Min nabo er generende – hvad gør jeg ved nabogener?

Min nabo er generende – hvad gør jeg ved nabogener?

Picture of Rógvi Magnussen

Rógvi Magnussen

Legal Advisor

Nabogener. De fleste af os har oplevet at have en nabo, der ikke tager hensyn til ejendommens beboere. I sådanne situationer opstår naturligt mange frustrationer og endnu flere spørgsmål. Hvordan skal man forholde sig til naboer, der støjer? Hvordan kan man løse konflikten? Hvem skal man som lejer kontakte?

Hvad er en gene?

Ordet ”gene” betyder besvær eller ubehag, der er forbundet med en bestemt situation. I lejeforhold kan gener knytte sig til udefrakommende forhold – eksempelvis en nabos adfærd.

Hvad er de typiske nabogener?

De hyppigst forekommende nabostridigheder opstår grundet støjgener. Dette kan eksempelvis være i form af overboens trampen på gulvet, underboens høje musik eller lignende. Der forekommer dog også andre former for gener, herunder lugtgener, eksempelvis fra tobaksrøg, affald i trappeopgangen eller lignende.

Kom stridighederne i forkøbet

Er det muligt at komme nabogener i forkøbet og på den måde minimere risikoen for mulige geners opståen? Svaret herpå er i de fleste tilfælde ja.

Den bedste måde at forhindre nabostridigheder på, er ved at lære sine naboer at kende og at være på talefod med disse. Dette gør det langt nemmere at sige fra, hvis ens nabos adfærd bliver generende. At kende sin nabo øger også risikoen for, at naboen tager din henvendelse til sig og respekterer denne.

At være på god fod med sine naboer og at have et gensidigt respektfuldt forhold kan i mange tilfælde forhindre, at der udvises generende adfærd i første omgang. Dette er efter vores vurdering den bedste måde at forhindre, at gener fra naboer opstår i første omgang.

Såfremt der i din ejendom ikke allerede er en husorden, eller såfremt husordenen ikke indeholder regler om adfærd, er det muligt at tage dette op med beboerrepræsentationen eller direkte med udlejer. På denne måde har beboerne et konkretregelsæt at forholde sig til.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad gør man for at stoppe nabogener?

Det mest oplagte er som ovenfor nævnt at løse problemet med den pågældende nabo, der udviser generende adfærd. Dog er dette ikke altid muligt; derfor opstår også spørgsmålet: Hvad gør man, hvis naboen ikke er samarbejdsvillig?

Kontakt din udlejer

Når man uden held har forsøgt at henvende sig til naboen, er det næste skridt at rette henvendelse til din udlejer. Udlejer er forpligtet til at sikre, at god ro og orden bliver opretholdt i ejendommen. Når man som lejer oplever generende adfærd fra ens nabo, har man mulighed for at indgive en klage herom til udlejer.

Det er meget vigtigt, at klagen er sagligt begrundet og at den ikke bærer præg af subjektive holdninger om den pågældende nabo. Der er ikke nogen udtrykkelige regler for, hvordan en klage skal udformes, men det kan siges, at en klage til udlejer bør være præcis og beskrivende og kan med fordel indeholde følgende punkter:

  • Klagers navn og bopæl,
  • Beskrivelse af generne samt dato for oplevelse af disse,
  • Navnet på den, der udviser generende adfærd, samt dennes bopæl,
  • Din underskrift.

Er din klage velbegrundet, har din udlejer pligt til at reagere på klagen, hvilket vil normalt vil medføre, at den pågældende nabo modtager et påkrav fra udlejer om at ophøre den generende adfærd.

Hvis den generende nabo ikke iagttager påbuddet, kan naboen risikere at ifalde visse retsfølger – herunder – i værste fald – ophævelse af vedkommendes lejeforhold.

Det er en fordel at være flere

Når du som lejer oplever nabogener, er der stor chance for, at øvrige beboere i ejendommen også oplever denne adfærd. Det kan derfor være en god ide at undersøge denne mulighed.

Hvis flere af ejendommens beboere oplever samme generende adfærd, kan I med fordel gå sammen om klagen om naboen til udlejer, da dette giver klagen en større gennemslagskraft.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Hvem kan træffe afgørelse i sager om nabogener?

Hvis hverken din nabo eller din udlejer reagerer på dine klager, er det muligt at afsøge muligheden for at få et kommunalt nævn til at vurdere sagen. En sag om gener kan indbringes for huslejenævnet, hvis der er tale om en privatlejebolig, eller for Beboerklagenævnet, hvis der er tale om en almenlejebolig. Den sag, der indbringes for huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, vil angå udlejers manglende reaktion på de indsendte klager.

Når en sag anlægges ved huslejenævnet henholdsvis Beboerklagenævnet, er det den, der indbringer sagen (typisk lejer), der skal løfte bevisbyrden for støjgenernes eksistens samt støjgenernes omfang.

Netop sager om gener har en meget svær bevisbyrde at løfte, da visse gener, eksempelvis lugt og støj, af deres natur er meget svære at dokumentere.

Akutte nabogener

Der er dog også tilfælde, hvor genen er så alvorlig eller så akut, at der ikke kan ventes på, at udlejer reagerer på din klage om den pågældende nabo. Dette kan eksempelvis være, hvis en nabo udviser voldelig adfærd, truer med vold eller direkte udøver vold. I sådanne situationer kan du ringe til politiet; hvis sagen er af alvorlig karakter, bør du også gøre dette.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med nabogener kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring gener, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere