Få 5 gode råd om a conto​

Hvad er ideerne bag DIGURA

Der er flere ting, som man som lejer skal være opmærksom på, når man betaler sit forbrug a conto. DIGURA giver her 5 gode råd til dig, der betaler forbrug a conto.

1. Store månedlige opkrævninger?​

Overvej allerede ved din indflytning, om de månedlige a conto-betalinger er realistiske, ud fra en vurdering af hvor mange i skal bebo lejemål samt lejemålets størrelse. Udlejer har ikke ret til at opkræve urealistiske opkrævninger for a conto, men skal i stedet tilpasse disse ud fra de regninger, som udlejer tidligere har modtaget. 

Læs også: 5 råd om efterregning

2. Har du en selvstændig forbrugsmåler?

Lejeloven har opsat nogle strenge krav til, hvornår en udlejer må opkræve a conto-betalinger, herunder nogle bestemte regler om forbrugsmåler. Det er sådan, at hvis udlejer ikke har opsat en individuel forbrugsmåler til vand eller el, som korrekt kan måle dit individuelle forbrug af vand og el, har udlejer ikke ret til at opkræve sådanne. Faktisk er det sådan, at hvis din udlejer har forsømt at installere individuelle forbrugsmåler i din ejendom, så kan du kræve a conto-betalinger tilbagebetalt, da disse i så fald burde have været anset som betalt igennem din husleje.

Læs også: A conto; Alt du skal vide som lejer

3. Ingen selvstændig måler til varme?​

I forhold til vand og el, så har udlejer faktisk mulighed for at opkræve betalinger for varme, selvom der ikke er installeret en individuel forbrugsmåler til varme. Dette skal i så fald gøres ved, at udlejer fordeler udgifterne ud fra lejemålets antal kvadratmener eller rumfang.

Såfremt du bor i en ejendom med en række flere lejere med samme udlejer, har I mulighed for, hvis et flertal ønsker det, at påtvinge udlejer at opstille forbrugsmåler til lejemålene, og dermed få fordelingen af varmeudgiften blive udelt på baggrund af målerne.

Læs også: 5 ting du skal huske om forbrug

4. Har du aldrig modtaget et forbrugsregnskab eller modtaget en ekstraregning?

Vidste du, at udlejer ifølge lejeloven har pligt til årligt at sende et forbrugsregnskab til dig, samt i forhold til denne overholde en række krav om formalia? Det gælder, at udlejer skal følge et regnskabsår, og dermed årligt udsende et forbrugsregnskab til dig som lejer. I dette regnskab SKAL der indgå oplysninger om dit samlede forbrug, det reelle forbrug, samt en klagevejledning, hvori du indenfor 6 uger har mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.

Modtager du dit regnskab senere end 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, skal regnskabet indeholde en datering/oplysning på, hvornår udlejer modtog opgørelsen på det endelig regnskab fra det forsyningsanlæg udlejer benytter.

Hvis udlejer ikke overholder disse krav, så anses forbrugsregnskabet for ugyldigt, og udlejer kan faktisk miste sin ret til et eventuelt efterkrav. Har du et ugyldigt forbrugsregnskab, så tøv ikke med at kontakte DIGURA.

5. Har du gjort indsigelse mod dit regnskab eller overvejer du det?

Som nævnt skal dit årlige forbrugsregnskab indeholde en klagevejledning – Det vil sige en mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet, hvor du som lejer har 6 uger til at gøre dette. Det er derfor en god idé, at den dag du modtager brevet med forbrugsregnskabet, husker at nedskrive datoen på hvornår du modtog denne, og dermed altid har denne oplysning tilgængelig. 

Husk på, at indsigelsen skal være skriftlig og skal indeholde en begrundelse for indsigelsen.

Hvis du gør indsigelse mod forbrugsregnskabet, skal udlejer indsende sagen for huslejenævnet inden 6 uger efter din frist på 6 uger. Forsømmer udlejer dette, mister han retten til at fastholde sit krav om efterbetalinger.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.