Lejeloven

Det kan være uoverskueligt at finde ud af hvad der er op og ned i lejelovens mange paragraffer og bestemmelser. Du kan her læs lidt om de mest centrale emner inde for lejeloven.

Lejeloven er en række bestemmelser der har til formål at regulere forholdet mellem lejer og udlejer.
Lejeloven omfatter lejemål, der er beregnet til beboelse. Det er f.eks. en lejlighed eller et værelse som lejes ud.
Det kan også være et værelse i et kollegie, hvor bad og køkken deles med andre beboere.
Den nuværende lejelov trådte i kraft d. 1. juli 2015. Lejeloven gælder for lejemål der ejes og udlejes af privatpersoner eller firmaer.
Lejeloven gælder derimod ikke når udlejeren er en boligorganisation. Her er der tale om almene lejemål og derfor gælder almenlejeloven. Hvis lejemålet bruges til andet end beboelse hører lejeforholdet ind under erhvervslejeloven.

Lejeaftalen
En lejeaftale er en aftale mellem lejer og udlejer om det lejede. Lejeaftalen kan indgås både mundtligt og skriftligt. Såfremt enten lejer eller udlejer kræver det, skal den være skriftlig. Der er ingen formkrav til, hvordan lejekontrakten skal se ud og hvad den skal indeholde, men i de tilfælde, hvor kontrakten indeholder ulovlige bestemmelser om et forhold eller slet ikke indeholder bestemmelser herom overhovedet, falder man tilbage på lejelovens bestemmelser.

Bange for at blive snydt af udlejer?

Vi ser desværre rigtig mange lejere blive snydt i forbindelse med lejeloven. Det vil vi gøre op med nu. Få en gratis vurdering af din sag neden for - Måske kan vi sikre dig en stor tilbagebetaling...

Husleje
Hvordan fastsættes huslejen? Ifølge lejeloven skal huslejen være i overensstemmelse med det lejedes værdi. Det lejedes værdi afhænger af en række forskellige faktorer bl.a. lejemålets stand, størrelse og beliggenhed. Det har eksempelvis også noget at sige, hvis lejemålet indeholder hårde hvidevarer eller er møbleret. 

Ud over at huslejen skal svare til det lejedes værdi, gælder der også en række bestemmelser når lejen skal fastsættes for forskellige typer af lejemål. Eksempelvis er det afgørende, om det lejede er en del af en ejendom med mange eller få lejemål.

Regulerede og ikke-regulerede kommuner
Når man taler om regulerede og ikke-regulerede kommuner, snakker man om kommuner der er omfattet boligreguleringsloven. Kommuner der er omfattet boligreguleringsloven er stadig omfattet lejeloven, på alle de punkter hvor boligreguleringsloven ikke regulerer. Ikke-regulerede kommuner er kun omfattet af lejeloven. Den væsentligste forskel på regulerede og ikke-regulerede kommuner er reglerne om hvordan huslejen reguleres.

Oversigt over alle ikke-regulerede kommuner:

Billund
Fanø
Fredensborg
Greve
Herning
Holstebro
Ikast-Brande
Læsø
Mariagerfjord
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Solrød
Struer
Thisted
Tønder
Varde
Vesthimmerland
Ærø

Fremleje
Som lejer har du mulighed for at fremleje dit lejemål. Det kan enten være at du skal ud at rejse, på studieophold eller har en anden midlertidig fraværsårsag som er gyldig. I en række tilfælde har du ligefrem pligt til at fremleje dit lejemål, da du har pligt til at benytte det lejede. 

Fremleje betyder kort sagt, at du lader en anden flytte ind midlertidigt i dit lejemål, imod at vedkommende betaler en leje til dig. Som den oprindelige lejer, skal du dog stadig betale den leje der er aftalt mellem dig og udlejer i lejekontrakten. 

Ifølge lejelovens § 70 må du fremleje dit lejemål i op til to år. Det er dog muligt at indgå aftaler med din udlejer, så længe det stiller dig bedre end lejeloven. Det kan f.eks. være at du får tilladelse til at fremleje mere end de to år. 

Opsigelse af lejemål
Når du som lejer opsiger et lejemål, er der som regel et opsigelsesvarsel på tre måneder, ved mindre andet står i lejekontrakten – det er nemlig tilladt at aftale kortere eller længere opsigelsesperioder.
For et værelse gælder der én måneds opsigelsesvarsel.

Ønsker du at flytte ud af boligen inden opsigelsesvarslets udløb skal din udlejer forsøge at finde en ny lejer. Sker det, at der findes en ny lejer inden din opsigelsesperiodes udløb fritages du for at betale husleje i den gældende periode.

Krav til opsigelsens form
Uanset om det er dig eller udlejer der opsiger lejeaftalen skal den forekomme skriftligt. Husk at sikre dig dokumentation for at alle frister er overholdt – det kan du gøre ved at bede udlejer om at kvittere for modtagelsen af opsigelsen.
Som lejer er du ikke forpligtet til at begrunde opsigelsen, men det er udlejer derimod. Udlejer er også forpligtet til at informere dig om din ret til skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest seks uger efter modtagelsen af opsigelsen.

Det er muligt at indgå aftale om digital kommunikation med udlejer. Det vil sige at det er muligt at indgå gyldige aftaler på f.eks. sms eller e-mail. Indgår I ikke en aftale om digital kommunikation, skal der sendes breve med posten.

Ophævelse af lejemål
Hvis du som lejer ikke betaler husleje, a conto varmebidrag eller andre betalingsforpligtelser rettidigt, er udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen. En ophævelse af et lejemål har øjeblikkelig virkning og betyder at du som lejer skal flytte ud af lejemålet straks. Betaler du ikke din husleje til tiden, kan din udlejer sende et påkrav til dig. Hvis du ikke betaler senest 14 dage efter modtagelsen af påkravet, har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. Det betyder, at du skal flytte med det samme. 

Betaler du derimod inden for de 14 dage, eller inden udlejer når at ophæve lejeaftalen, har du ret til at blive boende. Det er det beløb, der i påkravet bliver kaldt pligtig pengeydelse, du skal betale. Hvis du ikke betaler hele beløbet har udlejer stadig ret til at ophæve lejeaftalen.

Betaler du først efter, at udlejer har ophævet lejeaftalen, kan udlejer kræve at flytter, selvom du betaler hele beløbet. Hvis du ikke flytter, kan udlejer bede fogedretten om hjælp til at sætte dig ud af lejligheden. Omkostningerne ved fogedretten står din udlejer for i første omgang, men i sidste ende er det dog dig der skal betale udgifterne.

Du kan, som lejer, i visse tilfælde ophæve din lejeaftale, men her gælder en anden række bestemmelser. Der skal være tale om et ubeboeligt lejemål, af f.eks. sundhedsskadelig karakter der omfatter hele det lejede. Dog vurderes der i den konkrete sag, om det er ubeboeligt. Derfor er det vigtigt at du som lejer ikke ophæver lejemålet før du har orienteret dig hos en lejeretsekspert, der kan guide dig igennem det hele. Med et medlemskab hos DIGURA kan du få kompetent rådgivning til netop sager om ophævelse af lejemål. Priser fra 49 kr./mdr.

 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold

Bliv en del af Danmarks førende lejerforening, hvor vi hjælper dig med dine rettigheder som lejer.

Vil du være tryg i dit lejeforhold og undgå at blive snydt af din udlejer? Så kan du få adgang til vores tryghedspakke for 49 kroner om måneden, hvor du kan blandt andet får adgang til vores juridiske hotline.

Vi hjælper dig hele vejen og sikrer dig juridisk, så du altid har tryghed i din lejebolig.

Medlemskab fra kun
79 kr. / pr. mdr
  • Tryghedspakken
  • Gratis tjek af husleje
  • Gratis tjek af lejekontrakt
  • Gratis vurdering af din sag
  • Adgang til skabeloner
  • Nyhedsbrev "Lejere i Danmark"
  • Adgang til særlige guides
  • Rådgivning via juridisk hotline

Gør ligesom 6000 andre lejere
og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner.
Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.