Ret til beboerrepræsentation

Ret til beboerrepræsentation

Picture of Christian Vrist

Christian Vrist

Legal Advisor

Som lejer kan det til tider være frustrerende at gå i dialog med sin udlejer. Ofte kan man føle, at man ikke bliver hørt, hvis man tager dialogen alene med udlejer. For lejere kan det derfor ofte være en fordel at tage dialogen med udlejer i samlet flok eller gennem én eller flere repræsentanter, så man har mulighed for at bakke hinanden op i dialogen med udlejer. Denne artikel vil derfor komme ind på, hvordan lejer efter lejeloven har ret til at samle sig i eller vælge en beboerrepræsentation, der kan varetage dialogen med udlejer. Artiklen vil derfor se på, hvilke krav, der skal opfyldes af lejere for at få ret til beboerrepræsentation. 

Hvad er beboerrepræsentation?

En beboerrepræsentation er lejers mulighed for at vælge repræsentanter, der kan varetage lejers interesser og være en forhandlingspart over for udlejer. Beboerrepræsentationen skal altså medvirke til at sikre det bedst mulige grundlag for et samarbejde imellem lejer og udlejer i den enkelte ejendom.

Det betyder, at det også er vigtigt, at begge parter sørger for at have et højt informationsniveau mellem hinanden. Fra udlejers side er det eksempelvis at give oplysning om, hvem der ejer ejendommen, hvem der administrerer ejendommen eller en orientering omkring genudlejning af lejemål i ejendommen. 

Det samme gælder omkring eventuelle huslejestigninger, som følge af forbedringer, som udlejer har foretaget på ejendommen. Her er udlejer faktisk forpligtet til at indkalde beboerrepræsentationen til et møde, hvis forbedringsarbejdet vil udgøre et beløb, der er højere end de grænser, der er fastsat i lejeloven. Til dette møde skal udlejer orientere om og drøfte de påtænkte forbedringsarbejder, udbudsmateriale og overslag over forbedringsforhøjelsen med beboerrepræsentationen.

Udover inddragelse i det netop nævnte omkring husleje og informationer fra udlejer omkring genudlejning og andet, har en beboerrepræsentation også mulighed for på et beboermøde at vedtage en husorden. Denne vil derefter være gældende, medmindre udlejer har vægtige grunde til ikke at anerkende den. Det giver altså lejer en mulighed for selv at sætte sit præg på, hvordan ejendommen administreres og må bruges af lejer.

Læs også: Hvad er en indsigelse og hvornår er det relevant? 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Fordele og ulemper ved beboerrepræsentation

Som det fremgår af ovenstående, er formålet med en beboerrepræsentation at give lejer en bedre forhandlingsposition overfor udlejer. Derudover sikrer den også, at der er en god kommunikation mellem lejer og udlejer. Det giver lejer den fordel, at lejer får en art af medbestemmelse i ejendommens administration. 

En af ulemperne ved beboerrepræsentation er, at lejerne selv skal stå for finansieringen af beboerrepræsentationen. 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 


Finansieringen af beboerrepræsentation

En beboerrepræsentation har mulighed for at vælge, at hvert lejemål skal bidrage med højst 350 kr. (2019-nivaeu) årligt. Det bestemmes på et beboermøde. Beboerrepræsentationen og beboermødet kan selvfølgelig vedtage, at der ikke skal opkræves et beløb for beboerrepræsentationens arbejde, men afhængig af størrelsen og omfanget af beboerrepræsentationens arbejde, kan en finansiering af beboerrepræsentationen være nødvendig. Hvis det besluttes, at lejer skal bidrage økonomisk til beboerrepræsentationen, vil det blive opkrævet af udlejer sammen med huslejen. Det er dog vigtigt at pointere, at penge ikke beholdes af udlejer, men skal overføres videre til beboerrepræsentationen. 

Hvornår har lejer ret til beboerrepræsentation?

Efter en gennemgang af beboerrepræsentationens arbejde, samt de fordele og ulemper, der fører med det, er det nu væsentligt også at se på, og dermed svare på artiklens hovedspørgsmål: Hvornår har lejer ret til beboerrepræsentation? Ifølge lejeloven har en lejer ret til beboerrepræsentantion, når der er mindst seks lejemål i ejendommen.

Derudover er der også et krav om, at mindst 50 % af lejerne i ejendommen skal være til stede ved det beboermøde, hvor beboerrepræsentanterne vælges. Derudover er det også et krav, at mindst 50 % af de fremmødte lejere stemmer for en beboerrepræsentant.

For at have ret til beboelsesrepræsentation, skal følgende krav være opfyldt: 

  • Mindst seks beboelseslejemål i ejendommen.
  • Mindst 50 % af ejendommens lejere skal være til stede ved beboermødet.
  • Mindst 50 % af de fremmødte lejere på mødet, skal stemme for en beboerrepræsentant.

Når ovenstående krav er opfyldt, skal der som et udgangspunkt vælges tre beboerrepræsentanter. Hvis der er 13 eller flere beboelseslejemål i ejendommen, skal der kun vælges én beboerrepræsentant. Det er selvfølgelig muligt at vælge flere, men det nævnte er det mindste krav. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til beboerrepræsentation, så anbefaler DIGURA altid, at du kontakter en rådgiver, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver varetaget korrekt.

Læs også: Hvordan tager du en dialog med udlejer om mangler? 

Jeg opfylder ikke kravene - hvad så?

Hvis man som lejer ikke kan opfylde kravene til antallet af beboelseslejemål i ejendommen og derfor ikke har ret til beboelsesrepræsentation, er der mulighed for at vælge en talsmand, der kan tale på vegne af et lejerflertal overfor udlejer. For at lejer kan vælge den ordning er kravene, at der er mindre end seks beboelseslejemål, men stadig to eller flere beboelseslejemål i ejendommen.

Når disse krav er opfyldt, har lejerne samme beføjelser som beboerrepræsentationen i de ejendomme, hvor kravene til valg af beboerrepræsentation er opfyldt. Den talsmand, der vælges af lejerne, skal herefter som nævnt handle i overensstemmelse med lejerflertallets beslutninger overfor udlejer.

Ovenstående er de generelle regler for beboerrepræsentation. Har du derfor en problematik omkring beboerrepræsentation, vil vi anbefale dig at melde dig ind i vores medlemsklub. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål omkring beboerrepræsentation og øvrige lejeretlige problemstillinger.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med ret til beboerrepræsentation kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være ret til beboerrepræsentation, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere