Mangler i lejemålet​ – Den store guide til lejere

DIGURAs artikel om hvornår der er mangler i lejemålet

Mangler i lejemålet er noget, de fleste har oplevet i deres lejeperiode. Læs med her og find ud af,, hvem der reelt hæfter, såfremt en mangel opstår i lejemålet.

Mangler i lejemålet - Hvad er det?

Udlejer skal efter lejelovens regler stille det lejede til rådighed i god og forsvarlig stand fra indflytning og i hele din lejeperiode.

Der sondres således mellem oprindelige mangler (mangler ved indflytning) og efterfølgende mangler (mangler, der opstår i lejeperioden).

Lever en eller flere ting i dit lejemål ikke op til det, som kunne forventes efter aftalen, så vil lejemålet anses som at være behæftet med en mangel. Mangler ses desværre ofte i lejeforhold, både mangler som burde været udbedret af udlejer, og mangler som er skabt af lejer, så derfor er det et punkt, som er rigtig vigtigt. Men vigtigst af alt, så kan det også koste en rigtig mange penge, hvis man ikke har styr på reglerne omkring mangler.

Pro tip

Ved udbedring af fejl og mangler, så kan det være en god ide at få dialogen med udlejer på skrift. På den måde kan du holde udlejer op på deadlines, hvad der skal udbedres og andre formaliteter. 

Et lejemål skal af udlejer stilles til rådighed i god og forsvarlig stand. Dette gælder i hele lejeperioden. Såfremt hele eller dele af lejemålet ikke lever op til, hvad der svarer til ”god og forsvarlig stand”, vil der som udgangspunkt være en mangel i lejemålet. 

Hvad der er ”god og forsvarlig stand” varierer meget fra lejemål til lejemål, og kan således være svært at vurdere. 

Eksempel på en mangel: hvis du overtager et lejemål og du finder ud af at bruseren på badeværelset ikke virker, så vil det anses som en mangel.

Læs også: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

Mangler ved indflytning

Det er vigtigt, at du sørger for at få noteret eventuelle mangler i lejemålet i indflytningsrapporten. Således kan det under ingen omstændigheder blive dit ansvar at betale for udbedring af disse mangler, hvis de var eksisterende på tidspunktet for indflytning.

Endvidere følger det af lejeloven, at du inden for en frist på de første to uger, fra det tidspunkt du overtager lejemålet, kan få noteret fejl og mangler. Mangler, der opdages inden for to uger efter lejemålets overtagelse, anses som mangler, der var til stede på tidspunktet for overtagelse af lejemålet.

Det er således vigtigt at udnytte denne mulighed, så du kan bevise, at du ikke har forårsaget eventuelle mangler i lejemålet selv, og således ikke skal hæfte for dem. Det er en god idé at tage billeder som dokumentation af manglerne. Dette kan bruges som vigtigt bevismateriale ved en eventuel senere tvist.

Husk ikke at være sparsom med denne liste. Jo flere fejl og mangler du noterer, jo bedre sikrer du dig selv.

Vil du have en gratis fejl– og mangelliste? Hent den her

Læs også: Vigtigheden i at dokumentere alt 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vil det ikke være rart, hvis du kun skulle betale, hvis du faktisk vinder? Vi påtager os al risiko, hvor lejerforeninger tager et fast kontigent, ligemeget om de vil hjælpe dig eller ej. Vi er her for at hjælpe de lejere, som ikke har tid, er usikre på deres rettigheder eller ikke ved, hvordan deres sag skal håndteres. 

  • Gratis vurdering af sagen
  • Risikofrit og uden besvær
  • No Cure No Pay

Mangler under lejeperioden

Såfremt udlejer har handlet svigagtigt (f.eks. ved ikke at have fortalt relevante oplysninger eller løjet om disse m.m.), eller manglen er en såkaldt skjult mangel (En mangel, der først viser sig senere – f.eks. utætte vinduer, der først viser sig ved lave temperaturer), kan du stadig få noteret manglen, selvom de to uger er gået. Sådanne mangler hæfter du som lejer heller ikke for, da manglen anses at have været til stede, da du flyttede ind i lejemålet.

Endvidere følger det af lejeloven, at udlejer har pligt til at holde lejemålet i god stand. Dette gælder fra lejeperiodens start og gennem hele lejeperioden. Som udgangspunkt er det således udlejer, der skal dække udgifter ved mangler i ejendommen. Dette kan eksempelvis være utætte vinduer, komfur, køleskab m.m., der ikke virker på den måde, som kan forventes. Mangler ved inventar du som lejer selv har medbragt, hæfter du dog selv for.

Efter lejeloven har lejer endvidere krav på, at det lejede holdes i den stand, der kan forventes ved lejeaftalens indgåelse. Hvis udlejer ikke udbedrer manglen straks på lejers opfordring, kan lejer som udgangspunkt få manglen udbedret på udlejers regning. Vi anbefaler dog altid, at du tager kontakt til os inden, da et par betingelser skal være opfyldt, før dette kan gøres.

HUSK: du skal reklamere over en mangel rettidigt for at beholde dit krav på, at udlejer hæfter for udbedringen af denne.

Læs også: Dialog med udlejer

Pro tip

Ved at læse din lejekontrakt kan du ofte læse dig frem til hvilke forpligtelser du har som lejer og hvilke forpligtelser udlejer har. På den måde kan du få (nogenlunde) styr på dine rettigheder, så du ikke bliver snydt. 

Udlejers vedligeholdelsespligt

Som udgangspunkt har udlejer vedligeholdelsespligten over hele ejendommen. Andet kan dog være aftalt, og oftest ses, at lejer er pålaSom udgangspunkt har udlejer vedligeholdelsespligten over hele ejendommen. Andet kan dog være aftalt, og oftest ses, at lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelse. Men hvad indebærer vedligeholdelsespligten? Hvis intet andet er aftalt, skal udlejer sørge for at vedligeholde henholdsvis den udvendige og indvendige vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse angår: opgange, trapper, rør, tag, vinduer, kælder, forsyningsinstallationer, køkkenbord, skabe, stikkontakter, toilet, vandhaner, døre m.m.

Faktisk angår den udvendige vedligeholdelse alt andet end den indvendige.

Den indvendige vedligeholdelse angår: hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.agt den indvendige vedligeholdelse. Men hvad indebærer vedligeholdelsespligten? Hvis intet andet er aftalt, skal udlejer sørge for at vedligeholde henholdsvis den udvendige og indvendige vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse angår: opgange, trapper, rør, tag, vinduer, kælder, forsyningsinstallationer, køkkenbord, skabe, stikkontakter, toilet, vandhaner, døre m.m.

Faktisk angår den udvendige vedligeholdelse alt andet end den indvendige. Den indvendige vedligeholdelse angår: hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

Læs også: Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Er du nervøs for, at din husleje er for høj?

Flere end 100.000 danskere betaler for meget i husleje. Måske er du en af dem?

I DIGURA kan du få et gratis tjek, hvor både vores software og en af vores dygtige juridiske rådgivere kigger på din husleje gratis.

Andet aftalt om mangler

Det kan i lejekontraktens § 11 være aftalt, at du som lejer står for dele af vedligeholdelsen. Det vil typisk være den indvendige vedligeholdelse.

Det er derfor vigtigt at tjekke, hvad du og udlejer konkret har aftalt, så du ved, om det er dig eller udlejer, der har ansvaret for vedligeholdelse. 

Den, der har ansvaret for vedligeholdelse, er ansvarlig for at udbedre manglen.

Derudover kan det være aftalt, at du overtager lejemålet mangelfuldt. Det kan i den forbindelse være aftalt, at du selv står for at udbedre manglen, eller at manglen vil blive udbedret af udlejer senere.

Læs også: Skimmelsvamp: Alt du skal vide som lejer

Lejers ansvar vedrørende mangler

Udlejer har selvfølgelig ikke ansvaret, hvis lejer selv er skyld i, at der opstår mangler i lejemålet. 

Et eksempel på dette kan være en mangel ved komfur eller ovn, fordi lejer har brugt dette forkert. Et andet eksempel kan være brandmærker i gulvet. Sådanne mangler hæfter lejer selv for. 

Pro tip

Ved slemme tilfælde, så kan udlejer pålægges at udbedre fejlene af Huslejenævnet. I de værste tilfælde, så kan udlejer endda fratages retten til at udleje boliger.  

Retlige mangler

Ved retsmangler forstås, at du ikke har de i lejeaftalen lovede rettigheder over lejemålet. Der gælder de samme regler for retsmangler som for fysiske mangler i lejemålet. Foreligger der en retsmangel kan du ophæve aftalen eller kræve erstatning ligesom ved almindelige mangler.

Læs også: Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det

Erstatning eller nedsat husleje

Skulle det ske, at du har mangler i lejemålet, kan du i nogle tilfælde få erstatning. Dette angår situationer, hvor udlejer ikke har udbedret mangler, det kunne forventes var udbedret inden indflytning, eller udlejer har handlet urimeligt.

Endvidere gælder det, hvor udlejer har forsømt lejemålet i lejeperioden.

Det er typisk udgifter til opmagasinering, midlertidig bolig og lignende udgifter, der gives erstatning for.

Hvis der er mangler i lejemålet, men manglerne ikke er så slemme, at du behøves at fraflytte, kan du oftest få nedsat huslejen. Du kan få nedsat huslejen, da lejemålet ikke er lige så meget værd, hvis det er mangelfuldt. Hvis sagen kommer til huslejenævnet, vil huslejenævnet dog som regel give udlejer en frist til at udbedre manglerne. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, vil huslejenævnet pådømme udlejer til at nedsætte din husleje.

Hvis der er tale om væsentligt fejl og mangler i lejemålet, kan du hæve aftalen. Ophævelse af lejeaftalen medfører, at du får dit depositum og forudbetalte leje tilbage straks mod, at du fraflytter straks.

Læs også: Udlejers adgang til lejemålet

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  Vi kan godt forstå, at du synes det kan være kompliceret stof at forstå og derfor har vi gjort det bedste for at hjælpe dig med artiklen. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.