Må udlejer ophæve lejemålet, fordi den ene lejer fraflytter?

Må udlejer ophæve lejemålet, fordi den ene lejer fraflytter?

Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner
Flere og flere bor i fællesskaber, og der er således flere personer skrevet på lejekontrakten. Dog kan de resterende lejere ske at komme i problemer, hvis én vælger at fraflytte i utide. Læs mere om dette og jeres rettigheder som lejere.

Opsigelse og ophævelse – hvad er forskellen?

Før vi går til sagens kerne, er det vigtigt at få forskellen på opsigelse og ophævelse slået fast. Hvis lejer eller udlejer opsiger lejeforholdet, gælder der forskellige frister. Som lejer har du en såkaldt opsigelsesvarsel. Disse varierer alt efter om det er udlejer eller lejer, der opsiger lejeaftalen, og hvilken type husrum, der er tale om. Er der eksempelvis tale om et værelse, er der som udgangspunkt en gensidig opsigelsesvarsel på en måned. Udover dette har lejer som udgangspunkt en opsigelsesvarsel på tre måneder, mens udlejer har en opsigelsesvarsel på et år, såfremt visse betingelser er opfyldt. 

Udlejer kan kun opsige lejer, hvis visse betingelser er opfyldt. Det kan eksempelvis være, at udlejer selv ønsker at bebo det lejede. Hvis udlejer ønsker at flytte ind i det lejede, kan udlejer altså opsige lejer med et års varsel.

Udlejer og lejer kan dog i visse tilfælde ophæve lejeaftalen. Hvis lejeaftalen ophæves, ophører den med øjeblikkelig virkning. Hvis udlejer ophæver lejeaftalen, skal lejer således flytte straks. Der er altså ikke en varsel ligesom ved opsigelse. Lejer skal dog stadig betale husleje på samme måde, som hvis lejemålet var blevet opsagt, og der således var en opsigelsesvarsel. 

Hvis lejer har en opsigelsesvarsel på tre måneder, skal lejer således betale husleje i de tre måneder, selvom lejer ikke længere bebor lejemålet. Hvis det omvendt er lejer, der ophæver lejeaftalen, ophører lejers betalingsforpligtelse med øjeblikkelig virkning. Lejer skal således ikke betale husleje efter lejemålet er ophævet, såfremt lejer har ret til at ophæve lejemålet.

Læs også: Ophæve og opsige: Hvad er forskellen? 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Ophævelse – hvilke situationer?

I det følgende gennemgås kun udlejers ophævelsesmuligheder.

Som lejer er du forpligtet til at overholde normal god skik og orden i lejeforholdet. Hvis du ikke overholder dette, og udlejer allerede har bedt dig om det før, kan udlejer ophæve lejemålet, såfremt din opførsel er så slem, at forholdene kræver din fjernelse fra lejemålet.

Som lejer skal du selvfølgelig også vedligeholde det lejede. Hvis manglende vedligeholdelse har karakter af vanrøgt, kan udlejer ophæve lejemålet, såfremt udlejer tidligere har bedt dig om at foretage vedligeholdelse.

Hvis du ikke betaler husleje eller anden pligtig betaling til tiden, kan udlejer også ophæve lejemålet. Der er dog forskellige formalia, der skal være opfyldt i dette tilfælde.

Hvis lejer flytter i utide, kan udlejer ophæve lejemålet. Denne ophævelsesgrund er særlig relevant netop når man er flere lejere, der bor sammen. Hvis flere lejere står på lejekontrakten, anses det nemlig for fraflytning i utide, såfremt den ene kontraktpart fraflytter lejemålet, såfremt udlejer ikke er informeret herom.

Hvornår er man fraflyttet i utide?

Hvis man bor flere sammen og en enkelt lejer fraflytter, skulle man ikke tro, at dette var et problem, eftersom resten bliver boende. Imidlertid forholder det sig sådan, at dette under visse omstændigheder kan anses for at en lejer fraflytter i utide. 

Hvis en lejer fraflytter i utide, er lejeaftalen misligholdt. Dette skyldes, at når flere lejer bor sammen og alle står på lejekontrakten, anses dette for et fællesskab. En del af dette fællesskab kan ikke fraflytte uden udlejers samtykke hertil. En lejers fraflytning kan derfor have store konsekvenser for de resterende lejere, da udlejer på baggrund af dette får mulighed for at ophæve lejemålet.

Et godt råd er derfor altid at informere udlejer, såfremt en lejer fraflytter. Et informativt forhold til udlejer er generelt anbefalelsesværdigt i lejeforholdet. Omvendt skal udlejer også informere alle lejere om ophævelsen, der ellers ikke er gyldig. Udlejer skal altså både ophæve lejeaftalen overfor de lejere, der stadig bor i lejemålet, og overfor den fraflyttende lejer. Som sagt anses lejerne for at være et fællesskab, og derfor skal alle lejere informeres før ophævelsen er gyldig.

Undtagelse: Hvis den fraflyttende lejer kun er fraflyttet midlertidigt, er der intet problem. Midlertidig fraflytning kan eksempelvis være hvis lejeren skal på et studieophold, forretningsrejse eller lignende.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hæfter den fraflyttende lejer over for udlejer?

Hvis udlejer ikke har givet samtykke til, at lejer kan fraflytte det lejede, anses lejer stadig som en del af lejekontrakten. Lejer hæfter således for sine forpligtelser over for udlejer. Da der i en lejekontrakt med flere lejere hæftes solidarisk mellem lejerne, hæfter den fraflyttende lejer således for sin del. Hvis der eksempelvis er to lejere, hæfter de med 50 % hver. Rent praktisk betyder det, at lejerne hæfter for en eventuel fraflytningsrapport med 50 % hver, således at de skal dække halvdelen hver.

Hvordan hæfter lejerne internt?

Som beskrevet ovenfor hæfter lejerne solidarisk. Det betyder, at de hæfter for en lige stor del i lejeforholdet. Det betyder også, at udlejer kan rette et krav mod en hvilken som helst af lejerne. Denne lejer skal således betale kravet til udlejer, hvorefter den betalende lejer kan kræve de respektive andele hos de andre lejere. Udlejer kan dog også kræve hver del hos hver enkelt lejer. Hvis der er 4 lejere, kan udlejer således kræve 25 % af eksempelvis istandsættelsesudgifterne ved fraflytning hos hver lejer.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med ophævelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring ophævelse, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere