Hvordan tager du en dialog med udlejer om mangler?​

Har du mangler i dit lejemål, som din udlejer ikke har udbedret endnu? Lær her, hvordan du kan tage en dialog med udlejer.

DIGURAs artikel om dialog om mangler

Hvad er mangler?​

De skader som du ikke selv er skyld i, skal udbedres af din udlejer. Det betyder derfor, at din udlejer faktisk har pligt til at udbedre alle de skader og mangler, som opstår igennem din lejeperiode (med undtagelse af skader på ting, hvor du selv har vedligeholdelsespligten).

Din udlejer er måske ikke altid lige imødekommende, når han skal bruge tid og penge på at udbedre skader, hvorfor du her får en guide om, hvordan du kommer igennem en dialog med udlejer, som ikke altid er lige rar at skulle tage. Du kan selvfølgelig også kontakte DIGURA her, så kan vi hjælpe dig med dialogen.

For det første er tonen vigtig. Sørg for at være venlig overfor din udlejer. Gør det helt klart overfor ham, at skaden ikke skyldes din adfærd som lejer, og kom evt. med en forklaring på, hvordan denne skade er sket. Din udlejer har herefter pligt til at udbedre skaden inden for rimelig tid.

Læs mere: Mangler

Nægter din udlejer?

Efter en dialog med udlejer ser vi desværre ofte, at udlejer forsøger at give skylden for skadens opståen til lejer, hvorefter lejer selv betaler for udbedringen – Dette kan vi IKKE anbefale dig som lejer at gøre. Kun i særlige tilfælde kan du få refunderet pengene, du har brugt til at udbedre manglen, af udlejer.

Læs mere: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

Før du selv betaler for udbedringen, anbefaler vi derfor, at du har været i kontakt med os først, så du er sikker på, hvorvidt du kan få pengene refunderet. Det er nemlig ubestridt, at det er din ret som lejer, at du ikke skal afholde sådanne udgifter.

Hvis du oplever, at din udlejer mener, at skaden skyldes din adfærd i lejemålet, og du ikke er enig heri, så gør dette klart overfor udlejer. Du kan slutvis gøre det klart overfor ham i en god tone, at du i så fald ønsker tvisten løst af Huslejenævnet. – Mere om huslejenævnet senere.

Truer din udlejer med opsigelse?

Din udlejer kan IKKE bare opsige dig uden videre. Lejeloven beskytter dig som lejer mod sådanne tilfælde. Ligeledes kan din udlejer ikke opsige dig for tidligere situationer, hvor du måske har misligholdt lejemålet, herunder hvis du f.eks. en måned har betalt huslejen for sent.

Vi anbefaler derfor, at du som lejer i disse situationer sikrer, at du har overholdt din lejekontrakt, og derefter blot ignorerer udlejers trusler. Hvis udlejer alligevel uden videre sender dig en opsigelse, kan huslejenævnet igen være behjælpelig. 

Hvis det bliver nødvendigt at tage sagen til huslejenævnet, kan DIGURA også være behjælpelige. Kontakt os her

Læs også: 10 generelle råd til lejere

Huslejenævnet

Huslejenævnet er en institution vi har i Danmark, som har fået tildelt kompetence til at afgøre tvister mellem lejer og udlejer. Oplever du problemer med din udlejer, er det dem, der kan hjælpe dig. Vær dog opmærksom på, at der gælder en række formalia.

Hos DIGURA kan vi hjælpe dig igennem hele processen, så du slipper for besværet med dialogen med udlejer, og bagefter skal sætte dig ind i kompliceret jura for dernæst at indgive en sag for Huslejenævnet. 

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu