Har du fejl og mangler i dit lejemål?

Har du opdaget fejl eller mangler i dit lejemål ved indflytning? Det kan også være, at du har været ude for, at din udlejer ikke vil udbedre nogle mangler i dit lejemål, eller din udlejer bare generelt har pålagt dig flere forpligtelser end loven tillader - I så fald, så vil DIGURA gerne tage et gratis kig på din sag og vurdere, om der er noget at komme efter.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Kompensation

Hvis du har flere forpligtelser end loven tillader, eller udlejer ikke overholder sit ansvar, så kan du som lejer kræve kompensation.

Udlejer vil ikke udbedre mangler

Hvis udlejer nægter at udbedre fejl og mangler, men har ansvaret, så kan udlejer faktisk tvinges til at udbedre det.

Udlejer vil ikke stå for vedligeholdelse

Hvis ikke udlejer tager ansvar for sin del af vedligeholdelsen, så skal det afspejle dit huslejeniveau.

Mindre adgang til det lejede

Det er ikke acceptabelt, hvis du har mistet brugsretten til nogen dele af lejemålet uden det er specificeret i lejekontrakten.

Fejl & Mangler i dit lejemål

Du har sikkert stødt ind i termen ”fejl & mangler” før, men derfor er det ikke ensbetydende med, at du rent faktisk ved, hvad det helt lavpraktisk betyder.

Når du bor til leje, kan der være mange forskellige ting, der potentielt betragtes som en mangel, og som din udlejer kan have pligt til at udbedre.

Men hvordan finder man egentlig ud af, hvem der skal hæfte for udbedringen, og hvordan kan du på en god måde gøre krav overfor udlejer, at vedkommende skal udbedre manglen?

Alt dette vil vi gennemgå for dig her på siden.

Husk på, at hvis du har behov for konkret juridisk rådgivning i forbindelse med en sag i dit lejemål, så kan du melde dig ind i vores medlemsklub: DIGURA Home for kun DKK 79,- om måneden.

Hvad er Fejl & Mangler?

Ifølge lejeloven, så skal din udlejer altid stille den pågældende lejebolig til rådighed i en stand, som er både god og forsvarlig, hvilket naturligvis skal dække igennem hele lejeperioden.

Når vi taler om mangler i lejemålet, så skelner vi mellem såkaldte oprindelige mangler, som allerede eksisterede, da du flyttede ind i lejemålet, og så de mangler der eventuelt måtte opstå i løbet af lejeperioden.

Lad os sige, at du skal til at flytte ind i din nye lejebolig, men da du slæber første flyttekasse ind ad døren, så er der så møgbeskidt, at du faktisk ikke kan flytte ind.

Dette vil kunne betragtes som en mangel, og du vil kunne kræve, at din udlejer rengør lejemålet, før du flytter ind, samtidig med du kan få kompensation i form af tidsbegrænset huslejenedsættelse.

Læs f.eks. om August, som vi hjalp med at føre en sag pga. mangler i lejemålet ved indflytning.

Et andet eksempel på en mangel kunne være, at du overtager et lejemål, hvor bruseren ude på badeværelset ikke virker. Også her vil det kunne påkræves, at din udlejer udbedrer denne mangel.

Vi ser desværre ofte fejl & mangler i mange lejeforhold, som udlejeren burde have ordnet. Men hvis du ikke er klar over dine juridiske rettigheder, så kan du ende med at betale for noget, som du ikke har pligt til at udbedre.

Derfor står vi til din rådighed i forhold til at navigere dig sikkert igennem det juridiske landskab, så du altid står så sikkert som muligt overfor eventuelle konflikter.

Fejl & Mangler ved indflytning

I forbindelse med din indflytning, så er det meget vigtigt, at de fejl og mangler, som du og din udlejer finder i løbet af indflytningssynet, kommer med i selve indflytningsrapporten.

Når du står og skal til at fraflytte lejemålet, så har du nemlig dokumentation på, at du ikke skal opkræves for istandsættelse, da manglen allerede var eksisterende, da du flyttede ind.

Derudover har du også 2 uger fra den officielle indflytningsdato til at udfylde en såkaldt fejl- og mangelliste, hvor du skriver alle de ting ned, som du måtte finde indenfor de første 14 dage som f.eks. ridser i gulvet, slid, buler osv.

Husk også at tage billeder af de mangler, som du finder, så du altid har din ryg dækket hvad angår dokumentation. Jo mere dokumentation du har, jo bedre står du stillet i forhold til at få depositum tilbagebetalt ved fraflytning.

Overskrider du fristen på de 14 dage, så vil de eventuelle mangler, der nu engang måtte være til stede, blive betragtet som mangler, der er opstået mens du har boet i lejemålet, hvorfor udlejer potentielt vil kunne opkræve dig for istandsættelseskrav.   

Så husk nu endelig at gøre brug af denne liste, samt fylde den godt ud. Hellere skrive lidt for meget end lidt for lidt.

Hvad er skjulte fejl og mangler?

Hvis nu vi forestiller os, at din udlejer lige havde glemt at fortælle nogle meget relevante oplysninger eller måske endda bevidst løjet om disse, så har din udlejer handlet svigagtigt.

Disse mangler skal du naturligvis ikke hæfte for, og selvom tin tidsfrist for at indberette fejl og mangler i lejemålet på de 14 dage er overskredet, så vil du stadig have muligheden for at få dem noteret.

Nogle gange kan det dog også være en skjult mangel, som din udlejer heller ikke var klar over, og som først viser sig efter en vis tid inde i lejeperioden.

Det kunne være utætte vinduer eller døre, et komfur der ikke virker optimalt, et køleskab, en bruser osv. 

Medmindre det er inventar, som du selv har taget med til lejemålet, så vil du som lejer ikke kunne hæfte for udbedringen, hvis det anses, at manglen var til stede, da du flyttede ind.

Som tidligere nævnt, så påpeger lejeloven, at lejemålet skal holdes i en stand, som kan forventes, når lejeaftalen bliver indgået.

Det betyder også, at hvis ikke din udlejer udbedrer en pågældende mangel, når du beder vedkommende om det, så kan du selv udbedre manglen på udlejers regning.

Dog vil vi altid anbefale, at du forsøger at holde en god dialog med din udlejer, og vi kan også være behjælpelige med netop denne del, så du altid er bedst stillet i dit lejemål.

Hvem har vedligeholdelsespligten?

I forhold til vedligeholdelsespligten for et lejemål, så er det som udgangspunkt altid udlejer, der har både den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt – medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.

Ofte er det altså dig som lejer, der er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, som kan indebære alt fra maling, tapetsering, hvidtning, eller lakering af gulve osv.

Det vil samtidig som udgangspunkt være udlejer, som har den udvendige vedligeholdelsespligt, der indebærer alt fra trapper, opgange, vinduer, tag, rør, elinstallationer, kælder osv.

Kan skimmelsvamp karakteriseres som en mangel?

Helt kort så ja! Skimmelsvamp bliver også betragtet som en mangel i lejemålet, og ligesom med andre typer af mangler, så er der forskellige aspekter, som der bliver vurderet ud fra i forhold til at fastslå, hvem der har udbedringspligten.

Skimmelsvamp er ofte en mere kompleks affære, hvor der skelnes mellem hvorvidt at lejemålet har været brugt forkert, eller om det skyldes problemer med selve bygningen.

Det handler altså i høj grad om bevisførelse, når det skal afgøres om det er dit ansvar som lejer at udbedre skimmelvæksten, eller om det er din udlejers ansvar.

I skimmelsvampssager har omfanget af skimmelsvampen også en stor betydning for udfaldet og for de krav, du som lejer kan stille din udlejer. Ofte vil det være en god idé at søge professionel hjælp gennem juridisk sparring eller opsøge fagfolk, der har stor erfaring helt specifikt med skimmelsvamp.

Har du fejl og mangler i dit lejemål?​

Hvad kan der ellers aftales angående mangler?

Når du skal finde de specifikke aftaler, der kan være indgået om dine vedligeholdelsespligter, så skal du kigge i din lejekontrakts § 11, hvor din udlejer har mulighed for at skrive særlige betingelser, der gør sig gældende for lejeforholdet.

Du bør derfor altid tjekke din lejekontrakt godt igennem, så du er helt ajour med, hvem der har ansvaret for hvad, men også om din udlejer stiller urimelige krav, der decideret er i strid med den gældende lejelov.

Hvad er retlige mangler?

Hvis nu du har indgået en lejeaftale, hvor der i selve lejekontrakten er angivet nogle forhold eller rettigheder, som så viser sig ikke at blive overholdt, så er der tale om retlige mangler.

 

En retlig mangel er omfattet de samme betingelser som en fysisk mangel i lejemålet, og alt efter omfanget af manglen, vil du kunne kræve forskellige ting fra din udlejer.

I nogle tilfælde vil du kunne ophæve lejekontrakten eller på anden vis kræve kompensation i form af erstatning, ligesom det også kan gøre sig gældende ved en fysisk mangel.

DIGURA home medlemskab

Få juridisk sikkerhed for kun 2 kopper kaffe om måneden

Gennemsigtig prismodel

I modsætning til mange af vores konkurrenter, så opkræver vi ikke ekstra gebyrer for den service, som vi tilbyder. Hos DIGURA vægter vi gennemsigtighed højt, når det omhandler vores prismodel.

Vi er eksperter i Lejeret

 

En Digital Løsning

 

De mest hyppige sager, som vi fører i DIGURA Home, er:

Kan jeg kræve erstatning eller huslejenedsættelse?

Har du fået konstateret en eller flere mangler i dit lejemål, og er det din udlejer, som har udbedringspligten, men på trods af sit ansvar ikke udbedrer manglen, så vil du i nogle situationer kunne kræve erstatning.

Oftest ser vi, at de sager, hvor der kan gøres krav om erstatning, omhandler opmagasinering, skimmelsvamp som har påført skade på dine ejendele, midlertidige boliger og lignende. 

I de tilfælde hvor en mangel ikke er så omfattende, at du decideret er nødt til at flytte fra lejemålet, så vil du i nogle situationer kunne gøre krav på at få huslejen reduceret.

En huslejenedsættelse kan ske på baggrund af en vurdering om, at lejemålet ikke er lige så meget værd, når der er mangler. Men inden at dette krav kan gøre sig gældende, så skal din udlejer naturligvis have en tidsfrist til at udbedre manglerne.

Bliver tidsfristen overskredet, så kunne der være en sag i forhold til at gøre krav på en huslejenedsættelse.

Indenfor lovgivningen og det juridiske fag taler vi også om væsentlighed. Det vil altså sige, at en mangel kan være tilpas væsentlig eller omfattende, at du kan ophæve din lejekontrakt. Sker dette, har du samtidig krav på at få dit fulde depositum tilbagebetalt samt eventuelt forudbetalt husleje, med det modkrav at du straks fraflytter lejemålet.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Sager omkring fejl og mangler i et lejemål kan være meget komplicerede, og det kan være svært at have et klart overblik over dine juridiske rettigheder som lejer.

Hos DIGURA er vi specialiserede indenfor lejeretten samt rådgivning heri, så hvis du har mistanke om, at der er mangler i dit lejemål, som din udlejer har pligt til at udbedre, så tøv endelig ikke med at kontakte os. 

I vores medlemsklub DIGURA Home kan du blive medlem for kun DKK 79,- om måneden, og du får helt automatisk tilknyttet et juridisk rådgiverteam, som sidder klar til at besvare dine konkrete spørgsmål enten pr. mail eller telefon.

Når du søger rådgivning hos os er du samtidig med til at sikre dig selv imod, at dine rettigheder bliver overtrådt, og vi kan hjælpe dig med, hvordan du skal forholde dig i din konkrete situation.