Hvad indeholder en forbrugsregning?

Hvad indeholder en forbrugsregning?

Picture of Rógvi Magnussen

Rógvi Magnussen

Legal Advisor

Forbrug kan for mange være et irritationsmoment, da det til tider kan være svært at finde rundt i de forskellige regninger og opgørelser, der kommer i forbindelse hermed. Der opstår i forbindelse med forbrugsregnskaber mange spørgsmål, eksempelvis: Hvad er en forbrugsregning? Hvad indeholder en forbrugsregning? Skal jeg modtage en forbrugsregning? Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg gennemgår min forbrugsregning? Formålet med denne artikel er at besvare netop disse spørgsmål.

Skal jeg modtage en forbrugsregning?

Indledningsvist er det relevant at se på, om du skal modtage en forbrugsregning.

Du vil som udgangspunkt skulle modtage en forbrugsregning i to tilfælde:

  1. Hvis du betaler dit forbrug direkte til dit forsyningsselskab.
  2. Hvis du betaler a contobidrag til din udlejer.

Det første tilfælde er meget sjældent problematiske. Så godt som alle forsyningsselskaber fremsender deres forbrugsregninger til deres aftagere, hvorfor der også meget sjældent opstår tvister herom. Dette tilfælde vil derfor ikke blive behandlet yderligere i denne artikel.

Det er primært i det andet tilfælde, at der opstår problemer med udlevering af forbrugsregninger. Hvis du betaler a contobidrag til din udlejer, er udlejer forpligtet til at fremsende dig en forbrugsregning for hver enkelt forbrugspost.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad er en forbrugsregning?

En forbrugsregning er en regning, hvoraf din betaling til dit forbrug fremgår. Med forbrug menes vand, varme og el.

Forbrugsregningen skal alene dække over den enkelte forbrugspost, eksempelvis vandforbrug. I din forbrugsregning vil du således skulle se, hvor højt dit forbrug har været, samt hvordan dette stemmer overens med det, du har indbetalt i acontobidrag. Dette behandles nærmere nedenfor.

”Forbrugsregningen skal også indeholde oplysninger om din mulighed for at gøre indsigelse imod forbrugsregningen. Dette kaldes en klagevejledning”

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg modtager min forbrugsregning?

Når du har modtaget din forbrugsregning, er der nogle punkter, du særligt skal være opmærksom på.

1. Hvilke oplysninger skal forbrugsregningen indeholde?

Det er altid en god ide at se, om den forbrugsregning, du har modtaget, indeholder de relevante oplysninger.

2. Regnskabsåret/forbrugsperioden

Din forbrugsregning skal indledningsvist indeholde oplysninger om din forbrugsperiode. Regnskabsåret for hver enkelt forbrugspost kan aftales i lejekontrakten. Hvis ikke andet er aftalt, starter forbrugsperioden den 01.06. og den slutter den 31.05. efterfølgende år.

Vær opmærksom på, at forbrugsperioden som udgangspunkt kun kan strække sig over ét år.

Hvis du fraflytter dit lejemål inden udløbet af et regnskabsår, bør du være opmærksom på, at du alene bør modtage en forbrugsregning for din reelle forbrugsperiode.

Læs mere om forbrugsregning ved fraflytning her.

3. Betalt a contobidrag

Forbrugsregningen skal tillige indeholde oplysninger om, hvor meget du har indbetalt i a contobidrag for den pågældende forbrugspost.

4. Oplysninger om din andel af forbruget

En forbrugsregning skal overholde visse formkrav. Forbrugsregningen skal for det første indeholde oplysninger om det samlede forbrug, samt oplysninger om din andel af det samlede forbrug. Vær opmærksom på, at såfremt der er tale om el- eller vandforbrug, så skal oplysningerne om din andel af forbruget være baseret på en individuel forbrugsmåler.

5. Klagevejledning

Forbrugsregningen skal også indeholde oplysninger om din mulighed for at gøre indsigelse imod forbrugsregningen. Dette kaldes en klagevejledning. Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om, hvem du kan indgive din klage eller indsigelse mod forbrugsregningen til, og skal derudover fastsætte en frist for at gøre indsigelse. Denne frist er fastsat i lejeloven og udløber 6 uger efter modtagelse af forbrugsregningen.

6. Oplysninger om tidspunktet for udlejers modtagelse af forbrugsregningen fra forsyningsselskabet

Dette punkt er alene relevant, hvis du har modtaget din forbrugsregning senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, skal udlejer have fremsendt forbrugsregningen senest 3 måneder efter, at udlejer modtog forbrugsregningen fra forsyningsselskabet.

”Selvom du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, kan den stadig være gyldig”

Hvornår skal jeg modtage en forbrugsregning?

Udgangspunktet er, at du skal modtage din forbrugsregning senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Som nævnt ovenfor, så starter regnskabsåret for forbrug den 01.06. og afslutter den 31.05., medmindre andet er aftalt.

Selvom du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, kan den stadig være gyldig. Dette forudsætter dog, at udlejer har fremsendt dig forbrugsregningen senest inden 3 måneder efter, at udlejer har modtaget forbrugsregningen fra forsyningsselskabet.

Hvis du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, skal du derfor være opmærksom på, om det fremgår af forbrugsregningen, hvornår udlejer modtog regningen fra forsyningsselskabet.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Hvad er konsekvensen af, at udlejer ikke overholder ovenstående regler?

Hvis den forbrugsregning, du modtager fra udlejer, ikke stemmer overens med ovenstående regler, så har udlejer fremsendt en ugyldig forbrugsregning. Hvis udlejer slet ikke kan dokumentere, at du har haft et forbrug til henholdsvis vand, varme og/eller el, vil du være berettiget til at få samtlige a contobetalinger tilbagebetalt med 3 års tilbagevirkende kraft.

En anden konsekvens af, at udlejer fremsender en ugyldig forbrugsregning, er, at udlejer mister retten til at kræve efterbetaling, hvis ikke udlejer fremsender en gyldig forbrugsregning inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, eller senest 3 måneder efter modtagelse af forbrugsregning fra forsyningsselskabet. En efterbetaling kan være relevant, hvis du har betalt for lidt i a contobidrag i forhold til dit forbrug. 

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med forbrugsregning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring forbrugsregning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til?

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere