Som udgangspunkt er det således udlejer, der skal dække udgifter ved mangler i ejendommen. Dette kan eksempelvis være utætte vinduer, komfur, køleskab m.m., der ikke virker på den måde, som kan forventes. Mangler ved inventar du som lejer selv har medbragt, hæfter du dog selv for.

HUSK: du skal reklamere over en mangel rettidigt for at beholde dit krav på, at udlejer hæfter for udbedringen af denne.

Efter lejeloven har lejer endvidere krav på, at det lejede holdes i den stand, der kan forventes ved lejeaftalens indgåelse. Hvis udlejer ikke udbedrer manglen straks på lejers opfordring, kan lejer som udgangspunkt få manglen udbedret på udlejers regning. Vi anbefaler dog altid, at du tager kontakt til os inden, da et par betingelser skal være opfyldt, før dette kan gøres.

Læs også: Hvordan tager du en dialog med udlejer om mangler?

Udlejers vedligeholdelsespligt

Som udgangspunkt har udlejer vedligeholdelsespligten over hele ejendommen. Andet kan dog være aftalt, og oftest ses, at lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelse. Men hvad indebærer vedligeholdelsespligten? Hvis intet andet er aftalt, skal udlejer sørge for at vedligeholde henholdsvis den udvendige og indvendige vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse angår: opgange, trapper, rør, tag, vinduer, kælder, forsyningsinstallationer, køkkenbord, skabe, stikkontakter, toilet, vandhaner, døre m.m. Faktisk angår den udvendige vedligeholdelse alt andet end den indvendige.

Den indvendige vedligeholdelse angår:

hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.agt den indvendige vedligeholdelse. Men hvad indebærer vedligeholdelsespligten? Hvis intet andet er aftalt, skal udlejer sørge for at vedligeholde henholdsvis den udvendige og indvendige vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse angår:

opgange, trapper, rør, tag, vinduer, kælder, forsyningsinstallationer, køkkenbord, skabe, stikkontakter, toilet, vandhaner, døre m.m.

Faktisk angår den udvendige vedligeholdelse alt andet end den indvendige. Den indvendige vedligeholdelse angår: hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

Læs også: Vedligeholdelsespligt: Alt du skal vide som lejer 

TIP

Ved slemme tilfælde, så kan udlejer pålægges at udbedre fejlene af Huslejenævnet. I de værste tilfælde, så kan udlejer endda fratages retten til at udleje boliger.  

Andet aftalt om mangler

Det kan i lejekontraktens § 11 være aftalt, at du som lejer står for dele af vedligeholdelsen. Det vil typisk være den indvendige vedligeholdelse.

Det er derfor vigtigt at tjekke, hvad du og udlejer konkret har aftalt, så du ved, om det er dig eller udlejer, der har ansvaret for vedligeholdelse. 

Den, der har ansvaret for vedligeholdelse, er ansvarlig for at udbedre manglen.

Derudover kan det være aftalt, at du overtager lejemålet mangelfuldt. Det kan i den forbindelse være aftalt, at du selv står for at udbedre manglen, eller at manglen vil blive udbedret af udlejer senere.

Lejers ansvar vedrørende mangler

Udlejer har selvfølgelig ikke ansvaret, hvis lejer selv er skyld i, at der opstår mangler i lejemålet. Et eksempel på dette kan være en mangel ved komfur eller ovn, fordi lejer har brugt dette forkert. Et andet eksempel kan være brandmærker i gulvet. Sådanne mangler hæfter lejer selv for. 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Retlige mangler

Ved retsmangler forstås, at du ikke har de i lejeaftalen lovede rettigheder over lejemålet. Der gælder de samme regler for retsmangler som for fysiske mangler i lejemålet. Foreligger der en retsmangel kan du ophæve aftalen eller kræve erstatning ligesom ved almindelige mangler.

Erstatning eller nedsat husleje

Skulle det ske, at du har mangler i lejemålet, kan du i nogle tilfælde få erstatning. Dette angår situationer, hvor udlejer ikke har udbedret mangler, det kunne forventes var udbedret inden indflytning, eller udlejer har handlet urimeligt.

Endvidere gælder det, hvor udlejer har forsømt lejemålet i lejeperioden.

Det er typisk udgifter til opmagasinering, midlertidig bolig og lignende udgifter, der gives erstatning for.

Hvis der er mangler i lejemålet, men manglerne ikke er så slemme, at du behøves at fraflytte, kan du oftest få nedsat huslejen. Du kan få nedsat huslejen, da lejemålet ikke er lige så meget værd, hvis det er mangelfuldt. Hvis sagen kommer til huslejenævnet, vil huslejenævnet dog som regel give udlejer en frist til at udbedre manglerne. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, vil huslejenævnet pådømme udlejer til at nedsætte din husleje.

Hvis der er tale om væsentligt fejl og mangler i lejemålet, kan du hæve aftalen. Ophævelse af lejeaftalen medfører, at du får dit depositum og forudbetalte leje tilbage straks mod, at du fraflytter straks.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med mangler og fejl kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring mangler, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere