A conto – Alt du skal vide som lejer

DIGURAs gratis tjek af lejekontrakt

Vi alle har hørt ordet a conto og kender godt ordets betydning, men det er de færreste som ved hvad reglerne er. Der er faktisk rigtig mange som bliver snydt ved a conto – er du en af dem? 

Hvad er a conto?

A conto-betaling er et fastsat beløb der fungere som forudbetaling for dit forbrug med henblik på en endelig afregning. A conto er et cirka beløb, der betales ud fra en gennemsnitlig beregning for eksempelvis et års forbrug, det vil sige det betales ud fra det man forventer den endelige betaling bliver. A conto kan være delt op i både halvårlige, kvartal- og månedlige betalinger. Hvis dit forbrug ikke afregnes og du ikke modtager selve opgørelsen, har du krav på tilbagebetaling af dit indbetalte a conto.

Eksempel: Man forventer at man skal betale 3600 kr. i vand for 12 måneder. Derfor vil a conto, ved en månedlig betaling, være svarende til 300 kr.

Hvis den endelige regning ender på 6000 kr., og man derfor har betalt 2400 kr. for lidt, så har ens a conto været fastlagt ”forkert” og man skylder derfor 2400 kr., da den endelig regning er ens faktiske forbrug. A conto er dermed alene en forventningsafstemning.

Eksempel: Sidste år boede du sammen med din kæreste i dit lejemål og betalte 500 kr. a conto i vand, hvilket passede perfekt. I dette regnskabsår er du desværre gået fra din kæreste og derfor er du den eneste der har brugt vand – men du har stadig betalt 500 kr. i a conto i vand, da det forventes at samme vilkår gælder i dette regnskabsår. I stedet har du kun brugt 200 kr. i vand om måneden og derfor har du betalt 3600 kr. for meget. Det vil sige, at du nu skal have dette beløb udbetalt.

Læs også: 5 gode råd om a conto 

Hvordan fastsættes a conto?

Ud fra sidste års forbrug

Normalt fastsættes a conto ud fra sidste års forbrug – det vil derfor ofte være dette som danner rammer a conto beløbets størrelse. A conto beløbet reguleres til tider, så det bedre afspejler det konkrete forbrug. Lejemålets forbrug kan have ændret sig grundet forhold som nævnt i det ovenstående eksempel, at man går fra sin kæreste og nu kun er én lejer i stedet for to.

De tidligere lejere

Hvis man er flyttet ind i et nyt lejemål og overtaget dette fra en anden lejer, så er det meget normalt at ens a conto-beløb bliver fastsat ud fra de tidligere lejers forbrug. Det er her hvor man ofte ser, at a conto-beløb svigter og det kan koste en slem efterregning eller give penge til en ekstra omgang shopping. Det skyldes lejernes forskellige forbrugsvaner og vilkår.

Eksempel: Hvis du flytter ind i et lejemål alene, og de tidligere lejere boede 3 personer sammen, så vil a conto typisk være fastsat efter 3 personer og da du kun er en person, så vil der være stor chance for, at du betaler for meget i a conto det første år og derfor vil modtage penge retur.

Hvad kan man betale a conto?

Man betaler a conto i forbindelse med tillægsydelserne udover ens husleje. Der er 3 udgifter, som kan – og ikke nødvendigvis bliver det – afregnes a conto. Det er vand, varme og el.

Der gælder strenge krav for hvornår man kan tage a conto-betaling i den danske lejelov.

Varme
Udlejer kan opkræve a conto-betaling for varme, dette kan både ske efter kvadratmeter/rumfang eller via en specifik forbrugsmåler til lejemålet.

Vand
Vand må kun opkræves a conto, hvis der er en specifik forbrugsmåler til lejemålet. I tilfælde hvor der ikke er det, så mister udlejer retten til a cont- betaling for vand og det skal derfor opkræves via husleje.

El
El må kun opkræves a conto, hvis der er en specifik forbrugsmåler til lejemålet. I tilfælde hvor der ikke er det, så mister udlejer retten til a conto betaling for el og det skal derfor opkræves via husleje.

Hvad er der af andre muligheder?

Indeholdt i huslejen
Overstående forbrugsposter kan også være inkluderet i huslejen i stedet for at de bliver opkrævet aconto. Hvis de er indeholdt i huslejen, så vil udlejer ikke kunne opkræve efterbetaling, hvis forbruget skulle vise sig at være større end forventet.

Direkte betaling til forsyningsselskabet
Det kan også fremgå af lejekontrakten, at man betaler sine forbrugsudgifter direkte til det pågældende forsyningsselskab. Det vil sige, at udlejer ikke har noget med betalingen at gøre og det derfor er en aftale mellem dig og forsyningsselskabet.

Betaler du a conto for noget du ikke bør? Lad os tjekke din lejekontrakt

Det tager kun 1 minut at uploade din lejekontrakt og det er gratis. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget