Lov om loft over huslejestigninger på 4 pct Er vedtaget

Lov om loft over huslejestigninger på 4 pct Er vedtaget

Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Lov om loft over huslejestigninger på 4 pct. Er vedtaget
Folketinget har nu endelig vedtaget, at der skal indføres loft over huslejestigninger på 4. pct. For så vidt, angår lejeforhøjelser som følge af stigninger i nettoprisindeksstigning.

Det følger af aftalen, at der indføres et loft over huslejestigninger på 4 pct., som gælder i 2 år, og som omfatter private lejemål, hvor det i lejeaftalen er fastsat, at lejeforhøjelse kan kræves én gang om året som følge af stigninger i nettoprisindekset.

Du kan læse det vedtagne lovforslag her – se lovforslag

Hvornår træder loven i kraft?
Loven træder i kraft den 30. september 2022, og gælder for reguleringer af huslejen efter nettoprisindeks for 2022 og 2023.

Det betyder derfor også, at udlejere er forpligtet til at yde rabatter, i det omfang en huslejeregulering efter nettoprisindeks overstiger loftet på 4%.

Er der undtagelser?
Ja – hvis der på samme måde er sket stigninger i rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen (for udlejer), som ikke kan dækkes af den lejeforhøjelse, som kan beregnes efter loftet på 4%, kan udlejer kræve huslejen reguleret med et beløb, som svarer til differencen mellem stigningen i udgifterne knyttet til ejendommen og lejestigningen på de 4%.

Skal stigningen varsles?
Nej og ja. Udlejer skal varsle huslejestigningen, hvis den overstiger loftet på de 4%. I dette tilfælde skal kravet om lejeforhøjelse fremsættes skriftligt og indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen, en beregning af grundlaget for lejeforhøjelsen og dokumentation for stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen.

Vil lejeren ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, skal lejeren fremsætte skriftlig indsigelse, senest 6 uger efter at kravet er kommet frem til lejeren.

Hvis stigningen derimod ikke overstiger loftet på 4%, så skal udlejer ikke varsle stigningen. 

Er din husleje steget?
Hvis din husleje er steget efter nettoprisindeks, så tag endelig fat i DIGURA – så vil vi gerne uforpligtende og gratis undersøge, om din udlejer har overholdt denne nye lovgivning med loft på 4%-stigning.

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere