10 vigtigste råd ved indflytning​

Hvad skal du som lejer egentlig være særlig opmærksom på ved indflytning i dit nye lejemål?
DIGURA giver dig her 10 gåde råd til, når du flytter ind i et nyt lejemål.

1. Undersøg lejemålet

Inden din indflytning er det en god idé, i så vidt omfang som overhovedet muligt, at sørge for at have gennemgået dit kommende lejemål. Mange kommende stridigheder kan forebygges ved, at du som lejer er bekendt med lejemålets stand og mangler fra start, og ved hvad du kan forvente ved din indflytning.

Læs også: Bliv 100% klar til indflytning

2. Overvej huslejeniveauet

Andet step inden indflytning er at være opmærksom på huslejeniveauet. Det er nemlig ikke tilladt at opkræve en for høj husleje. Huslejen skal fastsættes ud fra lejemålets værdi. Overvej derfor, hvad en lignende lejlighed koster i samme område. Brug din sunde fornuft til at vurdere, om prisen er acceptabel. Flytter du ind i et lejemål, hvor huslejen er for høj, kan du altid kontakte DIGURA, så hjælper vi med at få denne nedsat til det passende.

3. Hvem er angivet som lejer i lejekontrakten?

Vigtigt inden indflytning er det også at have øje for, hvor mange der skal flytte ind i lejemålet, og hvilken position I skal have. Flytter du f.eks. sammen med din kæreste, og du ikke står på lejekontrakten, har du i visse tilfælde ikke ret til at blive boende, hvis du fraflytter dette. Ligeledes, hvis du flytter sammen med venner eller lign., kan det være en god ide, at alle står på lejekontrakten, og dermed hæfter solidarisk for lejemålet.

4. Er din lejeaftale tidsbegrænset? ​

Er dit lejemål tidsbegrænset? Og hvad skyldes tidsbegrænsningen? Der gælder i lejeloven en regel om, at man kun må tidsbegrænse lejemål, hvis man har en særlig grund til dette.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er gjort rigtigt eller ej? Få et gratis gennemtjek af din lejekontrakt nu.

5. Boligens stand

Hvis din udlejer har mere end 13 lejemål samlet, som udlejes, har udlejer pligt til at foretage et såkaldt indflytningssyn, hvor I sammen gennemgår lejemålets stand. Hvis udlejer forsømmer dette, kan det få konsekvenser for hans krav imod dit depositum ved din fraflytning.

Under mødet har du ligeledes rig mulighed for at spørge ind til diverse ting samt høre om, hvornår og hvilke mangler der skal laves, samt hvordan og hvor længe dette skal foregå. Det er derfor en god idé at have for øje, om din udlejer har pligt til at afholde et sådant møde. Du kan checke din lejekontrakts § 7, hvis du har en lejekontrakt med A7 typeformular, om der er /bliver afholdt et sådant syn.

6. Tag billeder af lejemålet

Det er en god idé, at du tager billeder af dit lejemål, og gemmer et sted (evt. på et drev, usb, dropbox/lign.). Dette hjælper dig med at bevise lejemålets stand ved din fraflytning, eller ved en eventuel tvist i løbet af din lejeperiode. Ligeledes hvis der opstår skader eller mangler i gennem din lejeperiode, bør du fotografere dette.

Det er dit ultimative bevis!

7. Betaling af depositum og forudbetalt husleje​

Din udlejer kan ifølge lejeloven maksimum opkræve 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt husleje (herunder må der IKKE medtages forbrug). Udlejer kan ligeledes ikke forlange, at du skal betale beløbene kontant.

Husk på, at depositummet kun er til at dække skader og mangler, du som lejer forvolder i gennem din lejeperiode. Udlejer kan altså ikke uretmæssigt bare opkræve penge til diverse ting, som det lyster ham.

Den forudbetalte husleje følger din opsigelsesperiode. Det vil sige, at du i din
opsigelsesperiode kan bo den forudbetalte husleje op. Flytter du før tid, skal udlejer bestræbe at genudleje denne, og hvis/når dette lykkes, har du krav på tilbagebetaling af det resterende af den forudbetalte husleje, som du endnu ikke har boet op.

8. Når du er flyttet ind

Når din indflytning endelig er færdiggjort, har du ifølge lejeloven 14 dage til at gøre indsigelse imod fejl og mangler. I daglig tale kalder vi dette fejl- og mangel-listen – Heri skal du gøre du gøre dig umage med at definere præcis hvor og hvilken type skade, der er. 

Undlad intet her. Nedskriv samtlige fejl. Husk at check alt inventar i lejemålet, og hvorvidt dette fungerer efter hensigten. Vær særlig opmærksom på maling, lister, sprækker i loftet, ridser i gulvet, vinduer, komfur mm.

Læs også: 10 generelle råd til lejere

9. Alt skal være skriftligt

Selvom din indflytning er overstået, skal du stadig være opmærksom på at undgå at lave mundtlige aftaler med din udlejer. Er der f.eks. en masse små mangler i lejemålet, og din udlejer mundtligt fortæller, at han planlægger, at dette udbedres senest 3 uger inde i din lejeperiode, så få det ned på skrift. Du undgår dermed at skulle i strid med udlejer, hvis han ikke overholder sit løfte, og du kan derefter blot henvise til jeres skriftlige aftale.

10. Betaling af husleje

Når din indflytning er overstået, skal du også have styr på din betaling af husleje. Lejeloven giver dig som lejer nogle muligheder at spille på, i forhold til hvordan du betaler din husleje. Du har dermed ret til at betale igennem et banksystem. Oftest sender udlejer en faktura, hvortil du kan tilmelde dette til automatisk betaling igennem din netbank. 

Det sker dog i sjældne tilfælde, at udlejer mener, at lejer skal betale sin husleje kontant på et bestemt mødested. Dette opfordrer vi stærkt til, at man IKKE gør, og i stedet henviser til de netop ovennævnte muligheder for betaling, som du har som lejer. Husk på, at din udlejer ikke har ret til at opsige dig som lejer, hvis du modsiger dig hans kontante betalingskrav.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu