Hvad er tinglysning?

Hvad er tinglysning?

Picture of Sara Bubic

Sara Bubic

Hvad er tinglysning, og i hvilke tilfælde kan tinglysning af lejekontrakten være nødvendig for lejer, hvis lejemålet skifter ejer? I denne artikel vil du finde ud af, hvad tinglysning er, og hvilken betydning tinglysning har for dig som lejer.

Hvad betyder tinglysning?

Tinglysning er en sikringsakt, som sikrer en persons rettigheder over en genstand. Dette betyder, at den person, der tinglyser en rettighed, beskytter sig selv mod andre rettigheder. På denne måde stiftes den rettighed, der bliver tinglyst. Tinglysning er derfor en måde hvorpå man kan beskytte sin aftale, således at den ikke kan aflyses, eller ændres på baggrund af andre aftaler.

Tinglysning er en offentlig registrering af dokumenter i Tingbogen. Ved registrering stiftes rettigheden. Det kan for eksempel være rettigheder over fast ejendom, andelsbolig, og løsøre. Når man skal tinglyse dokumenter, skal man også betale en afgift. Hvor stort et beløb, der skal betales, kommer an på, hvad der skal tinglyses. Som udgangspunkt vil en tinglysningsafgift være på 1.750 Kr., men kan tillægges et gebyr.

”Lejer er derfor beskyttet over for den nye ejer, og lejer har krav på at få sine rettigheder overført.”

Rettigheder for lejere

Når det gælder dine rettigheder som lejer, er disse rettigheder gyldige mod enhver, uden at der skal ske tinglysning.

Lejers rettigheder er derfor som udgangspunkt beskyttet i lejeloven, og de vil derfor ikke kunne ophæves, hvis ejendommen kommer på tvangsauktion eller skal sælges.

Dette betyder i praksis, at hvis lejemålet for eksempel skifter ejer ved salg, vil din nye udlejer overtage pligterne i din oprindelige lejekontrakt. Lejer er derfor beskyttet over for den nye ejer, og lejer har krav på at få sine rettigheder overført. På denne måde vil din lejekontrakt forsætte på samme vilkår som den hidtil har gjort. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har nogen særlige vilkår og rettigheder, der ikke følger lejeloven, vil disse ikke være beskyttet uden tinglysning. Dette betyder, at hvis du har rettigheder, der stiller dig bedre end dem, der fremgår af lejeloven, vil disse skulle beskyttes.

Eksempel:

Anna har fået aftalt i sin lejekontrakt, at huslejen ikke skal reguleres. Lejemålet bliver nu overtaget af en ny ejer. Annas nye ejer vil kunne ophæve denne videregående rettighed, da denne type aftale skal tinglyses før den kan være gældende.

Et andet eksempel kan være, hvis der er blevet aftalt i lejekontrakten, at Anna skal betale forudbetalt leje for mere end 6 måneder. Dette vil også være en rettighed, som ikke er sædvanlig, og som ikke vil være beskyttet igennem lejeloven. Af denne grund, skal Anna tinglyse aftalen, for at kunne beskytte denne form for videregående rettighed mod den nye ejer.

Udgangspunktet er derfor, at en ny ejer vil træde ind i den gamle ejers aftaleforhold, og på denne måde vil den nye ejer også overtage de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af lejekontrakten. Undtagelsen hertil er, hvis lejers rettigheder fraviger lejeloven, og derfor ikke er beskyttet derigennem som i eksemplet.

Den nye ejers mulighed for at ændre lejekontrakten

Den nye ejer vil kunne ophæve videregående rettigheder, hvis vedkommende ikke var blevet gjort opmærksom på de videregående rettigheder, og dermed er i god tro. For at undgå, at en nye ejer kan ophæve de rettigheder lejer har i lejekontrakten, er det en god idé at få lejekontrakten tinglyst. Efter tinglysning, vil den nye ejer ikke længere have mulighed for at kunne ophæve eller ændre de særlige rettigheder, der fremgår af lejekontrakten

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Brugsrettigheder som tinglysning

En brugsret er som udgangspunkt en beskyttet rettighed, som ikke skal tinglyses. Der kan dog være særkilt særlige vilkår i forhold til brugsretten, der kan kræve tinglysning. Det vil derfor være en konkret vurdering, da det varierer meget fra situation til situation, hvorvidt en rettighed er omfattet af den generelle brugsret, og derfor ikke skal tinglyses. Hvis man vil sikre sig imod, at en brugsrettighed kan ophæves, bør man få sin lejekontrakt tinglyst.

”Det kan tænkes, at ejeren ikke ønsker at medvirke til, at aftalen bliver tinglyst”

Hvilke muligheder har lejer med tinglysning?

Ifølge lejeloven kan lejer, der har en videregående rettighed over lejemålet, kræve at få aftalen tinglyst for at sikre sine rettigheder. Det kan tænkes, at ejeren ikke ønsker at medvirke til, at aftalen bliver tinglyst. Her vil lejer have en selvstændig ret til at få aftalen tinglyst, og lejer skal ikke have samtykke fra ejeren for at kunne gennemføre dette, idet lejer kan risikere at tabe de rettigheder, der er indgået ved aftale.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med tinglysning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring tinglysning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til?

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere