Hvad er en rimelig husleje?

Hvad er en rimelig husleje?

Picture of Katrine Jensen

Katrine Jensen

Legal Advisor

Mange lejere eller kommende lejere bekymrer sig ofte om huslejen for lejemålet. Mange går med tanker såsom; Er huslejen rimelig eller vil jeg betale for meget? Kan jeg få noget billigere til samme pris? Hvordan udregnes min husleje egentlig? Denne artikel vil give afklaring på netop disse spørgsmål og give afklaring af; Er din husleje rimelig eller betaler du for meget?

Hvad er husleje?

Husleje er den pengeydelse, som du betaler til din udlejer, når du lejer et lejemål. Derfor er husleje den ydelse, der medfører, at du får en modydelse af din udlejer, hvilket vil være brugsretten til at bebo lejemålet. Når huslejen betales, så får du ret til at bruge lejemålet, da du netop betaler herfor. Således opstår et lejeforhold.

Er forbrug og a conto indbetalinger en del af huslejen?

A conto (aconto): Alt du skal vide som lejerSvaret her er som udgangspunkt nej. Når man taler om husleje, så er det den rene husleje. Dette betyder, at det er huslejen for boligen eksklusive a conto indbetalinger til forbrug, eller de betalinger du laver særskilt til forsyningsselskabet.

Der er dog nogle tilfælde, hvor huslejen inkluder forbrug. Dette vil være, når der i din lejekontrakt er afkrydset, at udlejer levere eksempelvis vand, men der ingen a conto indbetalinger til vand er. Dette betyder, at vandforbruget er inkluderet i selve huslejen og således vil forbruget være en del af huslejen – og dette er fuldt ud lovligt.

 Vil du vide mere om, hvordan husleje udregnes? Så læs med her.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Gælder reglerne også for fremleje?

Lejeloven skriver i sin lovtekst, at fremlejeforhold sidestilles med lejeforhold. Dette betyder, at ovennævnte regler om husleje også gælder, når der er tale om fremlejeforhold.

Er du i tvivl om hvad du skal huske, når du fraflytter? Så læs her.

Hvad siger lejeloven om husleje?

Lejeloven behandler husleje mange steder i sin lovtekst. Det er derfor vigtigt at se på, hvad den siger om huslejens rimelighed. Når vi snakker om rimelig husleje, så vil eksempelvis reglerne om hvad der sker, hvis man ikke betaler sin husleje, ikke være dem, som man skal kigge på.

Det er også vigtigt at have for øje, at husleje både er reguleret i lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven. Man skal derfor igen være opmærksom på, at man læser det rigtige sted i lovteksten, når man skal se på; Er huslejen rimelig?

Når vi taler om huslejens størrelse i lejeloven, så siger denne, at huslejen skal matche det lejedes værdi. Dette betyder, at din husleje skal matche den værdi, som lejemålet du lejer, faktisk har. Når den gør dette, så vil den være rimelig.

Dette lyder umiddelbart simpelt, men eftersom andre love også reguler huslejen og skal anvendes i samspil med lejeloven, så kan dette give problemer i forbindelse med spørgsmålet om; Hvornår er en husleje rimelig?

Er din husleje for høj og vil du klage over den? Så læs her.

Er din husleje for høj? Få en gratis vurdering nu!

Indgiv dine oplysninger

Digitalt og nemt.

DIGURA tjekker din husleje

Det er gratis og risikofrit.

DIGURA kan føre sagen

Du slapper af - vi klarer det hele.

Hvordan udregnes min husleje?

Når man taler om husleje, så kan denne udregnes på 3 forskellige måder.

1 – Det lejedes værdi

2 – Omkostningsbestemt leje

3 – Markedsleje

Disse vil blive gennemgået nedenfor med en opsamling til sidst.

Læs også: Kan jeg kræve huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft?

 

1 – Det lejedes værdi:
Det lejedes værdi – Hvad betyder det? Det lejedes værdi er fastsat i lejeloven og tilsigter, at den husleje, som du betaler, skal matche den faktiske værdi, som det lejede rent faktisk er værdi.

Reglerne om det lejedes værdi gælder i de ikke-reguleret kommuner og huslejen i disse, vil som hovedregel fastsættes ud fra disse regler. Eftersom reglen nu er, at det skal matche det lejedes værdi, så skal man her ind og sammenligne med andre lejemål i samme område. Eksempelvis er en lejlighed på 55 kvadratmeter dyrere i storbyerne end i de små byer i udkants Danmark. Derfor vil din husleje være rimelig, såfremt det lever op til netop dette.

Når man sammenligner med andre lejemål ved det lejedes værdi, så kigger man blandt andet på, at det skal være i samme kommune, kvarter og område, samt ejendommens alder, størrelsen på lejemålet, vedligeholdelsestilstanden, modernisering, forbrug og andet. Dermed er det individuelt fra lejemål til lejemål, hvorfor din nabo godt kan betale mere eller mindre i husleje, alt efter karakteren af lejemålene. Vurderingen af, hvorvidt huslejen er rimelig, skal derfor tage udgangspunkt i mange faktorer, hvorfor rimelighedsbedømmelsen her, kan være meget svær. Man kan dog sige, at hvis der er flere lejemål i netop dit område, der nærmest er identisk med dit lejemålet eller i bedre stand, men disses husleje er lavere end din, så vil din husleje formentlig ikke være rimelig. Såfremt, at din husleje matcher de andre i området ud fra de forskellige vurderingsfaktorer, så vil der være en formodning for, at din husleje er rimelig.

2 – Omkostningsbestemt leje:
Når man taler om omkostningsbestemt leje, så vil din husleje blive udregnet efter den udgift, som udlejer har i forbindelse med driften af ejendommen og rimelige tillæg i forbindelse hermed. Dermed vil huslejen blive fastsat efter, at huslejen ikke må overstige det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige udgifter og eventuelle forbedringsforhøjelser. Et eksempel på en nødvendig driftsomkostning for udlejer er skatter og afgifter, samt vedligeholdelse. Dog skal disse også være rimelige i forhold til det lejede. Derfor, hvis udlejer sætter netop disse udgifter højere, end hvad de faktiske udgifter er, samt disse er urimeligt høje, så vil din husleje ikke være rimelig. Modsat, hvis udlejer sætter den, så det cirka passer, så vil din husleje være rimelig.

For at være omfattet af disse regler, så skal to betingelser være opfyldt:

1 – Kommunen, hvor lejemålet er beliggende, skal være en kommune med boligregulering

2 – Ejendommen, hvor lejemålet er beliggende, skal være opført før 31.12.1991

Såfremt én af betingelserne ikke er opfyldt, så vil reglerne om omkostningsbestemt husleje ikke finde anvendelse.

Man skal dog have for øje, at der er en række undtagelser til ovennævnte. Dette er blandt andet, at hvis lejemålet eksempelvis er en småhusejendom eller at der er tale om fremleje af en ejerlejlighed mm., så vil reglerne om omkostningsbestemt leje ikke kunne gælde. Derfor er det en konkret vurdering hver gang, at man skal se på huslejen og omkostningsbestemt leje.

Se også: Huslejestigning – hvad er reglerne?

3 – Markedsleje:
Vi har ovenfor 2 måder, hvorpå huslejen kan fastsættes – og være rimelig. Der er dog en tredje mulighed, nemlig markedsleje. At fastsætte huslejen efter markedsleje betyder kort fortalt, at din udlejer kan fastsættes huslejen som de lyster, dog med forbehold for, at denne ikke må være urimelig høj. Dette kan virke meget urimeligt, da udlejer kan sætte huslejen meget højere, end det tilsvarende i området. Selvom din husleje vil være urimeligt høj, så vil udlejer kunne anvende markedsleje lovligt. En betingelse hertil er dog, at ejendommen skal være opført efter den 31.12.1991, eller, hvis selve ejendommen er opført før 31.12.1991, at ejendommen var anvendt til andet end beboelse før 31.12.1991. I det andet tilfælde skal det tydeligt fremgå i lejekontrakten, at man gøre brug af markedslejereglerne.

Et eksempel på en urimelig høj husleje er, at Tanja lejer et lejemål på 50 kvadratmeter på Frederiksberg, men huslejen er 25.000 DKK, samt der er aftalt markedsleje i lejekontrakten. Denne vil være over grænsen for det rimelige og uanset, om udlejer har gjort brug af markedslejereglerne, så vil denne husleje IKKE være rimelig.

Læs også: Kan udlejer hæve huslejen med tilbagevirkende kraft?

Hvad kan ellers have indflydelse på min husleje?
Som nævnt tidligere i artiklen, så skal husleje i et lejemål vurderes helt konkret og individuelt. Dette betyder, at der kan være andre faktorer end tidligere nævnte, der kan have indflydelse på din huslejes størrelse og rimelighed.

Eksempler på ting, der kan have indflydelse på huslejens størrelse:

  • Inkluderet forbrug
  • Møbleret lejemål
  • Ekstra brugsret til en garage

Opsamling på huslejefastsættelsesreglerne

Derfor er der mange måder, hvorpå en husleje kan fastsættes og mange måder, hvorpå en husleje kan være rimelig. Det samlede, som man kan tage ud fra ovennævnte er, at huslejen er rimelig, når huslejen følger den korrekte fastsættelse for huslejen og denne ikke er urimelig i den forstand, at udlejer kræver mere, end hvad loven tillader.

Hvad med enkeltværelser?

Når vi taler husleje og lejemål, så er der forskel, hvis der er tale om leje af et enkeltværelse. Enkeltværelser vil ofte ligge på en højere huslejeværdi per kvadratmeter årligt og stadig være rimelig. Grunden hertil er, at man alene lejer et enkeltværelse, men ligeledes har en særskilt brugsret til køkken og bad med andre. Det kan også være, at enkeltværelset er indrettet med indbyggede skabe eller har et skrivebord i det lejede. Det typiske er dog ofte, at alt forbrug som vand, varme og el skal være inkluderet i huslejen, da det ellers ikke vil leve op til lejelovens fordelingsregler, samt at der er internet og tv inkluderet i den samlede husleje. Dette kan udgøre, at huslejen er større for antal kvadrater man lejer, modsat en lejebolig, hvor man betaler forbrug særskilt eller andet. Det vil derfor ikke altid væres rimeligt, for f.eks. fremlejetageren af et værelse, at huslejen deles 50/50.

Er du i tvivl om, at du betaler for meget i husleje for dit enkeltværelse og om din husleje her er rimelig? Så indgiv din sag her og lad os kigge på din husleje for dig her

Er en huslejestigning rimelig?

Når vi taler husleje, så er det ofte klassisk at tænke på; Huslejestigninger. Din rimelige husleje skal selvfølgelig også være rimelig EFTER, at der er kommet huslejestigninger. En huslejestigning må ikke udgøre, at lejemålet vil få en urimelig høj husleje, da dette kan udgøre, at huslejen går fra at værende rimelig til at være urimelig.

Huslejestigninger er omfattet af et andet sæt regler, men kendetegnet fra husleje går igen med: Det skal vurderes helt konkret fra lejemål til lejemål og fra lejekontrakt til lejekontrakt, når man ser på rimeligheden.

Er du tvivl om din huslejestigning i din lejekontrakt er gyldig? Så få et gratis tjek af din lejekontrakt her og lad os vurdere det for dig!

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med husleje kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring husleje, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere