Sådan klager du over din udlejer

Sådan klager du over din udlejer

Picture of Christian Vrist

Christian Vrist

Legal Advisor

Mange lejere ender beklageligvis i en situation, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet af sin udlejer. Til tider kan man desværre også opleve, at ens udlejer slet ikke overholder de lejeretlige regler, og dermed faktisk bryder loven. I disse situationer, er det vigtigt som lejer at vide, hvilke muligheder man har for at klage over udlejer. Dette vil denne artikel tage et nærmere kig på.

Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet

Oplever man som lejer ikke at få opfyldt sine rettigheder efter lejelovgivningens regler, har man mulighed for at indbringe en klage over udlejer til enten Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, der begge behandler og træffer afgørelser i tvister om lejeretlige spørgsmål. Dette kan for eksempel være tvister omhandlende istandsættelse af lejemålet efter fraflytning, tvister om lejerens betaling til forbrug eller tvister om huslejens størrelse. Både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet er en del af kommunens arbejde. Derfor er udgangspunktet, at hver kommune har hver sit Huslejenævn eller Beboerklagenævn. Der kan dog være undtagelser til dette. 

Selvom Huslejenævnet og Beboerklagenævnet varetager samme opgave, er der alligevel forskel på dem. Som lejer kan man nemlig ikke uden videre vælge om man ønsker sagen behandlet ved Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet – dette afgøres af den bolig man lejer. Er man lejer i et privat lejemål, vil tvisten skulle indbringes for Huslejenævnet, mens man som lejer i en almenbolig, skal indbringes tvisten for Beboerklagenævnet. Rent praktisk betyder det altså, at man som lejer i et privat lejemål ikke kan indbringe sin tvist for Beboerklagenævnet, da de ikke har kompetence til at behandle tvisten, og sagen vil derfor blive afvist. Det er derfor vigtigt at kende denne forskel. 

Udover forskellen mellem hvilken boligtype de to klagenævn varetager, er der også enkelte forskelle mellem hvilken typer af klager der behandles ved de to klagenævn. Det er dog hovedsageligt de samme typer af klager, der behandles ved de to klagenævn. 

Hvordan indbringes sagen? 

Når man som lejer skal indgive sin klage til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, skal man foretage sig følgende: 

1. Indbetale gebyr, som klagenævnet skal modtage, inden de påbegynder behandlingen af klagen. 

2. Indsende en beskrivelse af, hvad man ønsker at klagenævnet skal tage stilling til, dokumentation for at man inden sagens indbringelse har klaget til modparten, samt en kopi af lejekontrakten, og eventuelle øvrige bilag, der er relevant for sagen. 

Gebyret for sagsbehandlingen er ikke ens for de to klagenævn. Det forholder sig nemlig sådan, at man ved Huslejenævnet skal indbetale et gebyr på 315,00 DKK (2021), mens man ved Beboerklagenævnet skal indbetale et gebyr på 147,00 DKK (2021). Som nævnt skal man også dokumentere, at man inden anlæggelse af sagen for Huslejenævnet har klaget til sin modpart. Dette er vigtigt, da både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet er såkaldte tvistnævn, der kun behandler tvister af lejeretlig karakter. Det er derfor vigtigt, at man kan dokumentere, at der foreligger en tvist eller uenighed mellem lejer og udlejer. Dette kan for eksempel være, at man kan dokumentere, at udlejer ikke ønsker at nedsætte huslejen efter lejers egen klage over denne størrelse. I så fald, vil der foreligge en tvist. 

Læs også: Hvordan udregnes huslejen?

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Sagsforløbet ved Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Når klagen er indbragt for klagenævnet og sagsgebyret er modtaget, vil klagenævnet påbegynde behandlingen af klagen. Her vil modparten også blive underrettet automatisk af klagenævnet. Selve sagsbehandlingen kan tage omkring seks måneder i både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Afhængigt af den enkelte kommune, kan denne sagsbehandlingstid dog være længere eller kortere. I løbet af denne tid, vil sagsbehandlingen sjældent indebære fysiske møder. Derfor vil det meste af sagsbehandlingen kunne klares digitalt gennem diverse skrivelser – typisk gennem E-boks. Såfremt klagenævnet finder det relevant kan der dog indkaldes til besigtigelse af lejemålet. Her vil klagenævnet dog indkalde til dette med passende og skriftligt varsel. 

Når klagen er færdigbehandlet, vil hver part modtage afgørelse i sin E-boks. 

Læs også: Udlejer følger ikke Huslejenævnets afgørelse: Hvad gør man så?

”Som udgangspunkt, kan man dog ikke indbringe enhver tvist for Boligretten.”

Boligretten

Generelt er Huslejenævnet og Beboerklagenævnet 1. instans i tvister af lejeretlig karakter. Skulle en part dog ikke være tilfreds med afgørelsen, kan sagen indbringes for Boligretten, der herefter vil tage stilling til tvisten på ny. 

Som udgangspunkt, kan man dog ikke indbringe enhver tvist for Boligretten. I forhold til de typer af tvister, der kan indbringes for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, er der først mulighed for at indbringe tvisten for Boligretten, når der er truffet afgørelse af klagenævnet. Dette skal dog ske inden for ankefristen på 4 uger. Denne ankefrist gælder fra datoen for klagenævnets afgørelse. 

Derudover er det muligt at indbringe tvister direkte ved Boligretten som 1. instans for de forhold, som Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet ikke kan behandle. Dette gælder for eksempel sager om kompensation, opsigelser eller ophævelser af lejemålet. 

Læs også: Ophævelse og opsigelse af lejemål – hvad er forskellen?

Repræsentation

Selvom det ikke er et krav at have en repræsentant ved Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller Boligretten, kan det være en god idé, da man som lejer kan være i den situation, at man har svært ved at overskue sagsførelsen og måske endda adskille det juridiske fra det personlige, hvis man længe har oplevet problemer med sin udlejer. 

Få juridisk hjælp af DIGURA

Såfremt du står i en situation, hvor du mener, at du har behov for repræsentation ved Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, vil vi selvfølgelig meget gerne hjælpe dig. Hvis du vil være sikker på, at det er en sag, som vi kan tage, kan du indgive sagen til en gratis vurdering her: https://app.digura.dk/case/. 

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere