Den komplette guide om forbrug

Forbrug af vand, varme og el betaler vi alle for. Men vidste du, at du kan betale dit forbrug på hele 3 forskellige måder, og vil du gerne blive klogere på fordele og ulemper ved de forskellige måder? 

DIGURAs artikel om forbrugsregnskab

Aconto​

Ved a-conto betaling betaler du som lejer et a-conto beløb til din udlejer hver måned. Beløbet svarer til det forventede forbrug. Det er således udlejer, der afregner forbruget med forsyningsselskabet.

Krav
For at udlejer kan vælge denne betalingsform af forbrug, er det et lovmæssigt krav, at der findes særskilte målere for hvert lejemål. De særskilte målere skal kunne dokumentere forbruget for hvert lejemål. Hvis der ikke er sådanne særskilte målere, kan der ikke aftales a-conto betaling.

Regnskab
Ovenstående hænger sammen med, at der én gang om året skal udarbejdes et forbrugsregnskab. Forbrugsregnskabet sammenholder lejers a-conto betalinger til udlejer og udlejers faktiske udgift. Hvis lejer har betalt for meget, skal lejer have penge tilbage. Dette sker typisk ved at beløbet modregnes i lejers næste betaling til udlejer. Hvis lejer har betalt for lidt, skal lejer betale differencen, hvis dette opkræves i en efterbetaling.

Læs mere: 5 råd om a-conto

Justering og fastsættelse af det månedlige beløb

Såfremt den månedlige a-conto betaling ikke er proportional i forhold til det reelle forbrug, kan det faste a-conto beløb justeres. Det er dog et krav, at en sådan ændring varsles 6 uger i forvejen.

Varme
Som ovenfor anført er det et krav, at der er særskilte målere til hvert lejemål. For at udregne varmeforbruget, skal der således være installeret varmemålere, kubikmålere eller fordampningsmålere (radiatorer). Det er dog ikke et krav at målerne dækker hele lejemålet. Der stilles kun krav om, at målerne dækker mindst 40 % af lejemålet. Resten af lejemålets varmeregnskab kan måles efter en kvm.-fordeling.
Særligt for varmeregnskabet er, at opvarmning til brugsvand, f.eks. i bad eller via vandhanen, indgår i varmeregnskabet.

Vand
Udlejer kan kun opkræve betaling for udgifter til levering af vand, såfremt der er opstillet  individuelle forbrugsmålere i hvert lejemål. Er der ikke opsat sådanne, kan udlejer altså ikke opkræve denne udgift.
I vandregnskabet kan medtages udgifter til vand- og vandafledningsafgifter i regnskabsperioden.

El
Udlejer kan kun opkræve betaling for udgifter til levering af el, såfremt der i lejemålet er opsat godkendte individuelle elektricitetsmålere.

Betales gennem huslejen​

Udover at betale forbrug igennem a-conto, kan forbruget inkluderes i huslejen. Fordelen er, at der aldrig vil komme en efterregning. Hvis du ikke kan lide, at skulle tænke over dit forbrug, og hvorvidt der eventuelt kommer en efterregning, kan det således være en fin løsning. 

Ulempen er dog, at du risikerer at betale mere end du reelt forbruger, hvilket de færreste nok har lyst til.

Aftale mellem lejer og forsyningsselskabet

Endelig kan forbruget reguleres mellem lejer og forsyningsselskabet. Dette arrangeres ved, at lejer indgår en selvstændig aftale med forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet er dog ikke forpligtet til at acceptere en sådan aftale. Typisk vil forsyningsselskabet stille betingelser for at indgå en sådan aftale. Dette kan f.eks. være, at udlejer hæfter subsidiært for forbruget.

Forbrugsregnskabet

Der skal årligt udsendes et forbrugsregnskab til lejer. Dette er udlejers ansvar. Som lejer har du krav på at få udleveret et regnskab for hver type forbrug, du afregner med din udlejer. 

Der gælder forskellige frister vedrørende forbrugsregnskabet, samt regler om hvad forbrugsregnskabet helt konkret skal indeholde m.m.

Hvis du føler, at udlejer ikke overholder disse regler, kontakt da DIGURA for en uforpligtende vurdering af din sag. Så kan vi i fællesskab finde ud af, om du har en sag, og om vi skal hjælpe dig. Du kan kontakte DIGURA her.

Læs mere: Forbrugsregnskab

Der gøres opmærksom på, at der i særtilfælde kan være fravigelser af og variationer til indholdet af denne artikel. Vi anbefaler derfor, at du altid kontakter DIGURA for at få vurderet din sag først.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu