Må udlejer ophæve lejemålet, fordi den ene lejer fraflytter?

Mand der er i tvivl om udlejer

Flere og flere bor i fællesskaber, og er således flere skrevet på lejekontrakten. Men hvad så hvis den ene lejer fraflytter lejemålet før de andre? Ophæves lejemålet? Læs med her.

Opsigelse og ophævelse – hvad er forskellen?

Hvis lejer eller udlejer opsiger lejeforholdet, gælder forskellige frister. Du har et såkaldt opsigelsesvarsel. Disse varierer alt efter om det er udlejer eller lejer, der opsiger lejeaftalen, og hvilken type husrum, der er tale om. Er der eksempelvis tale om et værelse, er der som udgangspunkt et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned. Udover dette har lejer som udgangspunkt et opsigelsesvarsel på 3 måneder, mens udlejer har et opsigelsesvarsel på 1 år – hvis visse betingelser er opfyldt. Udlejer kan kun opsige lejer, såfremt disse betingelser er opfyldt. Dette kan eksempelvis være, at udlejer selv ønsker at bebo det lejede. Hvis udlejer ønsker at flytte ind i det lejede, kan udlejer altså opsige lejer med et års varsel.

Lær mere mere om DIGURA

Udlejer og lejer kan dog i visse tilfælde ophæve lejeaftalen. Hvis lejeaftalen ophæves, ophører den med øjeblikkelig virkning. Hvis udlejer ophæver lejeaftalen, skal lejer således flytte straks. Der er altså ikke et varsel ligesom ved opsigelse. Lejer skal dog stadig betale husleje på samme måde, som hvis lejemålet var blevet opsagt, og der således var et opsigelsesvarsel. Hvis lejer har et opsigelsesvarsel på 3 måneder, skal lejer således betale husleje i de 3 måneder, selvom lejer ikke længere bebor lejemålet. Hvis det omvendt er lejer, der opsiger lejeaftalen, ophører lejers betalingsforpligtelse med øjeblikkelig virkning. Lejer skal således ikke betale husleje efter, at lejemålet er ophævet, såfremt lejer har ret til at ophæve lejemålet.

Ophævelse – hvilke situationer?

I det følgende gennemgås kun udlejers ophævelsesmuligheder.

Som lejer er du forpligtet til at overholde normal god skik og orden i lejeforholdet. Hvis du ikke overholder dette, og udlejer allerede har bedt dig om det før, kan udlejer ophæve lejemålet, såfremt din opførsel er så slem, at forholdene kræver din fjernelse fra lejemålet.

Som lejer skal du selvfølgelig også vedligeholde det lejede. Hvis manglende vedligeholdelse har karakter af vanrøgt, kan udlejer ophæve lejemålet, såfremt udlejer tidligere har bedt dig om at foretage vedligeholdelse.

Hvis du ikke betaler husleje eller anden pligtig betaling til tiden, kan udlejer også ophæve lejemålet. Der er dog forskellige formalia, der skal være opfyldt i dette tilfælde.

Hvis lejer flytter i utide, kan udlejer ophæve lejemålet. Denne ophævelsesgrund er særlig relevant for problemstillingen. Hvis flere lejere står på lejekontrakten, anses det nemlig for fraflytning i utide, såfremt den ene kontraktpart fraflytter lejemålet, såfremt udlejer ikke er informeret herom.

Hvornår er man fraflyttet i utide?

Hvis man bor flere sammen og en enkelt lejer fraflytter, skulle man ikke tro, at dette var et problem, eftersom resten bliver boende. Imidlertid forholder det sig sådan, at dette under visse omstændigheder kan anses for at en lejer fraflytter i utide. Hvis en lejer fraflytter i utide, er lejeaftalen misligholdt. Dette skyldes, at når flere lejer bor sammen og alle står på lejekontrakten, anses dette for et fællesskab. En del af dette fællesskab kan ikke fraflytte uden udlejers samtykke hertil. En lejers fraflytning kan derfor have store konsekvenser for de resterende lejere, da udlejer på baggrund af dette får mulighed for at ophæve lejemålet.

Et godt råd er derfor altid at informere udlejer, såfremt en lejer fraflytter. Et informativt forhold til udlejer generelt i lejeforholdet er anbefalelsesværdigt.
Omvendt skal udlejer også informere alle lejere om ophævelsen, ellers er denne ikke gyldig. Udlejer skal altså både ophæve lejeaftalen overfor de lejere, der stadig bor i lejemålet, og overfor den fraflyttede lejere. Som sagt anses lejerne for at være et fællesskab, og det er derfor, at alle skal informeres for at ophævelsen er gyldig.

Undtagelse: Hvis den fraflyttende lejer kun er fraflyttet midlertidigt, er der intet problem. Midlertidig fraflytning kan eksempelvis være hvis lejeren skal på et studieophold, forretningsrejse eller lignende.

OBS: Der gælder særlige regler for ægtefæller, der lejer et lejemål.

Hæfter den fraflyttende lejer over for udlejer?

Hvis udlejer ikke har givet samtykke til, at lejer kan fraflytte det lejede, anses lejer stadig som en del af lejekontrakten. Lejer hæfter således for sine forpligtelser over for udlejer. Da der i en lejekontrakt med flere lejere hæftes solidarisk mellem lejerne, hæfter den fraflyttende lejer således for sin del. Hvis der eksempelvis er to lejere, hæfter de med 50 % hver. Rent praktisk betyder det, at lejerne hæfter for en eventuel fraflytningsrapport med 50 % hver, således at de skal dække halvdelen hver.

Hvordan hæfter lejerne internt?

Som ovenfor anført hæfter lejerne solidarisk. Det betyder, at de hæfter for en lige stor del i lejeforholdet. Det betyder også, at udlejer kan rette et krav mod en hvilken som helst af lejerne. Denne lejer skal således betale kravet til udlejer, hvorefter den betalende lejer kan kræve de respektive andele hos de andre lejere. Udlejer kan dog også kræve hver del hos hver enkelt lejer. Hvis der er 4 lejere, kan udlejer således kræve 25 % af eksempelvis istandsættelsesudgifterne ved fraflytning hos hver lejer.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.