Nybyggeri med tilbud

Nybyggeri med tilbud

Picture of Christian Vrist

Christian Vrist

Legal Advisor
Nybyggeri med tilbud på husleje og indskud. Der er gang i meget nybyggeri rundt om i de større byer i Danmark. Nogen steder, for eksempel i Aalborg, går det så stærkt med nybyggeriet, at udbuddet af dem overgår efterspørgslen. Derfor er nogen udlejere begyndt at tilbyde indflytning uden indskud og en periode, hvor der ikke skal betales husleje. Det lyder jo umiddelbart rigtigt fedt, men er der noget man skal være opmærksom på, inden man siger ja til sådan et tilbud? Det vil denne artikel tage et nærmere kig på.

Definition på et indskud

Inden artiklen dykker nærmere ned i det spørgsmål, der skal besvares, er det vigtigt først at få skabt et overblik over begreberne. Det første begreb, der skal findes en definition på, er ”indskud”. Ordet indskud er faktisk ikke et begreb, der benyttes i lejeretlig forstand. Der er mange folk, der benytter ordet i flæng sammen med ordet depositum. Der er dog ikke helt 100 % lighed mellem de to ord. Ordet, indskud, skal i stedet ses som et samlebegreb for henholdsvis depositum og forudbetalt leje.

Kort fortalt er et depositum, en sikkerhed som lejer stiller udlejer for eventuelle istandsættelseskrav ved lejers fraflytning. Forudbetalt leje udgør i stedet et beløb, der kan modregnes i lejerens huslejeforpligtelser i lejers opsigelsesperiode.

Hvis du ønsker at vide mere om henholdsvis depositum og forudbetalt leje, kan du læse mere her.

”I et sådan tilfælde er der ikke tale om en husleje i lejeretlig forstand, men i stedet deres afdrag på boliglånet”

Definition på husleje

Det næste begreb, der skal defineres, er ”husleje”. De fleste mennesker har deres egen idé om hvad ordet husleje betyder. Dog kan dette ord også bruges i flæng uden for det lejeretlige spektrum. Det kan for eksempel ses, når boligejere taler om den ”husleje” de betaler. I et sådan tilfælde er der ikke tale om en husleje i lejeretlig forstand, men i stedet deres afdrag på boliglånet. Når der i denne artikel og generelt i lejeretlig forstand tales om husleje er det altså den månedlige ydelse man, som lejer betaler til sin udlejer for at have brugsretten over lejemålet.

Er du i øvrigt i tvivl om, hvorvidt din husleje er rimelig, kan du få den vurderet helt gratis her: https://tjekhusleje.dk/.

Konsekvenser ved at undlade at indbetale et indskud i nybyggeri

Med definitioner på plads er det næste skridt at se på hvilke konsekvenser det har for dig, at takke ja til en lejeaftale, hvor du ikke skal indbetale et indskud, nærmere bestemt depositum og forudbetalt leje.

Som det er slået fast ovenfor under definitionen af et indskud, vil den manglende indbetaling betyde, at du ikke indbetaler et depositum eller et forudbetalt leje.

Konsekvenser ved at undlade at indbetale et depositum

Som nævnt er et depositum en sikkerhed, som lejer stiller til udlejer for de istandsættelseskrav, som udlejer måtte have ved fraflytning. Som lejer kan man derfor se sit depositum som en slags opsparing til eventuelle istandsættelseskrav. Ofte betyder det, at man altså ikke skal have penge op af lommen, da depositummet allerede er indbetalt ved indflytning.

Hvis man så takker ja til en lejeaftale, hvor man ikke skal indbetale et depositum, risikerer man altså, at der ikke er nogen ”opsparing” til at tage sig af eventuelle istandsættelseskrav. Dermed kan man altså risikere at skulle finde en stor sum penge fra sin lomme ved sin fraflytning. Det kan man altså undgå, hvis man vælger at indbetale et depositum.

Hos DIGURA, vil vi altid anbefale, at man indbetaler et depositum, medmindre man selv kan sikre sig at have en opsparing ved siden af til eventuelle istandsættelseskrav fra udlejer ved sin fraflytning.

Konsekvenser ved at indbetale et forudbetalt leje

Som det er nævnt ovenfor, er forudbetalt leje et beløb, der kan modregnes i lejerens huslejeforpligtelser i lejers opsigelsesperiode. Forudbetalt leje kan ligesom depositummet for lejer ses som en opsparing til den husleje, der skal betales i opsigelsesperioden. Det kan være smart at have denne ”opsparing” klar, hvis man ender med at have et overlap mellem sit gamle lejemål og sit nye lejemål. Med en forudbetalt leje, kan man altså undgå at skulle finde penge til to huslejer, hvis der skulle være et overlap mellem de to lejeperioder.

Hos DIGURA, vil vi også anbefale at indbetale en forudbetalt leje, da det er en indbetaling af penge, der alligevel som udgangspunkt skal betales i opsigelsesperioden. Hvis pengene ikke bliver brugt i opsigelsesperioden, så vil du skulle have dem igen, hvorfor det er en god måde at sikre sig mod, at skulle stå med eventuelt 2 huslejer.

”Det betyder også, at der faktisk ikke er nogen konsekvens ved at tage imod et tilbud om en periode med gratis husleje”

Konsekvenser ved at få gratis husleje i nybyggeri

Som det næste punkt, skal der ses på, om der er nogen konsekvenser ved at takke ja til en lejeaftale, hvor man ikke skal betale husleje. Som det er slået fast ovenfor, er husleje det beløb, man betaler hver måned til udlejer som ydelse for at måtte bruge udlejers ejendom. Dette er den eneste funktion huslejen har. Huslejen har dermed ingen funktion af opsparing.

Det betyder også, at der faktisk ikke er nogen konsekvens ved at tage imod et tilbud om en periode med gratis husleje. Såfremt det er en mulighed, vil det derfor være anbefalelsesværdigt at takke ja til det.

Det er dog anbefalelsesværdigt, at man ikke lader sig blive forblændet af muligheden for en periode med gratis husleje, og ikke undersøger om man faktisk har råd til den husleje, der ville skulle betales efter den gratis periode.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Et håndgribeligt eksempel

Til at slutte artiklen, kommer der her et håndgribeligt eksempel på en situation, hvor lejer ikke har indbetalt et indskud, og har en periode uden at skulle betale husleje.

En god aftale

Lejeren, Leif, flyttede i 2019 ind i et nybyggeri på havnen i Aalborg. Leif følte selv, at han havde fået en god aftale, da han kunne flytte ind i lejemålet uden at skulle betale depositum og forudbetalt leje, samt hele 6 måneder uden at skulle betale en husleje på 9.000 kroner. Leif nød sit liv i sin nye lejlighed. Efter omkring 5 måneder havde han glemt alt om størrelse på huslejen, som han meget snart skulle til at betale. Han fik sig derfor en grum overraskelse, da han blev kontaktet af sin udlejer, der kom med en reminder om, at der nu snart skulle betales husleje igen.

Leif havde desværre ikke gjort sig ordentlige overvejelser omkring sin økonomi, og han kunne nu se, at han ikke vil kunne have råd til lejemålet og samtidigt have balance i sit budget.

Billigere lejemål

Leif begyndte derfor at lede efter et nyt lejemål som han kunne have råd til i sit budget. Leif fandt hurtigt et lejemål der passede bedre ind i sit budget. Leif opsagde derfor sit nuværende lejemål efter blot 6 måneder. Desværre viste det sig, at udlejeren ikke kunne få udlejet lejemålet igen, hvilket betød, at Leif derfor skulle betale 3 måneders husleje yderligere samtidigt med, at han havde overtaget det nye og billigere lejemål.

En dyr fornøjelse

Derudover havde Leif også kommet til at lade hanen i køkkenet løbe den sidste dag, han befandt sig i det nu gamle og dyrere nybyggeri. Det betød, at der desværre var opstået en kraftig vandskade i lejemålet. Dette skulle Leif dække udgifterne til at udbedre, da vandskaden var hans skyld. Udbedringen beløb sig til 10.000 kroner.

Selvom Leif havde nydt livet i den nye lejlighed, endte han altså med at skulle finde 37.000 kroner af egen lomme i forbindelse med sin fraflytning fra det gamle lejemål for henholdsvis husleje og udbedring af vandskaden. Såfremt Leif havde været i samme situation i et lejemål, hvor han havde indbetalt et depositum og forudbetalt leje, kunne disse beløb have dækket det meste, hvis ikke alle udgifterne i forbindelse med sin flytning.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Konklusion

Der er altså nogle risici man skal overveje, når man takker ja til et lejemål uden indbetaling af indskud samt en periode med gratis husleje. Som lejer skal man derfor huske at gøre sig sine overvejelser, inden man takker ja til en sådan aftale. Hos DIGURA, vil vi selvfølgelig meget gerne være behjælpelige hermed, så du kan få en sikker start og et generelt godt forløb i din lejeperiode. Såfremt du ønsker denne sikkerhed, kan du læse mere om vores medlemskaber på https://digura.dk/medlemsklub/

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere