Hvordan ved jeg, om jeg betaler for meget i forbrug?

Hvordan ved jeg, om jeg betaler for meget i forbrug?

Picture of Christian Vrist

Christian Vrist

Legal Advisor

I et lejemål er det som ofte ikke kun huslejen, som du skal betale til din udlejer hver måned.

Ofte vil du som lejer også skulle betale et særskilt månedligt beløb til forbrug af varme, vand og el.

Derfor er overskriften på denne artikel også angående et spørgsmål, som mange lejere har stillet sig selv.

I hvert fald er det et spørgsmål, som mange lejere spørger os omkring. Og netop derfor vil vi gerne give dig et mere uddybende svar på, hvordan du finder ud af, om du betaler for meget i forbrug.

Hvornår må din udlejer opkræve betaling for forbrug gennem aconto?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, hvornår din udlejer egentlig må opkræve særskilte månedlige beløb – altså der vi kalder for et acontobidrag.

Såfremt din udlejer ikke har ret til at opkræve acontobidragene efter lejeloven, er svaret på artiklens overskrift ret simpelt.

Uden hjemmel i lejeloven kan din udlejer ikke opkræve acontobidrag.

Ifølge lejeloven har din udlejer mulighed for at kræve sine udgifter til ejendommens forbrug refunderet af dig som lejer, når din udlejer er ansvarlig for levering af forbrugstypen – altså vand, varme eller el.

 

Derudover er der også krav til, hvordan din udlejer må fordele udgifterne. Der er nemlig helt specielle krav alt afhængig af, om der er tale om varme, vand eller el-forbrug.

Ønsker at du vide om dette, kan du læse mere om dette i vores komplette guide om forbrug: https://digura.dk/guide-om-forbrug/.

Kort kan det dog nævnes her, at udlejer kan opkræve acontobidrag for varme uanset, om der er opsat en individuel forbrugsmåler i din lejebolig, mens det for vand og el er et krav, at det enkelte lejemåls forbrug skal kunne måles ved en individuel forbrugsmåler.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvordan fastsættes acontobidragets størrelse?

Som det næste er det relevant at se på, hvordan størrelsen af det enkelte acontobidrag fastsættes.

Her er udgangspunktet, at udlejeren skal fastsætte acontobidraget således, at det vil kunne dække de udgifter, der forventes at blive pålagt lejemålet i regnskabsåret.

 

Dette kan gøres på flere måder.

Først skal det nævnes, at der ikke er pligt til, at din udlejeren skal lave en vurdering af, hvad der forventes, at du som lejer vil forbruge – i hvert fald når du er ny lejer.

Derimod vil det typisk blive gjort ud fra, hvad du gennemsnitligt kan forvente af udgifter til forbrug for den type lejemål, som du bor i – herunder størrelse på lejemålet, antallet af værelser med videre.

Derudover ses det også, at dit acontobidrag bliver fastsat ud fra den forhenværende lejers forbrug.

Dette kan selvfølgelig give enten en stor efterregning eller en stor portion penge tilbage. Derfor er det en god idé at være opmærksom på, om dit forbrug svarer nogenlunde til det angivne acontobidrag.

”Ifølge lejeloven har din udlejer mulighed for at kræve sine udgifter til ejendommens forbrug refunderet af dig som lejer, når din udlejer er ansvarlig for levering af forbrugstypen – altså vand, varme eller el.”

Hvordan ved jeg så, om jeg betaler for meget?

Med det grundlæggende på plads, er det nu tid til at svare på det egentlige spørgsmål.

Den første måde hvorpå at du kan undersøge, om du betaler for meget i acontobidrag, er ved at sammenligne dine indbetalinger med det forbrug, som rent faktisk fremgår af dit modtagne forbrugsregnskab.

Hvis du flere gange oplever, at du skal have penge tilbage, når forbruget opgøres i de årlige forbrugsregnskaber, taler det klart for, at dit acontobidrag er sat for højt.

I dette tilfælde, skal du tage fat i de regler, der gælder for fastsættelse af acontobidraget.

Som nævnt, der gælder det, at udlejeren kan fastsætte bidragene, så de svarer til den samlede forventede udgift, der vil blive pålagt lejemålet i regnskabsåret.

Vores anbefaling er derfor, at du indgår i en dialog med din udlejer omkring nedsættelse af acontobidragenes størrelse, med baggrund i fleres års tilbagebetalinger af for meget indbetalt acontobidrag.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at såfremt du årligt kun modtager mindre beløb tilbage, vil der næppe være grundlag for  at få nedsat acontobidragenes størrelse.

Med andre ord skal der altså en vis afvigelse til mellem det indbetalte acontobidrag og de faktiske forbrugsudgifter til at en nedsættelse af acontobidraget er berettiget.

Det kan også ske, at du som lejer bliver udsat for, at de forbrugsmålinger, der fremgår af regnskabet, ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

I sådanne tilfælde vil du som lejer selvfølgelig ikke kunne pålægges at betale for et forbrug, der ikke har været der.

Har du mistanke om, at forbrugsmålingerne er forkerte, er det dog et væsentligt krav, at du er i stand til at dokumentere din påstand.

Bl.a. at sammenligne målinger fra henholdsvis regnskabsårets begyndelse og afslutning.

Finder du en væsentlig afvigelse i de tal du modtager, kan der være grundlag for at få nedsat dit acontobidrag og få tilbagebetalt en del af dem.

Derudover er det selvfølgelig også en mulighed at kontakte det forbrugsselskab, som leverer den enkelte forbrugstype til lejemålet.

De har nemlig ofte mulighed for at tilgå fjernaflæsninger af forbrugsmålere og dermed verificere de tal, du har modtaget.

I forhold til dette tilfælde, er det dog meget vigtigt, at du har styr på din dokumentation, da det ellers kan være tæt på umuligt at komme igennem med en påstand om, at det aflæste forbrug ikke stemmer overens med det forbrug, som du reelt har haft.

Få juridisk hjælp af DIGURA

Uanset hvilken situation du befinder dig i, er det altid vores anbefaling, at du kontakter os, inden du går videre med en sag angående dit forbrug.

På den måde sikrer du, at de juridiske formaliteter er på plads, samt at du har fået en konkret vurdering af din sag.

Det kan heldigvis gøre meget simpelt, da du kan kontakte os angående en gratis vurdering af din sag lige her:

https://app.digura.dk/case/.

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere