Kan man opsige en fremlejeaftale?

Kan man opsige en fremlejeaftale?

Picture of Sebastian Juhl

Sebastian Juhl

Senior legal advisor
Med stigende boligpriser og højere leje, er der flere og flere, der bor sammen i bofællesskaber, hvor én lejer lejemålet og fremlejer til de øvrige. Men hvad hvis man ønsker at opsige en fremlejeaftale?

Fremlejegiver og fremlejetager

Når der snakkes om fremlejeaftaler, skelnes der mellem fremlejegiver og fremlejetager. Fremlejegiver er den person, der fremlejer lejemålet helt eller delvist til en ny lejer (fremlejetager). Fremlejetager er således den nye lejer, mens fremlejegiver er den oprindelige lejer.

Det er vigtigt at forstå, at fremlejegiver er i aftaleforhold med udlejer, mens fremlejetager er i aftaleforhold med fremlejegiver.

Læs også: Hvornår må man fremleje? 

Fremlejeaftaler er omfattet af lejeloven

Ifølge lejeloven er fremlejeaftaler også omfattet af den. Der gælder således de samme regler om opsigelsesvarsler for fremlejeaftaler som almindelige lejeaftaler.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Hvornår kan man fremleje?

Fremleje af hele lejemålet
Lejer kan fremleje hele lejemålet, såfremt betingelserne for det er opfyldt. Betingelserne er:

 1. Lejers fravær er midlertidigt
 2. Fraværet skyldes en gyldig grund

Den første betingelse betyder, at lejer skal have planer om at flytte ind i lejemålet igen.

Den anden betingelse betyder, at lejer skal have en specifik årsag til at fremleje lejemålet, og denne skal ud fra et retligt perspektiv være gyldig. Den relevante bestemmelse i lejeloven opstiller en række situationer, der kan være gyldige.

Læs også: Min udlejer fremlejer ulovligt: Hvad gør jeg? 

Gyldige grunde til at fremleje

 • Studieophold
 • Forretningsrejse
 • Sygdom
 • Midlertidig forflyttelse
 • lign.

Sidste situation er taget med for at illustrere, at listen ikke er udtømmende. Det betyder, at også andre situationer end de nævnte kan være gyldige grunde. Af retspraksis kan blandt andet ses at midlertidigt fængselsophold kan være en gyldig grund til at fremleje lejemålet.

Udlejer kan dog modsætte sig fremlejeforholdet, såfremt en af følgende situationer gør sig gældende:

 1. Ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder
 2. Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
 3. Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet

Hvis en af disse situationer gør sig gældende, kan udlejer altså bestemme, at du ikke må fremleje lejemålet. Udlejer kan dog også vælge at lade dig fremleje alligevel – det er blot en rettighed, ikke en pligt som udlejer har.

Fremleje af dele af lejemålet (typisk et enkelt værelse)

Som lejer har du ret til at fremleje dele af det lejede. Visse betingelser skal dog være overholdt:

 • Du har kun ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens rum, der er bestemt til beboelse (værelser)
 • Det samlede antal personer, der bor i lejemålet, må ikke overstige antallet af beboelsesrum
 • Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem fremlejegiver og fremlejetager, og fremlejeaftalen eller en kopi heraf skal inden fremlejeperiodens begyndelse være udleveret til udlejer

Faktisk skal udlejer modsætte sig fremlejeforholdet, såfremt der bor flere end to personer pr. beboelsesrum i lejemålet.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvis du vil opsige en fremlejeaftale

Nu har du læst om reglerne for indgåelse af en fremlejeaftale. Men hvad så når du vil opsige en fremlejeaftale? Rigtig mange er forvirrede over reglerne – og med god grund. Men faktisk gælder de almindelige opsigelsesregler i lejeforholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager.

Læs også: Fremleje: Hvad er reglerne ved fraflytning? 

Tidsbegrænsede lejemål

Når fremlejegiver ved, hvornår han/hun skal bebo lejemålet igen, vil fremlejeaftalen oftest være tidsbestemt. Det kan eksempelvis tænkes, at en studerende skal på udlandsophold, og derfor vil fremleje lejemålet i et halvt år, således at han/hun har et sted at bo, når han/hun kommer hjem igen, men samtidig kan få dækket sine omkostninger, mens den studerende er i udlandet.

For tidsbestemte lejeaftaler gælder efter lejeloven, at de som udgangspunkt er uopsigelige. Der er dog to undtagelser til denne uopsigelighed:

 1. Den ene part misligholder lejeaftalen
 2. Der er aftalt opsigelsesvarsler i lejekontrakten

Fremleje af hele lejemålet

For opsigelse ved leje af hele lejemålet gælder for lejer (fremlejetager) efter lejeloven et opsigelsesvarsel på tre måneder.

Lejer (fremlejetager) skal ikke have nogen grund til at opsige. Fremlejetager kan derfor opsige fremlejeaftalen med et opsigelsesvarsel på tre måneder, såfremt der er tale om fremleje af hele lejemålet.

For udlejer (fremlejegiver) gælder et opsigelsesvarsel på et år.

Udlejer (fremlejegiver) skal dog foruden en række særlige situationer have en gyldig grund for at kunne opsige lejer. En gyldig grund kan blandt andet være:

 • Udlejer selv ønsker at bebo det lejede
 • Ejendommen skal nedrives
 • Lejer har tilsidesat god skik og orden i en sådan grad, at forholdene kræver, at lejer skal fjernes
 • Hvis lejemålet er betinget, og lejer har overtrådt betingelserne

Fremlejegiver kan altså ikke bare sådan lige opsige fremlejetager. Derfor er de fleste fremlejeaftaler da også tidsbestemte. 

Fremleje af dele af lejemålet

Ved fremleje af dele af lejemålet tales typisk om leje af et enkeltværelse. Ved leje af enkeltværelser gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned.

Både fremlejegiver og fremlejetager kan altså opsige hinanden med en måneds varsel. Varslet kan dog forlænges i lejeaftalen, såfremt fremlejetager ikke får en ringere retsstilling af den aftale.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med at opsige en fremlejeaftale kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring fremleje, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere