Genhusning – Alt du skal vide som lejer

Genhusning – Alt du skal vide som lejer

Picture of Rógvi Magnussen

Rógvi Magnussen

Legal Advisor

Når man som lejer står i en situation, hvor ens bolig ikke længere er beboelig, kan det blive relevant at se på, om genhusning er en mulighed.

Hvad betyder genhusning?

Genhusning bliver først og fremmest relevant, når din bolig i sin helhed nedlægges – enten midlertidigt eller permanent. Dette kan f.eks. være grundet renovation eller ombygning. Genhusning kan dog også komme på tale, hvor boligen er blevet ubeboelig som følge af brand- eller vandskader. Når man som lejer genhuses, betyder det, at man midlertidigt – eller endda permanent – skal bo et andet sted, end i sit lejemål.

Almen eller privat bolig?

Er retten til genhusning betinget af, at ens lejeforhold er reguleret af almenlejeloven henholdsvis lejeloven?

I henhold til almenboliger – boliger, der er omfattet af almenlejelovens regler – foreligger der lovhjemmel til genhusning. Der er i almenlejeloven hjemmel til både midlertidig og permanent genhusning.

Er der derimod tale om en privat lejebolig omfattet af lejelovens regler, foreligger der ingen direkte lovhjemmel til genhusning. Mulighederne for genhusning er derfor også meget snævre i disse tilfælde. Der vil dog altid foreligge muligheden for at indgå en aftale om genhusning med sin udlejer. Såfremt rimelige udgifter til fraflytning kan dokumenteres, og såfremt fraflytningen skyldes udlejers forhold, kan du dog være berettiget til erstatning.

Genhusning er derfor primært relevant for lejere af almenboliger, da disse forhold lovreguleret. Derfor ved nedenstående regler tage udgangspunkt i almenlejeloven, men reglerne kan sættes op med en privat lejebolig – Man skal dog have for øje, at reglerne herfor ikke er lige så strikse. Endvidere vil der til sidst blive gennemgået, hvad du som lejer i privat bolig skal være opmærksom på, samt hvad du kan gøre i disse tilfælde.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Permanent genhusning

Permanent genhusning gør sig navnlig gældende, når din bolig er en del af en ejendom, som skal rives ned.

Skal lejemålet nedrives, giver almenlejeloven hjemmel til genhusning. Hvis udlejer efter denne bestemmelse har besluttet, at det genhusningen skal være permanent, skal udlejer opsige dig som lejer. Herefter skal udlejer uden unødigt ophold tilbyde dig en erstatningsbolig. Boligen skal have en passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og passende udstyr. Boligen er af passende størrelse, når den samme antal værelser i henhold til husstanden eller ét værelse mere end den tidligere lejlighed.

Udlejer skal hertil tilbyde at dække dine rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbindelse med flytningen.

Midlertidig genhusning

Spørgsmålet om midlertidig genhusning gør bliver som oftest relevant, når der er tale om en ombygning, renovering eller istandsættelse af lejemålet, der tager mindre end 12 måneder. Erstatningsboligen, som udlejer henviser dig til, skal som udgangspunkt være beliggende i samme kommune, som dit oprindelige lejemål. Erstatningsboligen kan ligge uden for kommunen, hvis du er indforstået hermed.

Den midlertidige erstatningsbolig kan være en lignende lejlighed, men også et ophold på hotel kan anvises. Du skal i forbindelse med genhusningen stadig betale samme husleje, som du tidligere har gjort. Er lejen for erstatningsboligen lavere end lejen i den hidtidige bolig, skal udlejer tilbagebetale differencen. Du vil dog skulle betale for forbrug, herunder af varme m.v., i den midlertidige erstatningsbolig.

Hvis ombygningen, renoveringen eller istandsættelsen tager længere end 12 måneder, har du ret til genhusning efter ovenstående regler om permanent genhusning. Dette fremgår af almenlejelovens § 86, stk. 3. Denne permanente genhusning kan være i den midlertidige erstatningsbolig eller en anden erstatningsbolig, der står i rimeligt forhold til det oprindelige lejemål.

Kan jeg selv skaffe mig en bolig at genhuses i?

Ved permanent genhusning

Man har som udgangspunkt mulighed for – inden for rimelighedens grænser – selv at finde en erstatningsbolig til permanent genhusning. Som det fremgår af det ovenstående, skal erstatningsboligen være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet. Man skal derfor som lejer i dette tilfælde sørge for, at erstatningsboligen opfylder disse krav.

Udlejer skal dertil afholde rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbindelse med fraflytningen. Det er derfor vigtigt, at man som lejer dokumenterer alle rimelige udgifter i forbindelse med fraflytningen.

Ved midlertidig genhusning

Du har også mulighed for selv at finde et sted at bo. Det kan være i et sommerhus, hos venner/familie eller du kan tage ud at rejse i genhusningsperioden. I dette tilfælde kan du inden for visse rammer få en godtgørelse herfor. Kontakt din kommune for yderligere oplysninger om dine muligheder ved ”egen genhusning”, når du bor i en almenlejebolig.

Ændres mine rettigheder som lejer?

Er der tale om midlertidig genhusning, gælder din nuværende lejekontrakt stadig, når du flytter tilbage i lejemålet.

Er der dog tale om permanent genhusning, skal udlejer ifølge almenlejeloven opsige dig. Dette medfører, at der naturligvis skal indgås en ny lejekontrakt, og at denne derfor bliver gældende i stedet for den gamle lejekontrakt.

Læs også: Lejers rettigheder – Hvilke rettigheder har man?

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad så, når mit lejeforhold er en privat bolig?

Når dit lejeforhold er privat bolig, så er der som nævnt i starten af artiklen ikke lige så strikse regler, som ved almenlejeboliger. Dette gør dog ikke, at man som lejer i en privatbolig ingen rettigheder har. Der kan lige så vel ske behov for genhusning i privatboliger, såsom i almenboliger. Problematikken opstår ofte i forbindelse med, at man som lejer og udlejer ender i konflikt om; Hvem skal stå for udgiften hertil? Dette forklares bedst med et eksempel, hvilket kommer nedenfor:

Eksempel på genhusning i forbindelse med privat bolig

Alba bor i sin studiebolig på 50m2. En nat sker der vandskade og brand i ejendommen, hvilket udgør, at hele bygningen bliver ubeboeligt, da der hverken er strøm eller elektricitet. Albas udlejer, Jørgen, siger til Alba, at hun skal finde andet sted at bo, samt det ikke er hans ansvar. Hvad gør man så? Alba søger juridisk rådgivning og situationen der sker, er som følgende: Udgangspunktet er, at Jørgen skal genhuse Alba uden merregning eller andet. Alba skal betale det samme som altid, imens hun genhuses. Reglerne om, at det skal være i samme område gælder også her. Et sted, hvor dette afviger fra almenboligernes regler er, at man ikke kan stille lige så store krav til genhusningen størrelse mm., men dette skal selvfølgelig være rimeligt. Problematikken her er så, at Jørgen ikke vil genhuse Alba, da han ikke har forsikret sig mod sådanne hændelser, som der er sket i ejendommen. Det, som der så skal ske er, at Alba har en indboforsikring, hvori der er genhusning. Det er derfor Albas indboforsikring/forsikringsselskab, der skal genhuse Alba. Alba bliver så genhuset af forsikringen på et hotel til 3.000 kroner mere end huslejen. Hvad så? Alba skal stadig betale samme husleje til Jørgen, men så vil forsikringsselskabet kræve merudgiften til Albas genhusning betalt af Jørgen. Derfor er dette nu ikke længere Albas bekymringer med genhusning, da hun har en forsikring hertil.

Hvad hvis jeg ikke har forsikring?

Hvis du ikke har en forsikring, så kan det være en meget svær situation at stå i, såfremt udlejer ej heller har en forsikring. Som nævnt, så er det udlejers ansvar at genhuse en lejer, men problematikken opstår ofte, når udlejer ikke har forsikret sig ud af sådanne forhold. Her vil der skulle ske en konkret vurdering, hvorfor vi rådgiver til, at man får en juridisk ekspert til at kigge ens sag igennem.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med genhusning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring genhusning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere