Grundejernes investeringsfond: Hvad er det og hvad kan de?

Grundejernes investeringsfond: Hvad er det og hvad kan de?

Picture of Katrine Jensen

Katrine Jensen

Legal Advisor

Du har måske hørt om Grundejernes Investeringsfond i forbindelse med udlejning. Men hvad er det egentlig? Hvem er de og hvorfor har de betydning for netop dit lejeforhold? Denne artikel vil fortælle dig om hvem Grundejernes Investeringsfond er, hvad de laver, hvad deres formåler og hvad de kan hjælpe lejere med. Derudover kommer vi også med konkrete situationer, hvor Grundejernes Investeringsfond kan hjælpe.

 

Hvad er Grundejernes Investeringsfond?

Når man lejer en bolig, så er boligens (bygningens) praktiske formål at sørge for, at du har tag over hovedet, men også at bygningen vedligeholdes forsvarligt. 

Grundejernes Investeringsfond arbejder med at sørge for, at private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. Det er noget som de er pålagt ved lov, hvorfor de er en såkaldt ”selvejende institution”.

Grundejernes Investeringsfond skriver selv på deres hjemmeside, at det er vigtigt for dem at støtte nytænkende og udviklende projekter, der bidrager til bedre renovering af de bygninger, der anvendes til private udlejningsejendomme i Danmark.

Grundejernes Investeringsfond er også kendt under forkortelsen GI, hvilket afspejler sig i deres logo.

Hvordan er de opstået?

Grundejernes Investeringsfond blev stiftet i forbindelse med at Boligreguleringsloven. Deres opgaver er fastlagt direkte i lovgivningen, hvoraf deres overordnede formål er at bidrage til bedre boliger, bedre bygninger og bedre byer i sin helhed. 

Hvordan sørger Grundejernes Investeringsfond for at ejendommene vedligeholdes?

Grundejernes Investeringsfond opkræver et beløb fra ejere af private udlejningsbygninger. Disse penge sætter de in på en bindingskonto (en såkaldt GI-konto). 

Ifølge lovgivningen skal udlejer oprette en bindingskonto hos GI og ifølge bindingspligten ogå sørge for at indbetale til kontoen. Pengene skal anvendes til løbende vedligeholdelse på ejendommen, så den ikke forfalder. Reglen er kommet fordi udlejningsejendomme skal holdes forsvarligt ved lige, så beboere i lejemålet kan være sikre på, at ejendommen er forsvarlig at bo i. Pengene på kontoen må kun bruges til forbedring og vedligeholdelse af ejendommen

Læs også: Vedligeholdelse: Hvilket ansvar kan udlejer pålægge lejer?

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Hvad hjælper de med?

Grundejernes Investeringsfond har fået pålagt opgaver af Folketinget. Deres opgaver består blandt andet af at løse opgaver i forbindelse med bygnings forbedring og bygningsvedligeholdelse. Eksempelvis kan de:

  • Gennemføre de bygningsarbejder, som der er blevet påbudt af Huslejenævnet (eller Beboerklagenævnet), men som udlejer endnu ikke har udført
  • Administre beløb, der efter lovgivningen er øremærket til netop forbedring og vedligeholdelse af private udlejningsejendomme
  • Registrere, når ejeren af bygningen ikke har efterlevet Huslejenævnets (eller Beboerklagenævnets) kendelser.  

Gælder dette for alle typer ejendomme?

Det korte svar er nej. Reglen gælder for ejendomme, der er opført før 1970 og hvor der den 1. januar i 1995 var syv eller flere beboelseslejligheder. Endvidere gælder det, at hvis ejendommen på et tidspunkt alene har to eller færre beboelsesligheder, så vil bindingspligten bortfalde og udlejer vil ikke længere være forpligtet til at indbetale til bindingskontoen.

Der findes dog flere undtagelser til ovenstående. Ejendomme hvor 80% af det samlede areal den 1. januar 1980 blev anvendt til erhverv er eksempelvis undtaget. Hertil kan reglerne være forskellige alt efter, om der er tale om småhuse, andelsbolig, ejerlejlighed eller noget helt tredje.

Hvad siger lejeloven om Grundejernes Investeringsfond?

Lejeloven siger, at Grundejernes Investeringsfond kan anvendes, når udlejer ikke overholder et påbud fra et nævn i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Derudover står det i loven skrevet, at Grundejernes Investeringsfond er de eneste, der har kompetence til netop det og er derfor også de eneste, der kan træffe beslutninger og afgørelser om det. Grundejernes Investeringsfond kan altså hjælpe lejer, hvis udlejer ikke opfylder påbud fra nævnenes afgørelser. Grundejernes Investeringsfond kan “lægge ud” for udlejer, så lejere ikke skal vente uhensigtsmæssigt lang tid på eksempelvis udbedringer af mangler i ejendommen. 

Læs også: Sådan fungerer en sag ved Huslejenævnet

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Vil Grundejernes Investeringsfond altid tage min sag?

Man er ikke garanteret, at Grundejernes Investeringsfond vil tage ens sag og udføre arbejdet. Det afhænger af den konkrete situation. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter en juridisk rådgiver inden da, så du kan få indblik i, om det er noget Grundejernes Investeringsfond eventuelt vil hjælpe dig med. Det er dog altid op til Grundejernes Investeringsfond at beslutte det, da de som nævnt tidligere har fået tildelt denne kompetence af Folketinget ved lov.

Det betyder, at de godt kan beslutte, at de ikke vil udføre arbejdet. Det vil ofte skyldes, at ejendommen er i så ringe tilstand, at der er tale om et særligt forhold.

Hvis Grundejernes Investeringsfond afviser sagen, vil de kontakte det gældende nævn om det. Nævnet skal så tage stilling til, hvad der efterfølgende skal ske. Ofte vil det være et spørgsmål om tvangsadministration.

Hvad er processen for at kontakte GI for mig som lejer?

Du kan, som nævnt, anmode Grundejernes Investeringsfond om at udføre arbejde, som udlejer ikke har udført efter nævnets kendelsesfrist er udløbet. 

Når du har indbragt sagen hos Grundejernes Investeringsfond, vil de besigtige ejendommen. Du og din udlejer vil få mulighed for at deltage. Aller parter vil derefter modtage en rapport, hvoraf deres beslutning om udførelse eller ikke udførelse af arbejder vil ske. Hvis de beslutter, at udførelse vil ske, vil arbejdet blive sat i gang hurtigst muligt. Når arbejdet er udført, afslutter GI sagen. 

Min udlejer overholder ikke påbuddet fra Huslejenævnet

Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet kan ved kendelse pålægge udlejer, at udlejer skal udføre bestemt arbejde. Det er også kaldet et påbud. Dette kan eksempelvis være, at lejer har indbragt sag for Huslejenævnet omhandlende at udlejer ikke renholder eller vedligeholder ejendommen, at udlejer ikke har udført energimærkning eller energiplan for ejendommen eller at udlejer ikke har udført pålagte forbedringsarbejder. Når der kommer kendelse i sagen, vil nævnet kunne pålægge udlejer en tidsfrist for, hvornår arbejdet skal være udført.

Hvis udlejer ikke overholder nævnets fastsatte frist, kan Grundejernes Investeringsfond hjælpe lejer. Man kan som lejer og part til kendelsen nemlig kontakte Grundejernes Investeringsfond og bede dem udføre arbejdet for udlejers regning, hvis udlejer ikke har overholdt den pålagte frist i nævnets påbud.

Det gælder uanset om udlejer har indbragt nævnets kendelse for Boligretten i medfør af, at udlejer klager over denne kendelse.

Du skal dog være opmærksom på, at Grundejernes Investeringsfond alene kan udføre det arbejde, som fremgår af Huslejenævnets kendelse. Det arbejde, der ikke fremgår, kan de ikke udføre.

Hvis der er uklarhed i påbuddet fra Huslejenævnet

I tilfælde af tvivlsspørgsmål vil Grundejernes Investeringsfond, efter lejers henvendelse, kontakte nævnet og bede dem præciser arbejdet. De vil dermed sørge for, at det er netop det arbejde, som nævnet har vurderet er nødvendigt, der vil blive udbedret.

Intet bad eller toilet - kan jeg kræve forbedring?

Grundejernes Investeringsfond har for tiden fokus på netop det punkt. Mange lejemål har ikke bad og toilet, men undersøgelser viser, at mange lejere faktisk er villige til at betale mere i husleje for at få det. Grundejernes Investeringsfond hjælper dermed lejere og udlejere med at se på den problemstilling og finde en løsning. De kan dog ikke gå ind og pålægge udlejer, at han skal forbedre lejemålet i et så stort omfang som det er at få bad og toilet i lejemålet, men de kan hjælpe med at lægge en realistisk plan for det. Hvis du som lejer tænker, at det kunne være en mulighed for dig, så anbefaler DIGURA at du indgår i dialog med udlejer om det og får Grundejernes Investeringsfond indover, da de kan være behjælpelige med forhandlingerne.  

Læs også: Hvornår kan man tilbageholde sin husleje? 

Grundejernes Investeringsfonds kartotek

Grundejernes Investeringsfond har også et kartotek, hvor de registrerer, hvis en udlejer har fået frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme. Det kræver et nævns afgørelse at vurdere, om udlejeren skal frakendes retten, men hvis det er tilfældet, holder GI overblikket over de gældende udlejere. 

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med Grundejernes Investeringsfond kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både Grundejernes Investeringsfond, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere