Hvad er Aconto – og hvornår må udlejer tage aconto-betaling?

Vi alle har hørt ordet Aconto og kender godt ordets betydning, men det er de færreste som ved hvad reglerne er omkring det. Der er faktisk rigtig mange som bliver snydt ved aconto – er du en af dem? 

DIGURAs artikel gratis gennemtjek af lejekontrakt

Hvad er aconto?

Aconto-betaling er et fastsat beløb, der betales som en slags fast forudbetalt beløb med henblik på en endelig afregning. Det vil sige, at Aconto er et cirka beløb, som betales ud fra det man forventer den endelige betaling bliver. Aconto kan være delt op i både halvårlige, kvartal- og månedlige betalinger, som altså er et cirka beløb, der betales ud fra en gennemsnitlig beregning for eksempelvis et års forbrug.

Eksempel: Man forventer at man skal betale 3600 kr. i vand for 12 måneder. Derfor vil aconto, ved en månedlig betaling, være svarende til 300 kr.

Hvis den endelige regning så ender på 6000 kr., og man derfor har betalt 2400 kr. for lidt, så har ens aconto været fastlagt ”forkert” og man skylder derfor 2400 kr., da den endelig regning er ens faktiske forbrug og aconto er et ”gæt” på hvor meget det faktiske forbrug bliver.

Eksempel: Sidste år boede du sammen med din kæreste i dit lejemål og betalte 500 kr. aconto i vand, hvilket passede perfekt. I dette regnskabsår er du desværre gået fra din kæreste og derfor er du den eneste der har brugt vand – men du har stadig betalt 500 kr. i aconto i vand, da det forventes at samme vilkår gælder for i dette regnskabsår. I stedet har du kun brugt 200 kr. i vand om måneden og derfor har du betalt 3600 kr. for meget. Det vil sige, at du nu har dette beløb til gode og skal have dette udbetalt.

Hvordan fastsættes aconto?

Ud fra sidste års forbrug
Normalt fastsættes aconto ud fra sidste års forbrug – det vil derfor ofte være dette som danner rammer for meget man skal betale i aconto. Derfor ser man også aconto til tider stiger og falder, da der pludselig kan være andre vilkår gældende i lejemålet end tidligere – som i det tidligere skrevne eksempel, så kan det være hvis man går fra sin kæreste og nu kun er én lejer i stedet for to.

De tidligere lejere
Hvis man er flyttet ind i et nyt lejemål og overtaget dette fra en anden lejer, så er det meget normalt at ens acontobeløb bliver fastsat ud fra de tidligere lejers forbrug så. Det her her hvor man ofte ser, at acontobeløb svigter og det kan koste en slem efterregning eller give penge til en ekstra omgang shopping. Det skyldes nemlig, at blot fordi man overtager fra en tidligere lejer, så kan ens levevaner være helt forskellige.

Eksempel: Hvis du flytter ind i et lejemål alene, og de tidligere lejere boede 3 personer sammen, så vil aconto typisk være fastsat efter 3 personer og da du kun er en person, så vil der være stor chance for, at du betaler for meget i aconto det første år og derfor vil modtage penge retur.

Hvad kan man betale aconto?

Man betaler aconto i forbindelse med tillægsydelserne udover ens husleje. Der er 3 udgifter, som kan – og ikke nødvendigvis bliver det – afregnes aconto. Det er vand, varme og el.

Der gælder strenge krav for hvornår man kan tage aconto-betaling i den danske lejelov.

Varme
Udlejer kan opkræve aconto-betaling for varme, dette kan både ske efter kvadratmeter/rumfang eller via en specifik forbrugsmåler til lejemålet.

Vand
Vand må kun opkræves aconto, hvis der er en specifik forbrugsmåler til lejemålet. I tilfælde hvor der ikke er det, så mister udlejer retten til aconto betaling for vand og det skal derfor opkræves via husleje.

El
El må kun opkræves aconto, hvis der er en specifik forbrugsmåler til lejemålet. I tilfælde hvor der ikke er det, så mister udlejer retten til aconto betaling for el og det skal derfor opkræves via husleje.

Hvad er der af andre muligheder?

Indeholdt i huslejen
Overstående forbrugsposter kan også være inkluderet i huslejen i stedet for at de bliver opkrævet aconto. Hvis de er indeholdt i huslejen, så vil udlejer ikke kunne opkræve efterbetaling, hvis forbruget skulle vise sig at være større end forventet.

Direkte betaling til forsyningsselskabet
Det kan også fremgå af lejekontrakten, at man betaler sine forbrugsudgifter direkte til det pågældende forsyningsselskab. Det vil sige, at udlejer ikke har noget med betalingen at gøre og det derfor er en aftale mellem dig og forsyningsselskabet.

DEL INDLÆGGET

Luk menu