Udlændinge bliver snydt af udlejere – Data snyder ikke

Udlændinge bliver snydt af udlejere – Data snyder ikke

Udlændinge bliver snydt af udlejere - Data snyder ikke
Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Udlændinge bliver snydt i Danmark

DIGURA lever af at hjælpe lejere i hele Danmark. Det er både i storbyer, i forstæderne og i mindre byer. Ligeledes hjælper vi både danske og udenlandske klienter. Vi behandler faktisk så mange udenlandske henvendelser, at vi har to engelsksprogede ansatte til at hjælpe vores klienter. 32% af vores henvendelser kommer fra udlændige, og vores klientbase består af 38% udlændinge. 

Vores data på området

Siden vi startede DIGURA op for 13 måneder siden, har vi fået mere end 2300 henvendelser, også kaldet potentielle sager, og ud af disse har 32% af disse henvendelser været fra udlændige. Det vil sige 736 potentielle sager. Ud fra vores data, erfaring og vurdering har 62% af disse henvendelser haft en decideret problemstilling og en konflikt, hvortil der var noget galt. 

Henvendelserne har omhandlet:

 • Husleje: 28%
 • Fraflytning og depositum: 26%
 • Forbrug og a conto-betalinger: 16%
 • Vedligeholdelse og mangler: 21%
 • Andet: 9 %

Overstående er med udgangspunkt i, hvad den pågældende udlænding har henvendt sig til DIGURA med af problemstilling.

Af de 62%, hvor der er en konflikt og en reel problemstilling, så ser tallene anderledes ud. Det skyldes primært, at man ofte kun jagter en rettighed, hvis der er en økonomisk gevinst i dette, og det ses oftest ved fraflytning og husleje. Ligeledes kan det begrundes med, at folk ikke vil tage en unødvendig konflikt med udlejere, og det kræver derfor, at problemstillingen og problematikken, som sagen omhandler, skal være af en vis størrelse før lejeren søger hjælp.

Tallene lyder således:

 • Husleje: 42 %
 • Fraflytning: 39 %
 • Forbrug og a conto-betalinger: 11 %
 • Vedligeholdelse og mangler 5 %
 • Andet: 3 %

Overstående er med udgangspunkt i de +100 sager som DIGURA fører eller har ført for udlændinge i Danmark. Det er med data fordelt på både direkte dialog med udlejer og forligsaftale samt afgørelser ved huslejenævnet. Data er ikke udelukket til en geografisk placering, men fordelt i hele Danmark.

I samtlige sager, som DIGURA har ført for udenlandske lejere i Danmark, har man opnået et positivt resultat i 97 % af tilfældene. I 54 % af disse er der fuld medhold enten ved Huslejenævnet eller ved forlig. De resterende 46 % er der opnået et delvist medhold enten ved Huslejenævnet eller ved forlig. I delvist medhold har medholdet konsekvent været på over 50% af det ønskede. 

Udtalelser fra vores ansvarlige for engelske klienter i henhold til typen af problematikker, Louise Song:

”De problematikker vi oftest ser hos udenlandske lejere er huslejesager og depositumssager. Det er bl.a. udenlandske studerende, der bliver opkrævet en enormt høj husleje for et lille møbleret værelse, og de ser aldrig skyggen af deres depositum igen. De er desperate efter at finde et sted at bo, så de takker normalt ja til det første tilbud de finder.”

Læs også: Kan man opsige en fremlejeaftale?

Det økonomiske aspekt i sagerne

I DIGURA går vi voldsomt meget op i data – Faktisk er hele forretningen baseret på data. Det gennemsnitlige beløb som vi besparer klienter for er 24.500 kroner fordelt på alle sagstyper (selvfølgelig primært drevet af frafytnings- og huslejesager). For udlændinge er det gennemsnitlige beløb 28.400 kroner. Det er i snit 20% over hvad de “danske sager” bliver lukket for. Det største beløb vi har haft er 76.000 kroner. Det er baseret på et trecifret datasæt med afsluttede sager. Det er et bemærkelsesværdigt tal, der viser, at udlændinge har en reel ulempe i Danmark og oplever en større økonomisk byrde end danskere. 

Tallene i overstående fremgår fra intern data på forlig og afgørelser ved huslejenævnene. Vi har kun taget udgangspunkt i faktisk data med afsluttede sager. 

I medierne har der fremkommet data, der siger, at udlændinge skulle betale op til 28% mere end danskere i lejeboliger. Umiddelbart er det ikke en tese som vi er uenig med – men vi har ikke kunne dokumentere eller finde et mønster,  som skal kunne bekræftes med valideret data*. Som udgangspunkt er det datamæssigt ikke muligt at lave en konklusion som denne, da det vil kræve, at der skal tages udgangspunkt i et helt specifikt lejemål, hvor en dansker og en udlændinge vil skulle leje det til forskellige priser. Det er (højst sandsynligt) ikke data, der eksisterer. 

Det er formentlig taget af forskellige lejemål, hvortil man har udmålt kvadratmeter divideret med huslejen og målt en M2-pris fordelt på danskere og udlændinge. I dette har man ikke taget højde for beliggenhed, stand af lejemål eller andre grundlæggende forudsætninger. Ethvert lejemål skal vurderes konkret og specifikt, hvorfor denne metode som udgangspunkt ikke er dataunderstøttende for tesen. I DIGURA kan vi nikke genkendende til, at vores primære målgruppe for huslejesager er udlændinge, men at sætte et konkret tal på “snyden” vil være umuligt.

*Vores datasæt på huslejeniveuaer består af mere end 10.000 datapunkter. 

Læs også: Hvad skal du huske når du flytter?

Hvorfor ser vi ikke flere sager med udlændinge / Hvorfor er det udlændinge der bliver snydt?

I DIGURA er vi “desværre” bekendte med, at rigtig mange lejere bliver snydt. Mange af disse er udlændinge, og derfor har vi samlet de hovedårsager, som er skyld i, at de bliver snydt samt, hvorfor der ikke er flere sager på området. Punkterne er fundet efter at have gennemgået korrespondance med klienter eller potentielle klienter, hvor vi har noteret deres begrundelse, eller at de har misforstået / fået fortalt forkert info. Punkterne er sat i vilkår rækkefølge. 

 • Udlejer tager den i retten , hvis der er problemer i lejemålet

Udlejer får “vendt” reglerne om, således lejer tror, at udlejer bare kan tage den til retten, hvis der er nogle problemer. 

 • De flytter ud af landet og derfor ikke kan jagte deres krav

Når man flytter ud af Danmark, kan man stadig godt gøre krav på sin ret. Vi oplever mange, der tror, at de ikke længere kan gøre noget ved sagen og dermed må give afkald på en masse penge.

 • Dyrt område er lig med dyr husleje 

Rigtig mange lejere (både danskere og udlændinge) tror, at fordi alle betaler en høj husleje i området, at det så er niveauet. Faktisk er det ofte sådan, at alle betaler for meget.

 • Udlændinge har ikke rettigheder før 2 års beboelse i landet

Som udlænding har man de samme rettigheder i ens lejemålet som danskere har fra dag 1 uden nogen forbehold. 

 • Kan blive smidt ud af lejemålet, hvis man gør indsigelse 

Din udlejer kan ikke opsige dig, hvis du gør indsigelse imod din husleje, klager over din nabo eller noget tredje. 

 • Lejeloven er bare “rammerne” og behøver ikke følges

Lejeloven består af en række ufravigelige regler, som ikke kan fraviges til skade for lejer. Vi ser så mange, der bliver snydt af denne grund! 

 • Bygningen er fra efter 1991, så udlejer må fastsætte huslejen som han/hun vil

Selvom mange lejesider siger, at hvis bygningen er fra efter 1991, så kan de ikke hjælpe dig, så skyldes det deres kompetence og ikke de faktiske omstændigheder. For at lejen må fastsættes som udlejer vil, er der stadig nogle klare betingelser, der skal opfyldes. Lejen må stadig ikke være urimelig, og derfor kan den stadig nedsættes. 

Overstående er ikke udtømmende, men giver et godt blik ind i den manglende oplysning, man har i Danmark. I DIGURA har vi +100 henvendelser fra udlændinge om måneden. 
 
“Hos DIGURA ser vi også et ekstremt stort antal henvendelser fra udenlandske lejere i Danmark. Derfor har vi tilpasset vores service, så både danske og udenlandske lejere har lige muligheder for at lære om deres rettigheder og søge juridisk repræsentation. Før vi lancerede DIGURA, var mængden af tilgængelige artikler om den danske lejelovgivning på engelsk desværre meget begrænset. Mange udenlandske lejere er godt klar over, at de bliver snydt, men føler sig magtesløse i et fremmede retssystem” Siger Louise Song, Senior Advisor ved DIGURA

Fakta om DIGURA

DIGURA er en af landets førende juridiske virksomheder inden for lejeretten, hvor vi kører flere hundrede sager løbende, ligesom vi fører disse på vegne af lejere. Det er både med dialog med udlejere og ved sagsførelse ved Huslejenævnet. I sidste måned fik vi mere end  480 henvendelser. Siden vi begyndte at hjælpe lejere for 13 måneder siden, har vi fået mere end 2300 henvendelser. DIGURA har afsluttet mere end et trecifret antal sager henover de sidste 13 måneder.

DIGURA bruger mere end 16.500 datapunkter i vurderinger, som lejeren kan få foretaget ved DIGURA og har en samlet database af mere end 5000 lejeretlige afgørelser. Ligeledes bruger vi aktivt data til at analysere på retspraksis, sagernes udfald, huslejeniveauer og fordeling på sagers udfald ved huslejenævn, ved forlig og mange andre meget interessante datapunkter. DIGURA har 14 ansatte fordelt på vores kontorer i Aalborg og Aarhus.

Læs også: Hvornår kan man tilbageholde sin husleje?

Kontaktpersoner om emnet

For udtalelser om DIGURA ApS og firmaet i generelle vendinger vil Mads Klokkerholm, COO, stå til fuld rådighed. Kontakt kan ske via: [email protected].

Ved udtalelser omkring udlændinges rettigheder, sager med udlændinge og andet angående internationale klienter, vil Louise Song, Senior Advisor stå til fuld rådighed. Kontakt kan ske via: [email protected].

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere