Så kom dommen: Graddage er accepteret til aconto-betaling i lejeloven

Både byretten og Østre Landsret har nu i enighed fastlagt, at anvendelse af graddrage kan bruges til at fastlægge lejers varmeforbrug. På trods af at det ikke direkte følger af lejeloven, så har domstolene nu valgt at acceptere metoden med graddage.

DIGURAs artikel om graddage

Skal du betale for varme i din lejlighed?

Grunden til at dommen er principiel skyldes primært, at metoden med at anvende graddage til at fastlægge lejers varmeforbrug, ikke fremgår af lejelovens ordlyd. Paragraffen som er relevant i denne sammenhæng, er lejelovens § 40. Heri fremgår det, at udlejer kan fordele udgifterne til varme og opvarmning af brugsvand skal fordeles på grundlag af de sædvanlige beregningsregler. Disse sædvanlige beregningsregler, jf. paragraffen, bestemmer, at fordelingen af varmeforbruget skal ske via bruttoetageareal, rumfang eller varmefordelingsmålere. Hvad angår opvarmning af brugsvand skal dette ske via varmefordelingsmålere eller antallet af varmtvandshaner og værelser.

Hvis udlejer ikke følger overstående fordelingsmetoder og dermed ikke følger bestemmelsen i lejeloven, så kan det medføre at udlejer mister retten til efterbetalinger (det vil sige i tilfælde af, at lejers indbetalte aconto-beløb ikke rækker, så vil udlejer ikke kunne få dækket disse beløb). I nogle tilfælde, hvis forbrugsregnskabet bliver erklæret ugyldig på grund af fordelingsmetoden, så kan lejer kræve at få alle aconto-betalinger retur fra udlejer.

Graddage brugt i praksis

Der er opstod pludselig tvivl blandt både udlejere, lejere og alle repræsentanter inden for området om man faktisk kunne bruge graddage-metoden. Det skyldes primært, at det ikke er nævnt i lejeloven, men at det i en lang periode har været praksis ved mange udlejere at bruge graddage til at estimere en lejers forbrug. Det er sket i tilfælde, hvor man ikke har haft adgang til målere eller tallene for at gøre brug af de almindelige fordelingsmetoder.

Den 24. maj 2018 kom dommen som lejere og udlejere ventede på med spænding: En principiel dom omkring graddage. Det kan være i tilfælde, hvor målene er i stykker eller ved skift af lejere, hvor det ikke har været muligt at foretage en opgørelse imellem lejerskiftet. Med graddage, så kan man estimere varmeforbruget hos en lejer med udgangspunkt i tidligere års varmeforbrug.

Retspraksis er nu fastlagt på området – og graddage-metoden er anerkendt af domstolene.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu