Lejemålet er ikke rengjort ved indflytning – Hvad er reglerne?

DIGURAs artikel om flytterapport/fraflytningsrapport.

Du står og skal flytte ind i dit nye hjem, alt er klar til indflytning, men da du ankommer til lejemålet, er dette ikke rengjort. Du står nu i en situation, hvor du skal i gang med at rengøre lejemålet, inden du kan flytte ind – Hvad gør du så? Er det rimeligt, at du selv skal rengøre lejemålet? Kan du bede udlejer rengøre? I denne artikel finder du en guide til, hvilke regler der gælder for rengøring ved indflytning, samt hvad du som lejer kan gøre.

Mit nye hjem er ikke klar?

Mange står i den situation, at de står klar med flyttebilen, flyttekasserne er pakket, nøglen afhentet og nu skal de flytte ind i deres nye lejemål, som skal udgøre deres fremtidige hjem. Ved ankomst er lejemålet så ikke rengjort inden indflytningsdatoen. Komfuret er beskidt, brune render i toilettet, støv og pletter på gulvet.

Mange lejere tror, at de selv blot skal acceptere et ikke-rengjort og beskidt lejemål med for eksempel træbredder på gulvet efter renovering, maler tape og andet, samt blot må vente lidt længere tid på at flytte ind. Dette er ikke helt korrekt. Din udlejer har en forpligtelse efter loven til, at sørge for at lejemålet er rengjort ved overtagelsestidspunktet.  

Læs også: https://digura.dk/fremleje-de-10-bedste-raad/

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold for 49 kroner.

Er du bange for at blive opsagt/ophævet eller du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning for bare 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

Hvad siger loven?

Lejeloven fastlægger, at en udlejer skal stille det lejede til lejers rådighed i god og forsvarlig stand ved lejemålets begyndelse. Dertil specificer loven, at med ”god og forsvarlig stand” menes, at lejemålet ved indflytning skal være rengjort.

Dermed fastslår lejeloven, at når du overtager et lejemål, så skal dette være rengjort af din udlejer, således lejemålet er rent og klar til indflytning.

Se også: https://digura.dk/tjekliste-til-indflytning/

PRO-TIP:

Hvis udlejer ikke rengøre lejemålet, kan du kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen eller erstatning, hvis manglen forringer det lejets værdi.  
Hvis du befinder dig i ovennævnte situation, er det altid en god idé at opsøge juridisk rådgivning, da du her vil få hjælp til at takle og behandle denne situation korrekt.

Hvad menes med rengjort?

Begrebet rengjort kan fortolkes på mange forskellige måder. I lejeretlig forstand skal rengjort ved indflytning forstås som, at gælde sædvanelig rengøring. Dermed kan du som lejer ikke forvente en hovedrengøring, men du kan forlange en sædvanlig rengøring. Men hvad er så hvad?

Nedenfor er opstillet en række eksempler på, hvad der anses for at værende sædvanlig- og hovedrengøring efter praksis:

Sædvanelig rengøring omfatter blandt andet rengøring af:

 • Affald – herunder også byggeaffald
 • Synlige pletter på gulv og vægge
 • Madrester i ovn
 • Synligt snavs på overfalder
 • Synligt snavs på gulv

Hovedrengøring omfatter blandt andet rengøring af:

 • Støv på diverse overflader
 • Nypudsede vinduer
 • Grundigere rengøring af hårhvidevarer
 • Bagved og under ovn
 • Døre
 • Fodlister
 • Gulvvask

Læs også: https://digura.dk/hvorfor-skal-du-vaelge-lige-netop-digura-til-at-hjaelpe-dig/

Hvad kan jeg så kræve af Udlejer?

Når du som lejer flytter ind i et lejemål, der ikke er rengjort, skal du rette henvendelse til udlejer. Din udlejer kan efter din henvendelse udbedre dette. Dette vil dog forskyde din indflytningsdato.

Gør ligesom 6000 andre lejere
og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner.
Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

Ubeboeligt – Indflytningen forskydes:

Når indflytningsdatoen forskydes, som følge af at lejemålet er ubeboeligt på grund af udlejers forsømmelse, er der tale om en mangel. En mangel skal efter lejeloven udbedres af udlejer straks efter påkrav fra Lejer. Dette vil sige, at når du giver udlejer besked om, at Lejemålet er mangelfuldt på grund af manglende rengøring, så skal din udlejer sørge for at udbedre dette straks.

Oplever du mangler i dit lejemål, eller blot vil være klogere herpå i fremtiden?
Så kan du læse vores guide hertil: https://digura.dk/indlaeg-om-mangler-i-lejemaalet/

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i 98% af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Du rengøre – Indflytning udskydes ikke:

Mangel på sædvanlig rengøring vil ikke nedsætte din brugsværdi af lejemålet i en sådanne grad, at du som lejer kan kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen eller erstatning. Når den manglende rengøring er af sædvanlig karakter, vil lejer selv skulle rengøre lejemålet. Derfor kan du i denne situation ikke kræve nogen ydelse af Udlejer.

Læs også: https://digura.dk/bliv-indflytningsklar/

Indflytningsrapport – hvad er det?

Hvis du har boet til leje, har du sikkert hørt begrebet indflytningsrapport før. En indflytningsrapport skal udarbejdes i forbindelse med indflytningen. En indflytningsrapport er et syn af lejlighedens stand ved overtagelsen. Man kan kort sagt sige, at det er modsætningen til fraflytningsrapporten.  En indflytningsrapport er vigtig, da den fastlægger lejemålets tilstand ved indflytning.

Du skal dog som lejer være opmærksom på, at kravet om, at der skal afholdes indflytningssyn kun gælder for udlejere, der udlejere mere end ét lejemål. Dette vil sige, at hvis du har en privat udlejer, der udlejer én enkelt lejlighed, så er han/hun ikke forpligtet til at lave et indflytningssyn.

Vi hos DIGURA anbefaler dog altid at afholde indflytningssyn for begge parters skyld.

Se også: https://digura.dk/indflytningssyn-og-indflytningsrapport/

Lejer skal ikke aflevere lejemålet i bedre stand ved fraflytning end ved indflytning:

Denne sætning er hyppigt hørt, hvilket også er korrekt. Man skal som lejer aflevere lejemålet i den stand, som man overtog det i. Derfor kan din udlejer aldrig kræve, at du aflevere lejemålet i bedre stand end ved indflytning.

Eksempel:
Hvis lejemålet ikke er rengjort ved indflytning, kan din udlejer ikke kræve, at du rengøre lejemålet ved din fraflytning.

Fejl og mangelliste:

Når du flytter ind i lejemålet og skal udarbejde indflytningsrapporten, så vil de synlige fejl og mangler oftest fremgå heraf. Hvis du som lejer opdager flere efterfølgende, har du 14 dage til at sende en liste med disse mangler til udlejer.

Hvis udlejer kun har ét lejemål, og ikke er forpligtet til indflytningssyn, så skal du selv gennemgå lejemålet, samt sende en fejl og mangelliste til udlejer, senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Med overtagelsesdag menes den dag du, ifølge lejekontrakten, overtager lejemålet.

PRO-TIP:

Hvis udlejer ikke rengøre lejemålet, kan du kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen eller erstatning, hvis manglen forringer det lejets værdi.  
Hvis du befinder dig i ovennævnte situation, er det altid en god idé at opsøge juridisk rådgivning, da du her vil få hjælp til at takle og behandle denne situation korrekt.

Problemer med udlejer?

Skulle du have problemer med din udlejer eller andre lejeretlige problemstillinger, så tøv ikke med at kontakte os fra DIUGRA. Vi står altid klar. Det er gratis at få din sag vurderet, og vi hjælper dig hele vejen igennem.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email